torsjö live vers2

Hon vill både lyssna och stå för fattade beslut

Hon vill både lyssna och stå för fattade beslut

Socialdemokraternas Lena Wallentheim tillhör Hässleholmspolitikens verkliga veteraner. Kommunalråd och heltidspolitiker har hon varit sedan 2013. Nu leder hon partiet inför ännu en mandatperiod.

– Vi har att jobba med att få rätsida på kommunen, säger hon. Därför är det viktigt att få till ett majoritetsstyre.

Det är bråda tider för de lokala politikerna i valspurten inför den 11 september, samtidigt som de förtroendevalda har ett liv på sidan om. Lena har precis tillfrisknat från Covid-19 som hon drabbades av i förra veckan, så att hon kan ställa upp på en intervju i stadshuset. Värre är att maken Anders drabbats av svår sjukdom och nyligen varit inlagd på sjukhus. I den situationen betyder medmänskligt stöd och förståelse mycket, inte minst från partiets sida.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har även god sammanhållning i familjen och är bra på att ta hand om varandra, säger Lena Wallentheim.

Lena Wallentheim har varit heltdispolitiker sedan 2013, nästan hela tiden i opposition.

I Socialdemokraternas lokala valprogram är trygghet ett nyckelord och det är något som medborgarna skapar tillsammans. Alla som behöver stöd och hjälp på olika områden, ska få det. Alla ska också få vara med och bidra, genom att dra sitt strå till stacken, efter förmåga. Det är en grundton som sedan återkommer i hur socialdemokraterna tänker, oavsett om det gäller skola, omsorg, bostads- eller personalpolitik. Socialdemokraterna instämmer också i den allmänna meningen att den direkta brottsbekämpningen måste intensifieras för att skapa ett tryggt samhälle.

Vem kommer att styra Hässleholms kommun efter valet?

– Det kan jag inte säga så mycket om i förväg, säger Lena Wallentheim.

Under den mandatperiod som nu går mot sitt slut har – grovt förenklat – beslutsfattandet utgått från tre block. Kärnalliansen med M, L och KD har styrt utifrån sin budget med stöd av ett annat block, bestående av SD och FV. Ibland har kärnalliansen – i de politiska sakfrågorna – istället fått stöd av de rödgröna, det vill säga S, V och MP.

Lena Wallentheim är inte tillfredsställd efter att ha levt med det upplägget i fyra år.

– Vem som nu får chansen att styra kan vi inte säga så mycket om i förväg. Att det blir en majoritet är viktigt. Jag tyckte illa om trepartslösningen redan från början. Vem styr? Ja, inte vet jag, säger hon.

Att det varit så har inte varit bra, även om Socialdemokraterna ibland fick som de ville i någon politisk sakfråga.

Det är många medborgare som hör av sig till Lena Wallentheim med synpunkter. Hon är tydlig med att hon är beredd att lyssna och att medborgardialog är något viktigt. Men ibland är de som hör av sig rejält arga. Det kan exempelvis vara omsorgen de är missnöjda med. I det fallet tycker hon att det är bättre att hon hänvisar vidare till andra politiker som är mer insatta. Partikollegan Christer Welinder, som sitter i omsorgsnämnden, kan då vara rätt person att prata med.

– Gemene man tycks tro att det är vi, tre kommunalråd, som bestämmer allt. Men så är det inte. Vi är inte maktutövare som får tala om exakt vad alla ska göra och vad de ska fatta för beslut i nämnderna. De lyder inte under kommunstyrelsen. Men att det är så innebär inte att vi inte kan diskutera saker med varandra i partiet, eller kan ta upp saker på medlemsmöten.

Lena Wallentheim menar att politiker måste våga stå för fattade beslut. Även om det inte blivit så att alla är nöjda, eller om man landat i en kompromiss.

– Att vara politiker är inte alltid så lätt. Mitt parti står kanske för något, men så blir det en jämkande lösning. Vi måste våga ta beslut och även om det blåser så måste man vara trygg i att vi står bakom ett fattat beslut. Vill man vara populist ändrar man sig när folk skriker. Tjänstemännen måste också veta vad de ska jobba efter.

Lena Wallentheim är beredd att ta kritik, men ibland tycker hon att den är orättvis.

Kritik är Lena Wallentheim beredd att ta, men det händer att hon tycker att den är orättvis. Socialdemokraterna sitter trots allt i opposition. De personliga tillmälena och okvädingsorden har också varit många, vilket inte gagnat en saklig debatt.

