torsjö live

K-Fastigheter rev gamla muren – bygger ny med betongblock

K-Fastigheter rev gamla muren – bygger ny med betongblock

När K-Fastigheter nu bebygger det anrika kvarteret Limkokaren i Hässleholm har många reagerat på att den gamla stenmuren längs Finjagatan rivits. Enligt bygglovsritningarna skulle K-Fastigheter bevara den gamla stenmuren “till största delen”. Men med kommunens goda minne blir istället närmare hälften en stödmur av släta betongblock. Resten kommer troligen att byggas upp på nytt av natursten, men blir inte exakt likadan som den gamla.

Mycket av det gamla Hässleholm har försvunnit, trots att röster höjts för bevarande. Lokalhistorikern Torsten Karlsson var en av dem som vädjade om att muren längs Finjagatan skulle få vara kvar.

Muren blev inte skyddad i detaljplanen som antogs 2012, däremot omnämns den i planbeskrivningen som “en vacker mur”.

Så här såg den gamla muren ut. Foto: Gun-Inger Arvidsson

I december 2021 beviljades K-Fastigheter bygglov för 130 bostäder i kvarteret Limkokaren. I bygglovsansökan inför det beslutet ingår ritningarna där hela den långa muren längs Finjagatan är markerad med rött och texten “Befintlig stenmur som behålls till största delen”.

Den 13 maj i år gjorde K-Fastigheter en separat ansökan om bygglov för ny mur längs Finjagatan. Av den 36,5 meter långa stödmuren söder om trappan in till bostäderna byggs nu enligt ritningen 34 meter av betongblock, så kallade L-stöd, och bara två och en halv meter, intill trappan, av natursten. Kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning beviljade bygglovet redan den 18 maj. Den 19 maj fick Frilagt bilder från upprörda läsare som undrade varför muren rivits.

Den nya ritningen omfattar inte området norr om trappan, men något bygglov har inte sökts för ny mur där.

En ny mur i betong byggs nu. Bilden togs den 20 juni. Foto: Berit Önell
Enligt K-Fastigheters vd Jacob Karlsson var det nödvändigt att riva muren för att det inte skulle bli sättningar i marken vid byggarbetena. Foto: Berit Önell

Både företagets vd Jacob Karlsson och kommunikationsansvarige Anders Antonsson säger att stenarna har sparats för att den gamla muren ska byggas upp igen. Men de har inte samma motivering till varför muren måste rivas.

– Om vi inte plockar bort den och markförstärker finns risk för framtida sättningar. Det skulle bli otroligt kostsamt, säger Jacob Karlsson.

Anders Antonsson har en annan förklaring.

– Det är för att vi ska kunna bygga effektivt. Det är för trångt på platsen, säger han.

Han säger att han inte vet hur mycket av den gamla muren som ska byggas upp.

– Hur mycket kan jag inte svara på, det beror på hur bra materialet är och hur det passar in. Men ambitionen är att bygga upp så mycket som möjligt, säger han.

Han medger att ritningen ger intryck av att samma mur som tidigare ska behållas till största delen, men att det nu blir en annan mur som inte kommer att se exakt likadan ut.

Jacob Karlsson säger att den gamla muren har dokumenterats och de gamla stenarna sparats för att muren ska kunna byggas upp igen.

Bara en liten del av muren närmast trappan byggs av natursten, resten av betong. Ritningar ur bygglovsansökan

Kommunens bygglovschef Katarina Finyak kan inte svara på hur mycket av muren som borde behållas om man skriver “till största delen”. Hon förklarar i ett mejl till Frilagt att en mur är ett byggnadsverk, men inte räknas som byggnad i plan- och bygglagen och att det därmed inte finns krav på rivningslov för att riva den.

– Hade muren däremot varit skyddad så hade det kunnat krävas rivningslov för åtgärden, skriver hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se