torsjö live vers2

Bemötande: Fritidsgårdar måste tyvärr vänta

Bemötande: Fritidsgårdar måste tyvärr vänta

INSÄNDARE. Vi vill gärna skriva några rader i syfte att bemöta Inger Bodelssons funderingar angående våra vallöften. Det stämmer att vi har tagit ställning för en upprustning och återöppning av Sösdala simhall då vi anser att det finns fog för att bevara inrättningen och att det är viktigt att upprätthålla service i kransorterna. Tyvärr har kommunen inte fått några svar på anbudsförfrågningar pga simhallsbyggnadens dåliga skick. En renovering i nuläget skulle bli omotiverat kostsam och stå skattebetalarna dyrt. Därför har frågan hamnat i limbo. Sverigedemokraterna beklagar detta men vi urskuldar oss med att de ekonomiska följderna måste tas med i beräkningarna.

Bodelsson antyder vidare att vi står i begrepp att lägga ner en eller flera byskolor. Detta ställer vi oss frågande till? Vi har genom hela valrörelsen och även i realtid hävdat att byskolorna ska bevaras. Detta eftersom de är av stor vikt för familjer som bor i närområdet och behövs för att kransorterna ska blomstra. Givetvis har även de mindre skolorna ett pedagogiskt värde då de kan upplevas som lugnare och tryggare än de större enheterna.

Det är i nuläget inte möjligt att återöppna fritidsgårdarna i kransorterna. Vi har två riktigt tuffa ekonomiska år framför oss och måste tyvärr vänta även om vi ser behoven. Fram till att förutsättningarna förändras kommer Markan och Mötesplats Ljungdala att hålla öppet som vanligt. Här är alla unga i kommunen välkomna även om vi är medvetna om olägenheterna i att resa mellan orterna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sen följer en generell anklagelse om att vi vill ”göra det svårt för invandrare” på olika sätt. Det står idag klart för de flesta människor i Sverige att integrationen av migranter varit misslyckad på grund av naivitet och brist på konsekvenstänk. Detta tar sig uttryck på många sätt men spiller över både på städer och landsbygd. För de flesta av våra väljare är det viktigt med en annan färdriktning i migrationspolitiken, men vi har ingen politik för att få laglydiga människor som vill göra rätt för sig att lämna landet. Alla dessa människor behövs för att hålla Sverige igång alldeles oavsett varifrån man kommer.

Sverigedemokraterna i Hässleholm är glada över att tillsammans med våra samarbetspartier M och KD kunna presentera en budget med oförändrad skattesats. Detta är en åtgärd som gynnar de allra flesta kommuninnevånare och en lättnad i tider som dessa med många mörka orosmoln i vår omvärld.

Hanna Nilsson (SD)
Ulf Berggren (SD)


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se