torsjö live vers2

En generalplan för billigare el i hela Sverige

En generalplan för billigare el i hela Sverige

INSÄNDARE. Europa befinner sig i en energikris. I grunden ligger Rysslands brutala invasion av Ukraina, som chockat en hel värld. Priset på el och gas är rekordhögt i alla länder – också i Sverige. Många i Skåne och Hässleholm känner en klump i magen när elräkningen kommer.

Så ska det inte vara. Den socialdemokratiska regeringen kommer att införa ett högkostnadsskydd på el – utan tidsbegränsning och utan tak; om priserna blir högre ska återbetalningen också öka. Minst 60 miljarder kronor ska återföras på kort sikt, varav minst 30 miljarder kronor ska gå till hushållen för att fler ska klara elräkningarna. Det är tre gånger så mycket som i vintras och dubbelt så mycket som Moderaterna har föreslagit.

För att snabbt få mer billig el behöver vi nyttja potentialen i alla fossilfria energislag – vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och solenergi med mera – som kan gynna omställningen och säkra svensk elproduktion och konkurrenskraft. Kärnkraften är en viktig del av svensk energimix och kommer att vara det under lång tid framöver.

Socialdemokraterna går till val på en generalplan för att kraftigt förstärka Sveriges elproduktion och säkra mer billig el i hela Sverige. Här är våra utgångspunkter:
1.Stötta hushåll och företag genom ett högkostnadsskydd för elpriser. Vi vill återföra minst 60 miljarder kronor på kort sikt. Vi vill att de ska komma tillbaka till barnfamiljer, pensionärer och företagare redan i vinter. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering.
2.Breda energipolitiska samtal med alla partier för en ny energiöverenskommelse. Svensk elproduktion behöver långsiktighet och ansvarstagande.
3.Mer vindkraft ute till havs. Kommuner som medverkar till utbyggnad av vindkraftverk ska kunna få ekonomiskt stöd och tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft ska halveras mot idag.
4.Riv de byråkratiska hindren för ökad elproduktion. Sverige behöver mer el och mindre byråkrati.
5.Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag.
6.Inför ett särskilt stöd för storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige. Det stärker vårt oberoende och vanligt folks plånböcker om vi kan köra med mer svenskt i tanken.
7.Inför krav på att installera fler solceller på offentliga och kommersiella byggnader så att de som kan bidra med elproduktion faktiskt kan göra det.
8.Vi vill säkra vattenkraftens möjligheter att producera el när miljökraven omprövas.
9.Vi ska ha en strategi för att stärka svensk fjärr- och kraftvärme så att den kan avlasta elsystemet.
10.Vi ska satsa på svensk produktion av vätgas. Vi vill ta fram en nationell plan för vätgasinfrastruktur, som ska samplaneras med elinfrastrukturen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dessa 10 förslag är viktiga för vanligt folk och företag runt om i hela Skåne. Vi socialdemokrater är beredda att samla landet för att öka energiproduktionen, pressa ner elräkningarna och skapa en stabil och säker elförsörjning.

Mikael Damberg (S) Finansminister
Khashayar Farmanbar (S) Energi- och digitaliseringsminsiter
Anna Wallentheim (S) Riksdagsledamot Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se