torsjö live vers2

Oenighet om klimatet under politikerdebatt

Oenighet om klimatet under politikerdebatt

I debatten deltog från vänster Magnus Åkeborn (V), Irene Nilsson (S), Anna Wallentheim (S), Ingrid Widell (C), Anna Pålsson (C), Axel Johnsson (M), Stefan Larsson (M), Erika Heil Utbult (KD), André Lådö (KD), Agneta Olsson Enochsson (L), Patrik Jönsson (SD), Johan Peltonen (SD), Björn Widmark (FV) och Ernst Herslow (FV). Dolores Öhman (MP) fattas på bilden. Närmare ett hundratal personer kom för att lyssna.

Hur löser vi klimatproblematiken? Vad kan vi göra åt den i Hässleholm? Det var den brännande frågan vid tisdagskvällens utfrågning av lokala politiker i kulturhuset i Hässleholm.

Svaret är att det inte finns någon quick fix och inga enkla lösningar. I synnerhet om partierna ska hitta politiska majoriteter – så att beslut kan fattas och förslag förverkligas. Därmed inte sagt att det inte finns stora möjligheter att ta tillvara – exempelvis ny teknik och förnyelsebar energi – som bara väntar på att tas i bruk.

Den politiskt oberoende föreningen Hållbara Hässleholm hade bjudit in till kvällens debatt.

– Det handlar om vår gemensamma framtid, sa Mats Gunnarsson från Hållbara Hässleholm i inledningen. Fokusera på det. Vad vill vi bygga för samhälle för våra barn och barnbarn? Försök samtala om det i positiv anda.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förhoppningen om en helt friktionsfri debatt punkterades dock på ett tidigt stadium. Det stod klart redan när Hållbara Hässleholm redovisade sin sammanfattning av de lokala partiföreträdarnas svar på sin enkät om klimatfrågor. Sverigedemokraternas Patrik Jönsson och Folkets väls Björn Widmark visade tydligt missnöje med att de fått sämst betyg av de tillfrågade partierna.

De politiska skiljelinjerna framgick också när frågorna ställdes på sin spets med ja och nej-frågor, där gröna och röda skyltar symboliserade ja och nej. Där valde SD och Folkets väl ofta med att svara antingen nej eller avstå helt från att svara, i motsats till många av de övriga.

Dolores Öhman (MP) och Magnus Åkeborn (V) hade ett mått av samsyn i debatten.
Patrik Jönsson tog istället upp de dagsaktuella problemen med elförsörjningen och ökade energipriser.
Patrik Jönsson tog istället upp de dagsaktuella problemen med elförsörjningen och ökade energipriser.

Patrik Jönsson tog istället upp de dagsaktuella problemen med elförsörjningen och ökade energipriser.

– Vi får väl se om vi får nedstängningar av elen i vinter, på grund av att kärnkraften stängts ner, sade Patrik Jönsson i sarkastisk ton.

Både M och L, genom Stefan Larsson och Agneta Olsson Enochsson, höll med SD om att kärnkraft är en del av lösningen på problemet med elförsörjningen.

Pål Börjesson, som är professor i miljö- och energisystem, talade utifrån sin utgångspunkt som forskare. Han var förhoppningsfull och lyfte fram alla möjligheter som kan tas tillvara. Kärnkraften nämnde han inte alls, hans fokus var snarare de förnyelsebara energikällorna.

– Det här skeendet med skenande energipriser är något vi länge sett ska komma, vi som jobbar med det här, sade Pål Börjesson.

Sedan stack han inte under stol med att det gick så mycket fortare och blev betydligt värre på grund av bland annat kriget i Ukraina.

– Men det som nu sker öppnar upp för förnyelsebara och kostnadseffektiva energikällor.

Professor Pål Börjesson
Professor Pål Börjesson tror starkt på ny teknik, inte minst inom de förnyelsebara energikällorna.

I Pål Börjessons framtidsscenario är det en kombination av bland annat sol, vind och biogas som gäller. I kombination med ny förfinad teknik, som elbilar, moderna batterier och utvecklade möjligheter att på ett effektivt sätt lagra energi. Där menade han att Sverige kan bli ledande.

– En egen produktion kan öka sysselsättningen och minskar vårt behov av import. Kommunerna har en stor uppgift, exempelvis genom att uppmuntra klimateffektivt byggande, och genom att bygga ut och utveckla fjärrvärme.

Pål Börjesson poängterade också att när det gäller att få laddstolpar på plats för elbilar behöver kommunerna bli mer aktiva.

Anna Wallentheim, socialdemokratisk riksdagsledamot, hävdade senare i debatten att just byggbranschen står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan och att det är något som måste beaktas mera.

– Det är klart att vi politiker måste göra mer för klimatet, hävdade hon.

Att kärnkraftverk stängts menade hon att man inte bara kan skylla politikerna för. Även lönsamheten avgör hur länge ett kraftverk går att driva. Just kärnkraftverk är oerhört dyra att underhålla, i alla fall när de är så gamla som de svenska.

– Om Vattenfall beslutat att lägga ner så visar det snarare att det är en finansiell fråga.

Ernst Herslow från Folkets väl (FV) tyckte att medborgarna inte skulle haka upp sig på vad som görs och inte görs i Hässleholms kommun.

– Debatten saknar proportioner. Ska vi slå knut på oss själva? Ska vi lägga alla dessa miljarder på klimatet när Kina står för 30 procent och Indien för 15 procent av utsläppen? Ska vi inte hjälpa dem istället?

– Billig, fossil energi har skapat välstånd och lyft många folk ut ur miserabla förhållanden.

Patrik Jönsson och Johan Peltonen från SD och Ernst Herslow och Björn Widmark från FV avstod ofta från att svara på ja- och nejfrågorna.

Miljöpartiet fick bäst betyg av Hållbara Hässleholm i klimatenkäten. MP:s Dolores Öhman var tydligt missnöjd med de andra partiernas respons på de motioner hon lagt fram i fullmäktige. Vänsterpartiet är det enda undantaget, där har hon fått ett tydligt stöd.

– Hässleholm tappar ju i miljörankningen bland Sveriges kommuner. Varför har Hässleholm exempelvis ingen miljöstrateg? Vi slösar också mycket på energi i våra kommunala lokaler. Dessutom finns det massor av bidrag till klimatanpassningar som vi inte har sökt.

När kvällen till sist skulle skulle summeras fick partierna möjlighet att genom förflyttning i rummet betygsätta sig själva för sitt klimatarbete. Ingen ville ge sig själva annat än bästa betyg.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se