torsjö live vers2

Hanna Nilsson (SD) vill fokusera på trygghet

Hanna Nilsson (SD) vill fokusera på trygghet

Hanna Nilsson, Sverigedemokraternas kommunalråd i Hässleholm, bevittnade själv hur en kvinna i 80-årsåldern blev nedslagen utanför stadshuset en lördagseftermiddag nyligen.

– Väldigt mycket handlar om tryggheten. Det är frågor vi kommer att driva hårt, säger hon.

SD lovar bland annat en ny enhet under kommunens säkerhetsavdelning med egna ordningsvakter och en resursskola där elever som är stökiga eller mobbar kan placeras.

Hanna Nilsson vill prioritera resursskolan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi måste få lugn ute på skolorna, säger hon.

Hjälp på resursskolan

– På resursskolan ska det verkligen finnas hjälp. Vi ska inte bara bry oss, vi ska förvänta oss att eleverna sköter sig, säger Hanna Nilsson.

Hanna Nilsson (SD) är beredd att fortsätta som kommunalråd i stadshuset i Hässleholm.

De kommunala ordningsvakterna ingår i den nya enheten “Trygg i Hässleholm”, där även utökad kamerabevakning och ett återinförande av fältarbetare finns med.

SD vill dra ner kraftigt på hemspråksundervisningen i skolan och istället fokusera på goda kunskaper i svenska. Partiets kommunala valprogram talar också om integrationsplikt och återvandringsinsatser för invandrare.

Frivillig återvandring

Hanna Nilsson försäkrar att återvandring inte ska ske på samma sätt som Alternativ för Sverige vill med omprövning av människors medborgarskap. Något antal eller någon budget finns inte heller.

– Det handlar bara om de som inte vill anpassa sig. De ska erbjudas ekonomisk hjälp till frivillig återvandring. Men vi är väldigt hårt inne på att utvisa kriminella. Om man blir dömd ska man också utvisas, för grövre brott, säger hon.

Denna möjlighet finns dock redan.

– Om vi får ut alla som är kriminella är jag rätt säker på att resten går att lösa. Om man vill bli en del av Sverige är man hjärtligt välkommen, säger Hanna Nilsson.

Hanna Nilsson tror att om de nyanlända som är kriminella utvisas kommer övriga problem att lösa sig.

Integrationsplikten innebär bland annat utbildning i samhällskunskap och svensk lag. Jämställdhet och lika rättigheter för kvinnor och män ska betonas. Hederskultur hör inte hemma här.

– Det ska inte finnas att kvinnor i Sverige inte har möjlighet att bestämma över sina egna liv. Men vi måste nog vara väldigt tuffa och tydliga, säger Hanna Nilsson.

Fler bostäder men inte till varje pris

Även SD räknar dock med att Hässleholms befolkning ska växa och vill bygga fler bostäder. Partiet är inte lika tydligt som i förra valrörelsen med att vilja bygga färre nya bostäder än den styrande borgerliga minoriteten.

– Det tror jag fortfarande att vi vill. Vi ska inte bygga ihjäl oss med lägenheter. Men det behövs fler villor, radhus och bostadsrätter. I området Norden ska vi förtäta och smälla in så mycket bebyggelse det bara går. Det är också jättepositivt att så många vill bygga i kransorterna, säger Hanna Nilsson.

– Ibland får jag en känsla av att det till varje pris ska byggas.

Förslaget att bygga ända in på motionsslingorna vid Hässleholmsgården tycker hon är att gå för långt. Utbyggnaden av Björklunda är partiet helt emot och vill stoppa om det går bra i valet. Men Hanna Nilsson försvarar exploateringen av parkmark i Paradiset.

– Jag tycker att det är en jättefin plan för Paradiset. Man behåller delar av parken och nyttjar den på ett bra sätt. På Björklunda finns inget som är bra. Senaste siffran är att markarbetena kommer att kosta 150 miljoner kronor. Jag förstår inte. Har vi verkligen så stort behov av bostäder att vi måste använda det området?

Småstadsmentalitet och korruption

Hanna Nilsson säger att hon inte vill ha någon fortsatt byggboom utan en utbyggnad i lugnare takt. Hon vill behålla småstadskänslan och det viktigaste: småstadsmentaliteten, något som hon menar är unikt för Hässleholm. I SD:s valprogram beskrivs den som en mentalitet där man hjälper varandra och är mån om sin gemensamma omgivning och sina gemensamma värderingar. Vad innebär det, låter det inte korrupt?

– Nej, men om det händer något bryr vi oss om varandra. Vi är inte tjenis med alla eller går utanför ramarna. Vi har en gemensam natur och en gemensam plats. I storstäderna kan folk bara gå förbi.

