logga-ligg-tjock

Kaotisk elmarknad

Kaotisk elmarknad

INSÄNDARE. Undertecknad vill göra eventuella läsare uppmärksamma på att texten nedan skrevs och publicerades redan för två år sedan. Vad som skrevs ger dock en intressant historisk återblick. Vad som nu händer med elpriserna i södra Sverige kan knappast ha undgått någon. För den nuvarande kaotiska situationen på elmarknaden bär våra politiker ett oeftergivligt ansvar. Särskilt tungt vilar ansvaret på Miljöpartiets Märta Stenevi och Per Bolund tillsammans med Centerpartiets Annie Lööf.

Först några fakta hämtade från en faktura utfärdad av E-ON avseende el och elnät. Uppgifterna är hämtade från en faktura avseende kostnader för en av det kommunala bolaget Hässlehem i Hässleholm uthyrd eluppvärmd lägenhet på ca 55 kvadratmeter. Hyresgästen står för uppvärmningskostnaden. Kostnaderna avsåg maj månad 2020. Som var och en förstår kan elkostnaderna för kalla vintermånader komma att uppgå till flera tusen kronor per månad.

Elnätsabonnemang månadsavgift, 68,75 kr        68,75 kr
Elöverföring, 350 kWh a’ 71,95 öre   251,82 kr
Energiskatt, 350 kWh a’ 44,13 öre  154,44 kr
Totalt till Eon Energidistribution AB kr
475,01 kr
Elavtal årsavgift, 600 kr, 31 dagar 50,96 kr
El, rörligt pris, 350 kWh a’ 26,18 öre 91,62 kr
Totalt Eon Energilösningar AB 142,58 kr
Öresutjämning O,41 kr
Belopp att betala                                                               618,00 kr
Varav moms 25% 123,52 kr

Noteras kan, bortsett från den våldsamma beskattningen i alla led, att kostnaden för elen (kraften) 91,62 kr inte utgör en särskilt upprörande post.

Elöverföring (fraktkostnaden) 251,82 kr beräknad på antal kWh upprör däremot. Dessutom tar de bolag som ovan nämns ut fasta kostnader i form av elnätsabonnemang respektive elavtal årsavgift. Se ovan!

Som bekant har våra politiker genom åren ”sålt ut” stora delar av våra elnät. Nuvarande elnätsinnehavare som exempelvis Eon och Vattenfall har koncessioner avseende geografiskt avgränsade områden. I det fall vi konsumenter skulle vilja ”byta” nät är detta således inte möjligt på grund av den monopolsituation beträffande distributionen av elkraft som råder i Sverige.

Våra politiker har trots sedvanliga totalt verkningslösa viljeyttringar misslyckats med att få rätsida på nätinnehavarnas sätt att pungslå oss konsumenter.

Skatterna på det område vi nu berör har nämnda politiker däremot fortlöpande kunnat höja.

Nå, under tiden politikerna bara orerar skulle måhända Sveriges alla producenter av el (kraft) efter förhandlingar med nätinnehavarna kunna erbjuda oss konsumenter ”Elkraft inklusive frakt” fram till förbrukningsstället.

Således en räkning från en aktör till ett lägre pris!

Såvitt kan förstås tillhör dessvärre aktörerna på elmarknaden i många fall samma intresseorganisation.

Det skall också nämnas att Eon inte oväntat kunnat stoltsera med att tillhöra ett av dom företag i landet med den högsta intjänandegraden per anställd.

Så är frågan åter tillbaka hos våra politiker. När tänker ni se till att nätinnehavare inte skamlöst kan utnyttja sin monopolställning? Nuvarande koncessioner är förhoppningsvis knutna till någon slags villkor?!

Ta tag i frågan och se till att konsumenternas minst sagt berättigade krav på elkraft inklusive fraktkostnad till rätt pris och säker leverans blir uppfyllda!

Till sist inför det stundande valet Paul Valéry:

-Politik är konsten att hindra människor att blanda sig i det som angår dem.-

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se