Gruppen-3a-328x120

Replik: Palestinska myndigheten sprider antisemitism

Replik: Palestinska myndigheten sprider antisemitism

INSÄNDARE. Journalisten Kerstin Dahlberg har nu lämnat ledarspalterna i Flamman och ETC, för att i Frilagt angripa KD:s försvar av Israel som Mellanösterns enda demokratiska stat. Den gamla palestinaaktivisten skyller Israel för att vara en apartheidstat, och förnekar att den palestinska myndigheten, dess media och skolornas läromedel skulle sprida antisemitisk propaganda.

Det är ett faktum att den palestinska myndigheten fortsätter att sprida antisemitisk och antiisraelisk propaganda via alla tillgängliga mediekanaler samt via undervisningen i skolorna.

I myndighetens skolor gör myndigheten gällande att terrorister är hjältar och att hela Israel tillhör palestinierna. Myndigheten hyllar terrorism genom att uppkalla gator, torg, skolor och idrottsturneringar efter kända terrorister. Därtill finansierar den palestinska myndigheten också terrorism genom att de betalar ut löner till frisläppta och dömda palestinska terrorister.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett par exempel på uttalanden från Jibril Rajoub, en av talespersonerna från Fatah Central Committee som glorifierar och uppmuntrar mördande av israeliska privatpersoner i den pågående terrorkampanjen:

”17 martyrer (bland dem mördare av israeler) fördes i går för att begravas. Detta är självklart en källa till stolthet för oss alla. Jag säger: Vem som än utför dessa handlingar av hjältemod kommer vi i Fata uppmuntra och välsigna. Vi ser dem som kronor för varje palestinier.” (Officiell palestinsk tv den 2 januari 2016)

”Dessa individers agerande är hjältemod och jag är stolt över dem. Jag gratulerar var och en som har utfört dem. Jag säger till er; Vi är stolta över er…. Vem som än konfronterar, kämpar, dör som martyr eller blir fängslad – hans identitet är känd. Vad jag menar är att den kampen, den fängslade, den martyren, de gör det palestinska folket en tjänst.” (Officiell palestinsk tv den 17 Oktober 2015)

Den palestinska myndighetens utbildningsdepartement (som Sverige är en stor biståndsgivare till) har namngivit ett antal skolor efter massmördare, exempelvis Dalal Mughrab, som ansvarar för morden på 12 barn och 25 vuxna i en busskapning. Myndigheten har också namngivit tre skolor efter Abu Jihad som palestinska myndigheten själv tillskriver mordet på 125 israeler.

Förintelsens minnesdag, den 27 januari, högtidlighålls varje år såväl i vårt land som runt om i världen. Den dag då koncentrationslägret i Auschwitz befriades markerar slutet på historiens värsta folkmord, men påminner också om nödvändigheten av att ständigt och överallt bekämpa antisemitismen.

Förintelsens minnesdag uppmärksammas även i palestinska områden. I Palestinska myndighetens officiella tv-kanal, PA-TV, spreds djupt antisemitiska föreställningar om att judarna före andra världskriget ”hatades för sin rasism och sitt smutsiga beteende”. Vidare undervisades tittarna om att ”Förintelsen var det pris som judarna fick betala för sitt ondskefulla beteende, sina konspirationer och sin elakhet”.

Antisemitiska figurer och konspirationsteorier är inte ovanliga i medier och offentlig debatt i palestinska områden. Eftersom yttrande- och pressfrihet inte existerar är det regimen och Palestinska myndigheten som kontrollerar opinionsbildningen och de budskap som sprids till befolkningen. Antisemitiska föreställningar finns således högt upp inom den palestinska ledningen.

Så har exempelvis president Mahmoud Abbas gjort uttalanden som knyter an till det som spreds via Palestinska myndighetens tv-kanal. I maj 2018 sade Abbas att ”fientligheten mot judar berodde på deras sociala funktion i samhället som förknippas med ocker och bankverksamhet”. Presidentens rådgivare, Mahmoud al-Habbash, sa i oktober 2015 att den judiska staten är ”ett projekt knutet till satanism och förtryck”.

Att de antisemitiska budskapen genom många års propaganda och hatfyllda agitation har fått omfattande spridning är i dag ett dystert faktum. Judehat och demonisering av staten Israel har blivit socialt accepterade företeelser och är därmed djupt rotade i stora grupper av den palestinska befolkningen.

Enligt den internationella organisationen Anti-Defamation League, ADL, har utvecklingen gått så långt att palestinska områden har den mest antisemitiska befolkningen i världen. Enligt ADL Global 100 Poll instämmer 87 procent av palestinierna i påståendet att ”människor hatar judar på grund av hur judar beter sig”.

Så, Kerstin Dahlberg, det finns alla skäl för att fortsätta att kritisera den palestinska myndigheten, dess media och skolundervisning för antisemitism. Innan de upphör med den bör Sverige frysa sitt bistånd till dem.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Läs mer:
2022-09-07 God etik att stödja en apartheidregim?

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se