Gruppen-3a-328x120

Kan tvingas flytta till LSS-boende på annan ort

Kan tvingas flytta till LSS-boende på annan ort

LSS-boendena på Stjärngatan i Tyringe och Bygatan i Vinslöv stängs, enligt ett tjänstemannaförslag. De berörda föreslås flytta till Vallmogården på Hantverksgatan i Vinslöv, ett tidigare äldreboende som omvandlades till ett LSS-boende som nyligen avvecklades. Omsorgsnämnden beslutar i ärendet den 13 september.

Förslaget berör fem personer som bor i Vinslöv och sex personer som bor i Tyringe. Personalen har fått information om förslaget, liksom föreningen FUB.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M). Foto: Josefine Leth

Men omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) säger att arbetsutskottet vid måndagens sammanträde inte kom fram till något förslag utan överlåter till nämnden att besluta. Anledningen är att det är ett rent tjänstemannaförslag.

– Vi har inte alls diskuterat det i de politiska grupperna. Men alla förvaltningar ska titta över sina lokaler, säger hon.

Vad de berörda i Tyringe skulle tycka om att flytta till Vinslöv är inte utrett.

– Jag vet inte om det är folk som kommer från Tyringe eller har anknytning till Vinslöv. LSS är många gånger långa placeringar, så jag tror att det har stor betydelse. Men både Vinslöv och Tyringe är trevliga och levande byar, säger Karin Axelsson.

En faktor som spelar in är att de nedläggningshotade LSS-boendena är privatägda. Hyresavtalen måste sägas upp i höst om de inte ska förlängas i tre år till. Det kommunala bostadsbolaget Hässlehem äger däremot Vallmogården.

På måndagens dagordning var ärendets rubrik “Avyttring av lokaler omsorgen”. Enligt förslaget är lokalerna i Vallmogården mer ändamålsenliga.

– Bygatan är i dåligt skick. Det kan vara bättre att göra vid på Hantverksgatan som idag står tomt, säger Karin Axelsson.

Bristerna på Vallmogården handlar om fläktsystem och kök. Enligt förslaget ska en “köksö” byggas till i varje lägenhet. Vallmogården har dessutom plats för fler boende. Enligt Karin Axelsson blir totalt fler platser tillgängliga, även om elva platser försvinner. I övrigt finns endast enstaka platser lediga på olika LSS-boenden.

– Frågan är hur behovet ser ut framåt. Genom daglig verksamhet vet vi att ett 40-tal unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar. En del kanske vill fortsätta att bo hemma, men för en del kan det vara aktuellt att flytta till ett gruppboende. Därför måste vi ha en viss kapacitet, säger Karin Axelsson.

Översynen av lokalerna har också lett till förslag att säga upp några förråds- och källarlokaler som inte används.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se