torsjö live vers2

Ebba Busch kör över Danmark

Ebba Busch kör över Danmark

INSÄNDARE. Ebba Busch kör över Danmark och bygger kärnkraft i Barsebäck! Under söndagens intervju den 30/10 i Agenda med Ebba Busch framkom att hon tänker köra över Danmark även om de har invändningar mot hennes kärnkraftsbygge i Barsebäck.

Den plats där danskarna såg till att tillståndet drogs in och Barsebäcks reaktorer avvecklades då man inte ville ha en sådan risk 2 mil från Köpenhamn. Danskarna har bestämt att inte satsa på kärnkraft utan vindkraft där man har 6 300 vindkraftverk och världens största vindkraftsföretag Vesta med omsättning på 160 miljarder.

Ebba Busch: ”Vi kommer självfallet ha en dialog med Danmark men Sverige kommer att fatta sina beslut och vi har allvarliga problem”.
Hon vill ta bort tidigare beslut om att elnätkostnaden av att dra kablar till vindkraftverken ska staten stå för som man gjort i alla tidigare energiprojekt i Sverige. Intervjuade Daniel Gustafsson på Svenska kraftnät ”Det innebär att många av de här 7 projekten inte kommer att bli av i verkligheten.” Svaret från Ebba Busch: ”Jag vill vara tydlig med att vindkraften går en ljus framtid till mötes men det kan inte vara så att vi går in med ensidiga tunga subventioner till ett visst kraftslag.”
De sju planerade vindkraftverken ger lika mycket energi som Sveriges nuvarande kärnkraftsproduktion och dessa ligger i närtid jämfört med kärnkraftverkens dryga 10 år så man undrar hur Ebba ska klara södra Sveriges energiproblem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Agendas Camilla Kvartoft: ”Du säger att energipolitiken ska vara teknikneutral men i Tidöavtalet så ska havsbaserad vindkraft betala sina egna elnätsanslutningar. 400 miljarder kronor i kreditgarantier går till kärnkraften. Kortare tillståndsprocesser och snabbspår för ny kärnkraft. Kärnkraften ska få ersättning från andra energislag. Är verkligen det här teknikneutralt?”

På den frågeställningen fick vi inget egentligt svar utan att man satsade på kärnkraft. Hon har förstås inte läst på att Danmark är igång med planeringen av flera havsbaserade öar utanför Bornholm och Jylland där den största utanför Jylland tas i drift 2033 innan Barsebäcks reaktor är färdigbyggd. Den kommer att fullt utbyggd kunna generera el, 45 terrawatt till 10 miljoner hushåll i Europa.

Så med hennes uttalande att köra över Danmarks åsikter om de inte bifaller kärnkraft i deras närområde så lär inte Danmark bygga några elkablar till Sverige för de har kapacitet att trygga hela Skåne på el. Dessutom kommer dessa energiöar bygga x- to – power som innebär att man på öarna producerar vätgas, syntetiskt bränsle med mera när det blåser på kraftigt så att man har planerbar kraft som Ebba tjatar om hela tiden så då försvinner huvudargumentet för kärnkraft i Sverige.
Så Ebbas Buschs dåliga kunskapsinsikt, inkompetens, enfald och dumhet borde leda till ett KU –  förhör. Hon är helt enkelt inte vuxen att vara minister.

Ulf Gustafsson Blidö

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se