torsjö live vers2

Sjukvårdspolitiska problem och lösningar

Sjukvårdspolitiska problem och lösningar

INSÄNDARE. Den svenska sjukvården har många positiva inslag och vid en internationell jämförelse visar det sig till exempel att Sverige är det land där det är minst andel personer som avstått från vård på grund av kostnaden. Även när det gäller felbehandlingar så har Sverige låga siffror. Dock finns det områden där svensk vård i ett internationellt perspektiv placerar sig sämre.

Ett sådant område är andelen personer med fast läkarkontakt. Ett annat är väntetiderna. Över 600 000 svenskar finns i vårdkö och många har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Det finns olika sätt att förbättra dessa siffror. Genom att regionerna anlitar de privata vårdgivarna mer än idag för planerade behandlingar så förkortas väntetiderna. I Skåne kan det vara långa väntetider när det gäller urologiska problem samtidigt som det i Lund finns Perituskliniken som ger högspecialiserad vård för urologiska sjukdomar. Där har region Halland varit framsynta och tecknat vårdgarantiavtal. Till ett annat bristområde i Skåne är de långa väntetiderna för kvinnor med gynekologiska problem och här gäller det att åtgärda bristen på gynekologer.

Den sjukvård de flesta svenskar dock har erfarenheter av är ändå primärvården som är den första linjens vård. Klarar vårdcentralerna av att ta hand om vårdsökande så kan i många fall akutmottagningar och sjukhusvård undvikas. Därför är det viktigare att tillföra fler resurser till primärvården och höja dess status. Eftersom jag själv haft anledning att anlita sjukvården vid flera tillfällen och ofta möter människor som vill berätta om sina erfarenheter så känner jag att jag kan göra mig till tolk för åsikter i sjukvårdsfrågor. Det är anledningen till att jag väljer att kandidera i regionvalet.

Lars-Ivar Ericson, C

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se