torsjö live

Vänsterpartiet föreslås bli utan partistöd

Vänsterpartiet föreslås bli utan partistöd

Redovisningen av partistödet för förra året kom inte in i tid. Därför föreslås Vänsterpartiet i Hässleholm nu bli utan kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige avgör frågan imorgon, måndag.

Lena Svensson (C) deltog av samma skäl inte i beslutet i kommunstyrelsen. Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim (S) anser att det är för oklart var gränsen för godkänt går. Foto: Berit Önell

I kommunstyrelsen avstod både Lena Wallentheim (S) och Lena Svensson (C) från att delta i beslutet. Anledningen var att de ansåg det för oklart var gränsen för godkänt går. Liberalerna lämnade nämligen också in för sent, men föreslås ändå få partistöd.

– Vi valde att inte delta för vi är inte helt nöjda med svaren vi får gällande bedömningarna kring att det är två partier som inte lämnat in alla handlingar i tid och det ena partiet får, men inte det andra. Så den debatten kommer vi att ta i fullmäktige, förklarar Lena Wallentheim i ett sms till Frilagt.

Liberalerna lämnade in sitt granskningsintyg sex dagar efter sista inlämningsdag som var den 30 juni, vilket uppgavs bero på sjukdom. Vänsterpartiet hävdade att redovisningen brevledes var inskickad i tid, men måste ha kommit bort på posten. Efter påminnelse tog det en vecka innan ny redovisning från partiet inkom till kommunen. Granskningsintyget saknades då fortfarande och då det inte kommit in efter ytterligare en vecka anser kommunledningsförvaltningen att V inte lämnat komplett redovisning inom föreskriven tid.

– Är det ok med sex dagar om man är sjuk? Eller två eller tre veckor? Vad är förmildrande omständigheter? undrar Lena Wallentheim.

Hon tycker att det hade varit en annan sak om regelverket för vad stödet får användas till inte hade följts. Varken V:s eller L:s redovisningar har ifrågasatts på den punkten.

Vänsterpartiets gruppledare Magnus Åkeborn förklarar förseningen med “den mänskliga faktorn” och kommunikationsmissar mellan kassör och övriga ansvariga.

– Tiden rann iväg, men själv lyckades jag få in allt mitt i semestern och alla siffror var korrekta, säger han.

Enligt Magnus Åkeborn var det ”den mänskliga faktorn” och kommunikationsmissar som ställde till det. Foto: Berit Önell

Han påpekar också att granskningsintyget är daterat i god tid, redan i februari.

Magnus Åkeborn konstaterar att partistödet enligt reglerna kan dras in om handlingarna inte lämnas i tid, men att fullmäktige också kan fatta ett annat beslut.

– Vem vet, alla kanske är glada?

Det är mycket pengar för ett litet parti, men enligt Åkeborn går de inte under om det inte blir något partistöd under ett år.

– Det är jätteviktiga pengar, men vi har under många år haft en väldigt välskött ekonomi. Vi behöver inte lämna hus och hem. Vi har en del sparat, men det är klart att det vore väldigt retfullt att bli utan partistöd, säger han.

Kassören har avgått på grund av det inträffade.

Partistödet får enbart användas till det lokala partiarbete som riktar sig till kommuninvånarna. Det kan till exempel vara lokalhyra, personal, utbildningar och informationsmaterial.

Stödet består av ett grundstöd som uppgår till föregående års prisbasbelopp, i år 48 300 kronor, plus ett mandatstöd, motsvarande 70 procent av prisbasbeloppet per mandat och år. Det betyder att V skulle få 115 920 kronor.

Enligt förslaget, där V alltså blir utan stöd, kommer Hässleholms kommun att betala ut totalt nära 2,4 miljoner kronor i partistöd 2023. Mest får SD som har flest mandat: 589 260 kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se