torsjö live vers2

Förundersökning om upplaget bakom reningsverket

Bilden visar vassbäddarna och upplaget i april 2022.

Det illegala upplaget av schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm är på väg att få ett rättsligt efterspel. Miljöåklagaren har inlett en förundersökning om otillåten miljöverksamhet mot det kommunala bolaget Hässleholm Miljö. Frilagt berättade i april om den storskaliga hanteringen av massor som växt upp bakom reningsverket, skyddad från insyn genom det nya stängslet med låsta […]

Algblomning även i Bjärlången

Avrådan från bad på grund av algblomning gäller sedan onsdagen även vid Bjärlångens badplats i Bjärnum. Bengt Andreasson, arbetsledare på fritidskontoret, har egentligen semester, men svarar ändå i telefon och berättar att han fått information från vaktmästarna om algblomningen som upptäcktes på onsdagen. En skylt med avrådan om bad sattes då också upp. Algblomningen har […]