– Av debatter i fullmäktige och insändare kan man ibland få intrycket att det är vi som styr kommunen. Det har vi inte gjort sedan 2006, med undantag för 2015-2016 och då styrde vi i minoritet. Då kan man inte hela tiden säga att vi ställt till det. Men för det vi gjorde då ska vi ta ansvar.

Lena Wallentheim önskar också att debatten generellt sett kunde föras på högre nivå i aktuella frågor.

– Vi vill ju göra kommunen till den bästa tänkbara att bo i. Alla partier här i kommunen vill ha nya stambanor, för de behövs. Vi är överens om var vi vill ha dragningen. Ingen vet idag var de hamnar. Varför ska man då skrämma upp folk med att spåren ska gå genom Farstorp och Verum, eller beskylla oss för att vilja förstöra Hovdala? Vi politiker måste föregå med gott exempel. Så att det inte blir så att politiker är något som katten släpat in.

När det gäller att ta itu med Finjasjön ser också Lena Wallentheim att det finns en samsyn i att något måste göras.

– Vem vill inte rädda Finjasjön? Viljan finns, men nu behöver vi få fram en konkret åtgärdsplan och få en uppskattning av kostnaderna.

Bolagiseringen av kommunens fibernät har Socialdemokraterna motsatt sig. Skälen till det är två.

– Det finns bara plats för sju personer i styrelsen. Inte ens alla partier får insyn. Bolag är alltid lättare att sälja ut, men det här är också infrastruktur som ska vara kommunal, säger Lena Wallentheim.

Hon finner det också självklart att kommunen ska följa gällande lagstiftning och att korruption inte får smyga sig in. Att det milt sagt kan gå fel vid upphandlingar har SvT Skåne och Uppdrag granskning visat. De avslöjade en mutskandal kring Region Skånes upphandling av digitala tjänster från ett privat företag, Vårdexpressen.

Strax efter förra valet köptes en kommunal tjänsteman i Hässleholm ut, och förvaltningschefen medgav att det berodde på att hen ägnat sig åt förtroendeskadlig verksamhet vid sidan om sin tjänst.

– Att den personen fick lämna sin tjänst är ingenting vi ska hymla med eller gömma undan, säger Lena Wallentheim. När det gäller upphandlingar måste vi också vara jättenoga med kontrollen. Det kan ibland behövas fler kontrollstationer och fortlöpande utbildning i lagstiftningen. Vi ska sköta oss, vi ska följa lagar och förordningar.

Ett köp av före detta postterminalen i Hässleholm drevs igenom av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i fullmäktige. Affären stoppades av rättslig instans som kommit fram till att priset var för högt för att kunna anses lagligt.

– Det rättar vi oss efter, säger Lena Wallentheim.

Ambitionen att köpa fastigheten, och att det fanns goda skäl att genomföra affären är däremot ingenting hon ångrar.

Med sin långa erfarenhet i politiken tycker Lena att hon fått med sig en del lärdomar. I backspegeln finns bland annat en del kontroversiella kommunala affärer. En del av dem låg till grund för att ett kommunalråd, Urban Widmark (M), lämnade sin post. Pär Palmgren (M) kom in istället.

– Alla var så förbannade på det här med Pärlan och garaget på Norra Station, säger Lena Wallentheim. Pär och jag sa att allt behövde upp på bordet och gjorde allt för att rätta till det.

Är det rentav så att politiker ibland kan behöva söka nåd hos väljarna?

– Ha, ha. Ja,vi kanske behöver lite av det. Finns det någon som inte gör fel ibland? Men man får stå för det man gjort, även om det inte är lätt i alla situationer.

Text och foto: Urban Önell

Fotnot: Samma dag, strax efter det att Frilagt intervjuat Lena Wallentheim, tvingas Skånes regiondirektör Alf Jönsson att ta timeout från sitt uppdrag då han kontaktats av polis. Enligt SVT kommer regiondirektören sannolikt att delges misstanke om mutbrott, i samband med den planerade affären med Vårdexpressen.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna, egentligen Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) bildades 1889. Ideologiskt förordar socialdemokratin blandekonomi, snarare än en helt fri marknadsekonomi Samhället bör formas genom reformer. Socialdemokraterna har under i princip hela 1900-talet och fram till idag varit Sveriges största parti. Perioden 1936-1976 innehade partiet regeringsmakten, utan avbrott. Därefter har Sverige styrts omväxlande av borgerliga och socialdemokratiskt ledda regeringar. Magdalena Andersson är för närvarande både partiledare och statsminister.