Hanna Nilsson och SD verkar inte känna till att korruption förekommer i kommunen, att döma av svaret på Frilagts fråga om partiet vill arbeta mot korruption och i så fall hur. Hon får några exempel på hur makthavare utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv, sina närmaste eller sina vänner och att alla inte behandlas lika i kommunens myndighetsutövning.

– Jo, det finns vänskapskorruption. Vi vill ta tag i alla såna grejer. Vi vill att allt ska gå till helt enligt lagen och likabehandlingsprincipen ska följas. Till exempel om någon vill bygga på kommunens mark ska det ut på budgivning, säger Hanna Nilsson och lovar bättring om SD får mer makt.

Ni kan väl påverka redan idag?

– Väldigt lite. För att ha riktig makt måste man ha posten som kommunstyrelsens ordförande.

Hon är medveten om att en del politiker har kopplingar åt olika håll och att överenskommelser kan ske utanför de demokratiska processerna, exempelvis på Rotary.

– Man blir inte politiker för att få nya bästisar utan för att ställa saker i ordning. För mig är det inget problem om jag får ovänner, det handlar bara om att göra det rätta, säger hon.

När det gäller att kommunen ska följa lagen säger hon att det alltid måste göras även om man som politiker vill ändra en lag. Policydokument är däremot inte lika tvingande.

— Det absolut viktigaste är tryggheten, säger Hanna Nilsson vid torgmötet på Amelies plats i Hässleholm. Hon har mycket att göra under valrörelsen och säger att hon inte hunnit förbereda sig för talet utan får ta det som det kommer. Här intervjuas hon av SD Hässleholms riksdagsledamot Patrik Jönsson.

Hon ser allvarligt på att kommunen fortfarande brister i diarieföringen. Ett färskt exempel är omsorgsnämndens underlåtenhet att diarieföra lex Sarah-anmälningar om missförhållanden under mer än två år.

– Det var riktigt illa. Det visar på bristande kontroll, ledning och styrning. Eventuellt behövs även utbildning, säger Hanna Nilsson.

Postterminalen en läxa

SD var drivande i att kommunen skulle köpa gamla postterminalen i Hässleholm för en köpeskilling som var dubbelt så hög som värderingarna, trots att bland andra kommunjuristen avrådde eftersom det fanns stor risk att affären var olaglig. Ångrar du det?

– Vi har lärt oss en läxa. Men vi var säkra på att vi hade på fötterna. Det fanns ju högre värderingar också. Vi skulle inte gjort samma sak idag utan lyssnat på tjänstemännen, framförallt kanske på kommunjuristen.

Har ändrat sig i flera frågor

Inför valet 2018 ville SD avveckla det kommunala bolaget Hibab som främst arbetar med att förvalta fastigheter. Sedan har det varit tyst om detta från partiets företrädare. Hanna Nilsson sitter själv i Hibabs styrelse, liksom de andra två kommunalråden.

– Det är inget prioriterat och det var före min tid. Så länge det fyller ett syfte kan bolaget väl vara kvar. Jag tycker att de gör ett jättebra jobb, säger Hanna Nilsson.

SD har ändrat sig i flera andra frågor under mandatperioden, men Hanna Nilsson hävdar att de har haft 100-procentiga anledningar till det. Sösdala simhall gick de med på att lägga ner, men kände sig tvingade att ändra sig när företagare och en del politiker plötsligt gick ut med att de skulle öppna den igen.

– Vi blev nedringda, varför vill inte ni öppna simhallen när alliansen kan? Alliansen vill fortfarande inte öppna Sösdala simhall, men det är egentligen inte vi som ändrat oss, säger Hanna Nilsson.

Hon tycker att det var fel att stänga simhallen, men menar ändå att det inte var fel att gå med på det.

– Vi hade tänkt att vi kunde kommit fram till något annat, till exempel att stoppa Björklunda. Så är det i alla förhandlingar.

Vad fick ni istället?

– Det handlade om de skulle släppa fram SD.

Men det tycker inte Hanna Nilsson att alliansen gjort.

SD ville också att kommunen skulle behålla Magnarp, men ändrade sig när det stod klart att kolloverksamheten skulle kunna fortsätta även efter en försäljning. Nedläggningen av Vanneberga skola röstade partiet dock aldrig för.

– Den smögs in i alliansens budget, det var inte mycket för oss att göra. Byskolorna är för oss heliga.

Finjasjön och reningsverken

Finjasjön vill Hanna Nilsson, som de flesta andra, åtgärda utifrån experternas råd. Men experterna har redan uttalat sig i forskningsprojektets slutrapport. Hanna Nilsson är positiv till en våtmark enligt tidigare förslag och även andra åtgärder.

