torsjö live

Knarkets makt måste bekämpas av goda krafter

Knarkets makt måste bekämpas av goda krafter

Urban Önell

KRÖNIKA. Vad är det som plockar fram det sämsta i människan? Det är en fråga som jag knappast kan säga mig ha ett färdigt svar på. Likafullt tror jag att det är angeläget att vi vågar fundera. Att tänka till när det gäller viktiga frågor är att ta sitt ansvar som samhällsmedborgare i en demokrati.

Vi kan fundera på varför Putin bedriver ett vettlöst krigsprojekt i Ukraina och varför sprängningar och skjutningar äger rum i Hässleholm. Varför agerar människor så, i strid med sunt förnuft? I längden är risken stor att de som griper till vapen inte bara skadar många andra, utan dessutom handlar självdestruktivt. Det går inte att avfärda den här frågan med att tro att de är en annan sorts människor än du och jag, trots att de hamnat snett i sitt tänkande och agerande.

Nästa steg är frågan vad vi kan göra för att motverka eländet, hur maktlösa vi personligen än kan känna att vi är. Ansvaret är i första hand statens. Det innebär att det är myndigheter som polisen, rättsväsendet och försvarsmakten som måste skydda oss, både från kriminella och främmande makter.

Men vad är det då som släpper fram människans sämsta sidor? Jag tycker mig ha funnit några ledtrådar i mitt funderande. En ledtråd tydliggjordes för några år sedan när jag lyssnade till häktesprästen Calle Jensen. Artikeln jag skrev från föreläsningen hittar du här.

Drömmer du om att snabbt bli rik och göra snabba pengar? Frestas du av det är risken stor att du lockas in i på en kriminell bana. Att langa knark är nämligen ett lätt sätt att håva in pengar. Samtidigt måste du förtränga att du förr eller senare kommer att hamna bakom lås och bom.

Knarkhandeln är uppenbarligen boven bakom den sista tidens skjutningar och sprängningar i Hässleholm. Där har vi den andra ledtråden till vad som lockar fram människans sämsta sidor: Droger.

Langarna ska givetvis gripas och lagföras. Men köparna är också medskyldiga. Tänk om det inte fanns någon som använde narkotika Hässleholm? Då hade det inte funnits någon knarkhandel. Då hade vi också fått en lugnare och tryggare stad. Därför måste åtgärderna för att förebygga och bekämpa knarkandet intensifieras. Om man kan få ungdomar att låta bli att testa droger vore mycket vunnet. En del, men långt ifrån alla som langar, gör det dessutom för att finansiera eget missbruk.

Den tredje ledtråden i mina funderingar om varför människors sämsta sidor inte tycks gå att hålla tillbaka är fruktan. En människa som är rädd vill antingen bara fly eller så börjar hon slåss.

På den punkten är beväpnade knarklangare och Vladmir Putin samma andas barn. De känner sig trängda och lever i fruktan. När man gör det så agerar man i regel inte rationellt.

Jag ifrågasätter givetvis varken samhällets rätt att beskydda sina medborgare, eller Ukrainas rätt att försvara sig mot Putin, men för att lösa problem av det här slaget krävs nog mer än en enkel tro på att våld ska bekämpas med våld.

I USA finns det en högljudd opinion som försvarar rätten för vanliga medborgare att bära vapen. De säger att det är nödvändigt för att det finns kriminella, men det ökar ju bara risken för att fler får en kula i kroppen. Hur många gånger har vi inte sett psykiskt sjuka utnyttja möjligheten att använda vapen?

Till sist skulle jag vilja vända på min frågeställning. Vad kan vi göra för att locka fram människans bästa sidor?

Jag tror att en av de främsta nycklarna är att ge människor en bra start i livet. Kan vi främja familjer som fungerar, barnomsorg, skolor och fritidsgårdar som ger alla möjligheter att hitta sin begåvning och sin talang, är mycket vunnet. Sedan måste sociala myndigheter och andra goda krafter få möjlighet att i tid fånga upp de barn som är på väg att hamna snett. Segregation och utanförskap måste bekämpas.

Det ska finnas så mycket annat som lockar i livet, att lusten att testa droger och håva in snabba cash bleknar i jämförelse. Jag menar kort och gott att man måste besegra det onda med det goda. Vi får aldrig sluta tro på det goda i människan. Jag har stor respekt för alla människor som har intentionen att uppmuntra och locka fram medmänniskors bästa sidor.

Jag hävdar bestämt att det behövs fler som jobbar med de bakomliggande problemen i det här landet. Sådana som ibland föraktfullt kallas för godhetsknarkare. Det räcker inte med fler poliser. Alla goda krafter behöver samverka, även civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar och kyrkor, är viktiga resurser.

Det behövs fler människor som ungdomar med problem vågar söka hjälp hos innan de spårar ur. Fler som vågar stå upp för mänskliga rättigheter och för den lilla människan. Ungdomar behöver goda förebilder istället för dåliga. För det är väl ingen som tror att det är med järnhand som vi bygger ett bättre samhälle?

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se