I Socialdemokraternas lokala handlingsprogram som lanserats inför valet vill partiet forma ett bättre och tryggare Hässleholm. De vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, skolor och vård ska vara lika för alla oavsett plånbok. Medborgarna ska känna sig trygga med att samhället bekämpar och förebygger brott. Infrastrukturen ska säkras, med god kollektivtrafik och fiberutbyggnad. Även nya stambanor för snabbtåg med en centralt belägen station i Hässleholm förordas. Näringsliv och företagande ska stimuleras. Bidragen till studieförbunden ska återinföras. Föreningslivet bör också kunna få ökade bidrag.

Lena Wallentheim
Ålder: 63 år.
Bosatt: I Hässleholm. Flyttade till kommunen 1985. Kommer ursprungligen från Hallstahammar.
Sysselsättning: Kommunalråd på heltid. Har tidigare arbetat med vård av missbrukare och som ombudsman. Har även drivit en lanthandel.
Familj: Gift med Anders Wallentheim, som också är politiskt aktiv, främst på regional nivå. De har två döttrar, Anna som är riksdagsledamot och Malin som arbetar med vård och omsorg. Tre barnbarn.
Politiska uppdrag: Lena har varit politiskt aktiv i kommunen sedan 1988, är kommunalråd sedan 2013, ingår i kommunstyrelsen och är gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Ingår dessutom i kommunägda HIBABs styrelse.

Frågor till de politiska partierna inför valet 2022
1. Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen?
– Heltid ska vara norm och delade turer ska inte förekomma. Jämställda löner ska råda. Kommunen ska som arbetsgivare se till att det går att kombinera yrkesliv och föräldraskap. Det är viktigt att finna en balans mellan arbete och fritid för alla. Arbetsmiljön ska förbättras för att öka frisknärvaron hos personalen i kommunen. Kommunen ska tillhandahålla miljöbilar att användas i tjänsten. Anställda ska kontinuerligt få kompetensutveckling och fortbildning.

2. Vad ska kommunen ska göra åt otryggheten och våldet?
– Det är viktigt att sittande regering får fortsätta sin satsning med fler poliser, hårdare straff och fler brottsrubriceringar. Som kommun måste vi arbeta aktivt för att stoppa rekryteringen till kriminella kretsar med bland annat hjälp av förebyggande åtgärder främst inom skolan och socialtjänsten. Ytterligare exempel på förebyggande åtgärder är mer kultur och fritidsaktiviteter, stärkt föreningsliv men också trygghetsskapande åtgärder som belysning, ta ner buskage, kameraövervakning är viktiga insatser.

3. Ska alla byskolor vara kvar?
– Behovet får styra denna fråga, men finns det underlag och vi klarar att hålla den kvalité och de krav som skollagen och läroplanen säger att vi ska hålla, då ska byskolorna vara kvar.

4. Skolresultaten i kommunens grundskolor har försämrats under lång tid (förutom under några år med viss återhämtning som inte blivit bestående), vad vill ni göra åt det?
– Det finns mycket som kan göras framför allt så ska det göras en grundlig analys av resultaten både på skolnivå, klassnivå och på individnivå. När man har en bra och korrekt analys då kan man börja sätta in åtgärder. Vi tror att de senaste årens spariver och köpstopp har bidragit till ett sämre resultat. Skolan behöver arbetsro och tid för analys och åtgärder. Rektorerna och lärarna är de som vet hur man jobbar med den pedagogiska biten, vi ska se till att det finns rimliga resurser för att vi ska förbättra resultaten i skolan.

5. Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?
– Vi anser inte att man behöver prioritera bort varken cykel eller bil. Vi ska göra infrastruktursatsningar som gör tillgängligheten bra för cyklister, gångtrafikanter men också bilisterna där det behovet finns.

6. Hur mycket vindkraft ska kommunen ha?
– I dessa tider är det viktigt att kommunen ställer sig positiv till olika alternativ för energiförsörjningen och vindkraften är ett av dem. Vi som parti är positiva till vindkraft.

7. Ska Finjasjön räddas, i så fall hur?
– Ja, medel måste avsättas för att de som är experter på området ska kunna ta fram den bästa metoden/lösningen för att rädda Finjasjön.

8. Hur många fler fritidsgårdar blir det om ni får bestämma efter valet?
– Det ska finnas en fritidsgård i varje tätort, Vinslöv, Sösdala, Tyringe, Bjärnum, Vittsjö och Hästveda samt Mötesplats Ljungdala och Markan.

9. Vill ni ha fler eller färre kommunala bolag?
– Vi anser inte att vi behöver fler kommunala bolag. Vi tycker dessutom att man kan avveckla holdingbolaget för fiber.

