torsjö live vers2

Ett hån mot tänkande människor

Ett hån mot tänkande människor

INSÄNDARE. ”Bemötande: Fritidsgårdar måste tyvärr vänta”, så är rubriken på ett inlägg signerat Hanna Nilsson och Ulf Berggren, företrädare för Sverigedemokraterna i Hässleholm. Skribenterna bemöter ett uttalande av Inger Bodelsson om att SD vill göra det svårare för invandrare att leva i Sverige. I bemötandet påstår man bland annat ”vi har ingen politik för att få laglydiga människor som vill göra rätt för sig att lämna landet”. Inte heller medger man att SD på något sätt vill försvåra invandrares situation i Sverige.

”Vilken tur för härskarna att människor inte tänker”, ett uttryck myntat av en känd rikskansler för cirka 80 år sedan i Tyskland. Hanna Nilsson och Ulf Berggren verkar ha samma syn på oss väljare och medborgare, då man hämningslöst presenterar dessa osanningar, som är ett hån mot tänkande och informerade människor. Sverigedemokraterna, som ett nationalistiskt parti, har sedan grundandet förespråkat utvisning och återvändande beträffande invandrare, samt stopp för nya invandrare. I Tidöavtalet framgår tydligt att återvändande skall stimuleras, oavsett invandrarens sociala situation. Dessutom föreslås en utökad inre utlänningskontroll, som föreslås bli så utökad att det öppnar för polisen att godtyckligt kontrollera vilken person som helst med utländskt utseende och härkomst, särskilt inom de visitationszoner som man också vill införa. Vidare vill man införa, det odefinierade, uttrycket vandel, som skäl för utvisning, som också öppnar upp för godtycke. Enligt Sverigedemokraternas hemsida så är Hanna Nilsson ledamot av partiets centrala styrelse, så allt detta kan inte vara okänt för henne.

Skribenterna kritiserar också integrationen av invandrare. Det verkar dock som Nilsson och Berggren blandar ihop assimilation och integration. Om man vill ha en effektiv integration, då måste samhället stödja integreringen. Sverigedemokraternas politik har ofta syftat till segregation. Ett exempel är en SD-kommunpolitiker i Malmö som vill prioritera byggandet av bostadsrätter framför hyresrätter, för att kommunen skulle få in ekonomiskt stabila människor, istället för bidragstagare. Ett ställningstagande som är byggt på fördomar, att hyresgäster är en belastning i samhället, och är segregerande, genom att få nya invandrare har ekonomiska möjligheter att köpa en bostadsrätt. I Hässleholm har Nilsson och Berggren varit med om att driva igenom och föreslå segregerande åtgärder, bl a indraget stöd till studieförbunden. Detta trots att den nytillträdda kulturministern poängterar att bildning är en rättighet för alla. Även i övrigt har vi under åren sett SD-förslag, centralt och lokalt runt om i landet, som varit både rasistiska och segregerade, som villkorande av sociala stödåtgärder och också riktade direkt mot religiösa och etniska grupper. Jag kan inte påminna mig ett enda sverigedemokratiskt förslag som syftat till att förbättra integrationen. Istället försöker man framtvinga en assimilering, det vill säga att invandraren överger sin egen kultur, religion och sitt språk. En naturlig assimilering sker oftast över två till tre generationer, om gruppen är integrerad i samhället.

I sitt svar talar skribenterna om invandrare ”som vill göra rätt för sig”, underförstått att invandrarna inte vill arbeta och ”göra rätt för sig”. Sanningen är att många fler vill ”göra rätt för sig” än vad som får chansen. Sverigedemokraterna har spridit fördomar och svartmålat invandrargruppen som kollektiv och därigenom försvårat deras situation i samhället, både med integration och arbetsmöjligheter. Under åratal har Sverigedemokraternas propagandamaskin utmålat gruppen invandrare som lata, samhällsparasiter och brottslingar. Det är naturligt att detta har försvårat integreringen och gjort gruppen mindre attraktiv på arbetsmarknaden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I Tidöavtalet står också, ett gammalt sverigedemokratiskt förslag, att förbjuda tiggeri. Detta trots att Europadomstolen behandlat frågan och bedömt det som olagligt. Tiggeriförbudet är specifikt riktat mot en liten grupp utländska människor av en viss etnisk tillhörighet. Om ett tiggeriförbud införs måste det vara allmängiltigt och således drabba även Röda Korset, Amnesty International med flera NGO-hjälporganisationer, som gör bössinsamlingar. Det kan inte vara skillnad på olika tiggerier.

Eftersom svenska medier inte fungerar som de ungerska måste SD anpassa sin retorik, så uttryckte sig Richard Jomshof (SD) för några år sedan, nu nybliven ordförande i justitieutskottet. Det är en klar fingervisning att Sverigedemokraterna i media och i den offentliga debatten inte skall deklarera sina egentliga avsikter. Hanna Nilssons och Ulf Berggrens inlägg är i linje med Jomshofs uppmaning, att inte tydliggöra partiets politik.

Stanley Hallström
Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se