Förtydligande om redovisning av partistöd

INSÄNDARE. Några debattörer har tagit läsarnas uppmärksamhet åt att förklara sina ställningstaganden när det gäller kommunfullmäktiges beslut att inte tilldela Vänsterpartiet och Liberalerna partistöd. Jag skulle vilja komplettera och förtydliga den bild som framkommit. Av kommunallagen framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Mottagaren av partistöd ska årligen lämna […]

Kärnkraft, nej tack!

INSÄNDARE. Ja ger man garantier och stöd för över 400 miljarder finns det säkert intressenter. Att den inte är säker kärnkraften vet vi ju tack vare Harrisburg, Tjernobyl och Japan, men det kan vi ju strunta i. Likadant med slutförvaringen, det överlåter vi till våra barn och barnbarn att lösa. Det är banne mig skamligt! […]

Bemötande: Fritidsgårdar måste tyvärr vänta

INSÄNDARE. Vi vill gärna skriva några rader i syfte att bemöta Inger Bodelssons funderingar angående våra vallöften. Det stämmer att vi har tagit ställning för en upprustning och återöppning av Sösdala simhall då vi anser att det finns fog för att bevara inrättningen och att det är viktigt att upprätthålla service i kransorterna. Tyvärr har […]