10. Ska det byggas fler bostäder, i så fall var?
– Ja. I hela kommunen, både hyresrätter och bostadsrätter. Det behöver byggas villor, radhus, flerbostadshus och seniorboenden.

11. Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?
– Genom att använda våra stationsorter som nav för landsbygden kan vi skapa närhet och tillgång till god samhällsservice för hela kommunens invånare. Vi vill också ge näringslivet förutsättningar att utvecklas i våra byar och se till att vi har färdiga detaljplaner för bostadsbyggande och företag. Vi vill även påverka Skånetrafiken för att förbättra kollektivtrafiken med bl.a. bättre turtäthet, avgångar senare på kvällarna, anslutningsbussar för de som bor utanför tätorterna. Gator, gång- och cykelvägar samt parker ska vara rena och välskötta.

12. Ska politikerarvodena sänkas eller höjas?
– Politikerarvodena ska följa den överenskommelsen som finns i kommunen. Det vill säga om det sker en ökning eller minskning för riksdagsledamöterna så ska politikerarvodet följa med.

13. Vill ni arbeta mot korruption i kommunen, i så fall hur?
– Ja självklart. Genom att ha en stor öppenhet och bra kunskaper, tydliga upphandlingsregler, kontrollstationer för ex. attester. Det krävs ständig utbildning av vår personal och våra förtroendevalda.

14. Har ni ambitionen att kommunen ska följa lagen och i så fall, hur ska ni nå dit på följande områden:
Strandskydd
Fastighetsköp
Diarieföring
Miljöfarlig verksamhet
– Kommunen ska alltid följa lagen. Det krävs ständig utbildning av vår personal och förtroendevalda men också att det finns tillräckligt med anställda på våra förvaltningar så man hinner med att kontrollera och arbeta med dessa frågor.

15. Ska kommunen arbeta mot klimatförändringarna, i så fall hur?
– Ja, genom bl.a. energieffektivisering av våra fastigheter, fossilfria transporter, minska klimat-påverkan från livsmedelsköp, producera mer förnybar el, ställa klimatkrav på material vid byggnation och renoveringar av våra lokaler och bostäder, engagera fler skolor och förskolor i klimatarbetet, samarbeta med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet. Vi måste också förbereda oss bättre inför de förändringar som kommer: skyfall, värmeböljor, bränder vattenbrist, elbrist mm genom att förebygga och ha handlingsplaner.

16. Kommunen fick åter dålig placering i Aktuell hållbarhets miljöranking. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Vårt dalande resultat har pågått en längre tid och det beror på att vi släpat efter i klimat- och hållbarhetsarbetet, frågan har aktivt nedprioriterats av de styrande i Hässleholms kommun. Samtidigt har många andra tagit ett krafttag för att möta framtiden. Det vi vill göra beskrivs i fråga nummer 15.

17. Kommunen fick åter dålig placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Vi ska fråga företagen i kommunen vad de förväntar sig av kommunen. Vi ska lyssna och förändra det som vi kan förändra för att få till ett bättre företagsklimat. Kommunledningen måste vara mycket aktiva i kontakterna med näringslivet. Vi måste se till att ha mer färdiga detaljplaner för industrimark och bostadsbyggande, svara på deras frågor och ha ett bra bemötande. Vi måste bestämma oss för att bli bättre och styra kommunen mot att bli bättre.

18. Kommunen fick åter ett av landets sämsta resultat i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarna har lågt förtroende för politiker och tjänstemän. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Det finns mycket man kan göra, framför allt så måste politikerna vara positiva till en utveckling i kommunen och att prata väl om sin kommun. Alla politiker gör inte det, vilket bidrar väldigt mycket till det låga resultatet. Att kommunen har styrts av ett väldigt svagt minoritetsstyre är också en bidragande faktor.

19. Vilket ansvar ska kommunen ta för ukrainska flyktingars boende och uppehälle när Migrationsverkets ersättningar inte räcker till?
– Från den 1 juli i år så är det kommunens ansvar att ordna boenden för de som är anvisade till Hässleholm. Enligt massflyktsdirektivet så får ukrainarna söka tidsbegränsade uppehållstillstånd vilket innebär att de kan ge sig ut på den svenska arbetsmarknaden så fort det blivit beviljat. Därmed menar vi att en av kommunens viktigaste åtgärder blir att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden så snart det går. Kommunens mål bör vara att varje invånare är självförsörjande i så lång utsträckning det bara går.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se