Motionsspår och insekter i fara när Garnisonen byggs ut

Garnisonen i Hässleholm får cirka 1 000 bostäder i ett planprogram som nu är ute på remiss. Men det föreslagna området omfattar delar av Hässleholmsgårdens populära motionsslingor. Thomas Haraldsson (L) fick igenom ett tillägg om hänsyn till slingorna när tekniska nämnden på torsdagen klubbade sitt svar på remissen. Även SD ville markera detta, men hade […]

Varför sackar Sverige efter?

INSÄNDARE. Traditionellt var Sverige det land som hade den högsta ekonomiska tillväxten, den lägsta arbetslösheten och den bästa välfärden i Norden. Landet präglades av stabilitet och framtidstro. Det senaste halvseklet har Sverige emellertid blivit frånåkt av såväl Norge och Danmark som Finland. Sverige är i dag i stället det land som förutom Island har den […]