Gruppen-3a-328x120

Restaurering av mässen prisas

Restaurering av mässen prisas

Restaureringen av P2:s gamla underofficersmäss på Garnisonsområdet får Hässleholms kommuns stadsbyggnadspris 2022.

Det kommunala bostadsbolaget Hässlehem har enligt juryn restaurerat fastigheten Mässen 1 på ett sätt som bidrar till väl gestaltade livsmiljöer och förstärker Hässleholms attraktionskraft. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Den tidigare mässen har varsamt restaurerats och byggts om till bostadshus med tre lägenheter. Foto: Hässlehem

Juryns motivering säger att byggnadens utsida är varsamt renoverad, till stor del med gamla byggnadstekniker och material. Huset inrymmer nu tre moderna lägenheter, även de med ett visst bevarande som ger en känsla av det minne som byggnaden bär av svunna tider.

– Byggherren har på ett harmoniskt sätt lyckats bevara det historiska i ett respektfullt renoverat yttre och samtidigt tillskapat en ny användning i form av ett modernt boende. Byggnaden kan därmed fortsätta vara ett kulturminne även för framtida generationer, skriver juryn.

– Priset är en bra påminnelse om vår betydelse och att vi gör en viktig insats i samhället, en morot att fortsätta bevara, driva och utveckla Hässleholm, säger Hässlehems vd Ola Richard i pressmeddelandet.

Prisets syfte är att bidra till att öka intresset för god arkitektur och innovativt byggande genom att uppmärksamma projekt som förstärker staden Hässleholm, dess landskapsbild och dess kringliggande tätorters unika kvaliteter.

– Restaureringen har bidragit till ett ökat intresse för god arkitektur. Projektet visar att det går att kombinera fastighetsutveckling med bevarande av en kulturhistorisk byggnad, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) i pressmeddelandet.

Stadsbyggnadspriset delas ut på Hässleholms Galakväll den 11 november.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se