– Vi måste se på reningsverken. Vi har tidigare motionerat om uv-rening och rening av läkemedel och mikroplaster, säger hon.

Aluminiumbehandling av bottnarnas sediment är hon skeptisk till. Hon vill att en samordnare inom kommunen ska se till att en plan tas fram.

– Det är en väldigt långsiktig fråga och något som alla partier måste komma överens om.

På Frilagts fråga om hur medborgarna ska få bättre förtroende för politiker och tjänstemän svarar SD bland annat att det behövs ett starkt ledarskap. Varför?

– För mig innebär det att vara tydlig, vart ska vi och hur ska vi ta oss dit? Vi ska behandla kommuninvånarna med respekt. Ledarskapet gäller gentemot tjänstemännen, säger Hanna Nilsson.

Text och foto: Berit Önell

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna (SD) bildades 1988 och betraktar sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer som tidigare varit verksamma i högerextrema och rasistiska partier och organisationer. Det bekräftas av den så kallad vitbok som partiet nyligen presenterade om sin historia.Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson som försökt ändra partiets profil och rensa ut extremisterna. Partiet kom in i riksdagen för första gången efter valet 2010. 2018 fick partiet 17,53 procent av rösterna och 62 mandat. I Hässleholms kommunfullmäktige blev SD största parti med 25,53 procent av rösterna och 16 mandat.
Bland de lokala frågorna i SD:s valprogram finns trygghetssatsningen med kommunala ordningsvakter, bevarande av byskolorna, integrationsplikt, stopp för utbyggnaden av Björklunda, en vindkraftsfri kommun och varm mat som standard i omsorgen. Partiet vill byta ut ekologisk mat mot närodlade alternativ. Partiet har även delat ut separata valprogram för 16 kransorter och mindre byar i kommunen.

Hanna Nilsson
Ålder: 36 år
Bosatt: Villa i Vankiva
Familj: Pojkvän och två barn
Sysselsättning: Kommunalråd sedan 2018. Intresserad av travhästar, men har tvingats sälja sin egen häst på grund av tidsbrist. Tar nu hand om en annan häst och har även kycklingar, katter och kaniner. Gillar grönsaksodling, lantbruk och biodling. Hjälper pojkvännen på hans familjegård utanför Linköping.
Politiska uppdrag: 17 stycken i kommunen, bland annat kommunalråd, ledamot i kommunfullmäktige, förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i Hibab som hon tänker lämna eftersom hon anser att hon sitter på dubbla stolar som kommunalråd. I partiet är hon ledamot i partistyrelsen och distriktsstyrelsen.

Frågor till de politiska partierna inför valet 2022

1. Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen?
– Det absolut viktigaste är att se till att de anställda har en god arbetsmiljö med bra kollegor och arbetsledare som förstår de anställdas situation. Mindre timanställda och fler som är tillsvidareanställda. De anställda ska i den mån det går själva vara involverade i att forma sina arbetstider och arbetet i sig. Det ska vara mindre kringarbete och mer inriktning på vård och omsorg av våra vårdtagare.

2. Vad ska kommunen ska göra åt otryggheten och våldet?
– Detta är framför allt en fråga för polis och rättsväsendet. Vi måste ha högre straff och tuffare tag för att verkligen sätta stopp på det ökade våldet och den organiserade kriminaliteten. Men på kommunal nivå vill SD ha fler övervakningskameror. Vi har även lagt förslag på att inrätta en kommunal väktarorganisation som ska ambulera i hela vår kommun och styrs helt och hållet i kommunens egen regi.

3. Ska alla byskolor vara kvar?
– JA! Och vi vill även renovera och upprusta de byskolor som behövs.

4. Skolresultaten i kommunens grundskolor har försämrats under lång tid (förutom under några år med viss återhämtning som inte blivit bestående), vad vill ni göra åt det?
– Det måste bli ordning och reda i klassrummen. SD har lagt förslag på att inrätta en jour/resursskola där de som ej kan sköta sig, är stökiga eller mobbar ska kunna placeras under kortare eller längre tid. Detta gör att övriga elever kommer få en lugnare skolgång där de bättre kan koncentrera sig på skolarbetet. Vi har även lagt förslag på att prova något som kallas ”tvålärarsystem” där man i varje klass har två lärare i stället för en massa resurser och assistenter. Detta tror vi kan göra att de som vill ha mer utmanande uppgifter i sitt skolarbete kan få mer hjälp och större möjlighet till att utvecklas. Något som på längre sikt också kommer synas i resultaten.

5. Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?
– Inget trafikslag ska prioriteras framför det andra. Dock är Hässleholm en landsbygdsort som är beroende av biltrafiken. Vi måste därför se till att biltrafiken fungerar väl i hela vår kommun och framför allt i Hässleholms centrum.

