Gruppen-3a-328x120

Oro efter hot mot Hästveda skola

Oro efter hot mot Hästveda skola

“Alla ska dö den 11/11”. Den hotfulla texten klottrades på en toalett på Hästveda högstadieskola för några veckor sedan. Skolan polisanmälde och renoverade toaletten, men informerade bara vårdnadshavare och elever om ett “allvarligt hot”, inte vad det stod. Ryktet spred sig ändå och när nu fredagen den 11 november närmar sig ökar oron bland elever och vårdnadshavare.

– Skolan planerar aktiviteter för att öka tryggheten, säger skolchef Niklas Persson till Frilagt.

Samtidigt vill han dämpa oron och gick på onsdagseftermiddagen ut med ny information via Schoolsoft till vårdnadshavarna.

Bekymrade närstående till Hästvedabor med barn på skolan hör vid lunchtid på onsdagen av sig till Frilagt.

– Många barn har ångest och oro när ingen vuxen vill prata om det, säger de.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De har fått veta att både elever och personal är rädda för att gå till skolan på fredag.

– Vi vill att det kommer ut. Om det skulle hända något och ingen vet om det är det fruktansvärt.

– Man vill ju inte att det ska hända något med barnen.

Polisen bekräftar att det finns en anmälan om hot mot Hästveda skola, men ingen har på onsdagen tid att prata med Frilagt om det.

Rektor Kristina Liljeström berättar att hon på tisdagen informerade om händelsen som “hotfullt klotter” och förklarade att skolan följer rutinerna. På onsdagen har hon fått reda på att rykten florerar och vill därför få ut mer information.

– Polisen är inkopplad och sedan är det central förvaltning och kommunens säkerhetsavdelning. Vi kan inte röja den plan som polisen har. Jag har fått information om hur jag ska agera, säger hon.

– Det är ju polisanmält, så det är polisen som utreder detta. Vi hanterar allt på största allvar, säger hon.

Kristina Liljeström, rektor på Hästveda skola. Foto: Urban Önell

Hon har hittills uppfattat att hon inte får gå ut med någon information om budskapet i klottret.

– Vi har fått instruktioner att vi ska skriva ett hotfullt klotter, säger hon.

Vem har gett de instruktionerna?

– Det är ju när vi träffat polisen. De håller på med utredningen och har också stöttat oss i vilken information som ska gå ut.

Om det gäller att något ska hända en viss tidpunkt, vad är poängen med att inte berätta det?

– Det kan jag inte svara på.

Ska det minska oron?

– Vi tycker inte att det ska skapas någon oro när vi inte tror att det är ett sådant hot. Det handlar inte om att stänga skolan eller någonting sådant.

– Vi måste åtgärda och vara uppmärksamma. Vi har gått igenom säkerhetsplanen och haft inrymnings- och utrymningsövningar så att vi vet hur det fungerar.

Kristina Liljeström har inte upplevt att personalen känner oro.

– Men jag tycker idag att det framkommit att det finns oro hos eleverna. Därför har jag åter tagit kontakt med central förvaltning och sagt att jag vill gå ut med mer information, säger hon.

Hon berättar att hon under onsdagens temadag också varit ute i verksamheten.

– Då hade jag oroliga elever. Det jag tycker att vi bör gå ut med nu är att jag är tillgänglig och att eleverna kan prata med mig.

– Florerar det rykten och man är rädd måste jag göra något. Jag väntar på återkoppling idag. Men jag kommer att prata med eleverna imorgon oavsett. Det måste vara tydlig information. Det tycker jag förvaltningen får hjälpa till med. Jag har ju fått vad jag kan skriva. De får ta ett omtag nu och så får de återkoppla till mig.

Du skulle vilja berätta mer?

– Ja, när det framkommer att eleverna är oroliga vill jag göra mer. Då får de avgöra centralt om det är jag som ska ut med mer info som kan trygga eleverna i detta. Men det måste skolchefen besluta.

Kan det inte bli en ökad oro och ryktesspridning om informationen är bristfällig?

– Håller helt med dig där, och det är ju en balansgång, säger Kristina Liljeström.

Skolchef Niklas Persson skriver senare på eftermiddagen ett nytt brev till vårdnadshavarna, fortfarande utan att berätta om klottrets budskap. Han beskriver det som ett hot som riktar sig till skolan i Hästveda, men fokuserar på ryktesspridning som “har sin grund i ett hotfullt klotter på skolans lokaler”.

Niklas Persson, skolchef i Hässleholms kommun.

Han betonar också att kommunens säkerhetsfunktion och polisen konsulterats.

– Vi agerar alltid efter deras bedömning, skriver han.

– I nuläget görs ingen bedömning att skolan ska vara stängd men självklart följer vi upp detta och kommer agera om vi får ta del av någon information som innebär någon risk för våra elever.

Han bekräftar för Frilagt att hotet gäller datumet den 11 november.

– Vi har pratat om vilken information vi ska gå ut med. Helst vill vi minska ryktesspridning och oro, men samtidigt vill vi att alla ska känna att vi tar det på allvar, säger han.

– Det är inte helt ovanligt med sådant klotter. Däremot är det ovanligt med denna typen av ryktesspridning, den är större än vi varit vana vid. Folk reagerar olika och vem är inte orolig för sina barns säkerhet?

Såvitt han förstått handlar ryktesspridningen om att elever och vårdnadshavare pratar med varandra och är oroliga.

– Skolan planerar aktiviteter för att öka tryggheten. Det är absolut inte så att vi tar lätt på det, men hade vi haft indikationer på att det var ett direkt hot hade vi inte haft verksamheten igång, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se