torsjö live

Förundersökning om upplaget bakom reningsverket

Förundersökning om upplaget bakom reningsverket

I december 2021 pågick verksamheten på anläggningen bakom reningsverkets slamvassbäddar för fullt. I mitten på bilden syns ett galler till ett siktverk.

Det illegala upplaget av schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm är på väg att få ett rättsligt efterspel. Miljöåklagaren har inlett en förundersökning om otillåten miljöverksamhet mot det kommunala bolaget Hässleholm Miljö.

Frilagt berättade i april om den storskaliga hanteringen av massor som växt upp bakom reningsverket, skyddad från insyn genom det nya stängslet med låsta grindar som satts upp kring ett betydligt större område. Miljökontorets inspektörer hade ett par veckor tidigare insett anläggningens omfattning och att siktning av massor pågick. Verksamheten hade då pågått i ett par år, men miljöinspektörerna hade inte fått korrekt information av bolagets företrädare och inte heller brytt sig om Frilagts frågor eller lyssnat på andra som slog larm.

Bolaget har uppgett att det rört sig om tillfällig mellanlagring av massor från ledningsarbeten på Fredentorpsområdet i Hässleholm där det inte funnits utrymme att lägga upp dem. Dessa ledningsarbeten har dock inte pågått under hela tiden anläggningen funnits. Grannen Linus Jepsson har bilder som visar både maskiner som hanterar massor och lastbilar som hämtar och lämnar redan under 2020.

Stängslet försvårar insyn, bild från oktober 2021.

Frida Malmberg, förundersökningsledare i specialsstraffrätt på polisregion syd, berättar att en förundersökning med brottsrubriceringen otillåten miljöverksamhet pågår. Den gäller upplag och bearbetning av massor, vilket kräver att anmälan om miljöfarlig verksamhet lämnas in och godkänns av miljökontoret. Detta har nu gjorts, men Linus Jepsson har överklagat och även anmält till stadsbyggnadskontoret att verksamheten kräver bygglov eftersom den är stadigvarande. Ett tillsynsärende är inlett om det.

Polisanmälan är inlämnad av miljökontoret.

– Miljökontoret är tillsynsmyndighet och experter på miljöområdet, säger Frida Malmberg.

Miljökontoret har också skyldighet att åtalsanmäla misstänkta miljöbrott.

Även Linus Jepsson har polisanmält upplaget, men hans anmälan tas inte upp.

– Vi utreder bara en anmälan om det är samma omständigheter. Det finns inga uppgifter i den anmälan som inte kommer med i utredningen, säger Frida Malmberg.

I övrigt kan hon inte berätta några detaljer eftersom hon lämnat över ärendet till miljöåklagaren Lars Magnusson.

Magnusson är nu på semester, men har tidigare sagt till Frilagt att även andra brott kan bli aktuella i fallet. Det skulle exempelvis kunna handla om att förorenade massor spridits till andra platser eller använts som utfyllnad i den ravin där upplagsplatsen anlagts.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-03 Illegal hantering av massor vid reningsverket

2022-04-05 Frågor om förorenade massor i upplag

2022-06-29 Hantering av massor godkänd – och överklagad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se