6. Hur mycket vindkraft ska kommunen ha?
– Ingen alls, vi vill ha en vindkraftsfri kommun. Solkraft och vattenkraft ser vi gärna mer av.

7. Ska Finjasjön räddas, i så fall hur?
– Ja, Finjasjöns status måste bli bättre. Hur det ska göras måste vi överlåta åt experterna, men vi är bland annat positiva till en våtmark på Hovdala som på många sätt kan gynna sjön.

8. Hur många fler fritidsgårdar blir det om ni får bestämma efter valet?
– Vi vill återöppna de som tidigare lagts ner. Sösdala, Bjärnum/Vittsjö, Tyringe, Vinslöv, Hästveda är kransorter som vi anser alla bör ha en aktiv fritidsgård. I Hässleholm fortsätter vi renovera och utveckla Markan.

9. Vill ni ha fler eller färre kommunala bolag?
– Vi vill inte ha bolag för bolagens skull utan de ska fylla en funktion i kommunen. Så länge de gör det så vill vi inte lägga ner några. Vi har inga planer på fler eller färre bolag utan det är i så fall behovet som får styra det.

10. Ska det byggas fler bostäder, i så fall var?
– Vi anser att det som behövs i Hässleholm är fler villor, radhus och bostadsrätter. Detta vill vi ska byggas på bland annat Garnisonen, Åhusfältet och Västra centrum. Vi märker att fler och fler vill bygga i våra kransorter och då måste vi politiker se till att det finns byggbara tomter när intresse visas.

11. Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?
– Vi måste bibehålla den kommunala servicen med framför allt skolorna i fokus. SD har gjort ett helt landsbygdsprogram i Hässleholm med förslag för varje kransort. De är alla unika och vi vill satsa på de alla men med olika fokus.

12. Ska politikerarvodena sänkas eller höjas?
– Den gångna mandatperioden har vi tillsammans med Folkets Väl sett till att sänka politikerarvodena till en nivå som vi anser rimlig.

13. Vill ni arbeta mot korruption i kommunen, i så fall hur?
– Givetvis, korruption är nåt vi aldrig hoppas få se i vår kommun.

14. Har ni ambitionen att kommunen ska följa lagen och i så fall, hur ska ni nå dit på följande områden:
Strandskydd
Fastighetsköp
Diarieföring
Miljöfarlig verksamhet
– SD har ambitionen att vi alltid ska följa lagen och det är politiken som måste se till att tjänstemännen har rätt kunskap och verktyg för att kunna utföra det jobb som krävs.

15. Ska kommunen arbeta mot klimatförändringarna, i så fall hur?
– Sverige har förstörts helt av den extrema klimatpolitik som förts och som inte grundar sig på rätt kunskap och forskning. Hade Sverige upphört existera imorgon hade man inte ens märkt av någon skillnad på klimatet. Vi måste sätta press på de länder som har högre utsläpp och som faktiskt kan göra skillnad för vår jord. På grund av regeringens extrema klimatarbete har vi i Sverige, skyhöga elkostnader, drivmedelspriser och vi har inte el så det räcker till hela Sverige. Med det sagt menar vi dock att kommunen ska ha ett bra miljöarbete med naturen i centrum och återvinning som nyckeln.

16. Kommunen fick åter dålig placering i Aktuell hållbarhets miljöranking. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Inget, den rankingen grundar sig på icke vetenskapligt bevisade miljöåtgärder.

17. Kommunen fick åter dålig placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Politiken måste bli bättre på att prata med och sätta företagarnas bästa i fokus. Kommunen måste vara bättre rustade för de företag som vill utöka sin verksamhet eller etablera sig i kommunen. Kommunens service till företagarna ska vara bra, snabb och professionell.

18. Kommunen fick åter ett av landets sämsta resultat i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarna har lågt förtroende för politiker och tjänstemän. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Politiken måste bli tydligare och mer engagerade i kommunens framtid och kommunens bästa. Ett starkt ledarskap behövs för att kommunen ska må bra och då kommer både tjänstemän, anställda och kommuninvånare må bra.

19. Vilket ansvar ska kommunen ta för ukrainska flyktingars boende och uppehälle när Migrationsverkets ersättningar inte räcker till?
– Här har vi ett av de största problemen med denna regering, man ser inte till att ersättningarna räcker för flyktingar och migranter vilket gör att välfärden helt urholkas när kommunernas kostnader blir skyhöga och inte längre kan gå till kärnverksamheterna som omsorg och skola. När det gäller de ukrainska flyktingarna så måste Sverige och Hässleholm ta det ansvar som krävs så länge kriget pågår i Ukraina.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se