torsjö live vers2

Sösdala hemtjänst flyttar till Tureholmskyrkan

Sösdala hemtjänst flyttar till Tureholmskyrkan

Hemtjänst och hemsjukvård i Sösdala, som länge varit trångbodda, ska snart flytta från äldreboendet Björkhaga till hyrda lokaler i Tureholmskyrkan. Det trots att den styrande majoriteten i kommunen aviserat nedskärningar inom omsorgen med bland annat minskning av lokalkostnader.

Flytten går från äldreboendet Björkhaga till Tureholmskyrkan i Sösdala som hyr ut lokaler. Foto: Henrik Andersson

Politikerna i omsorgsnämnden var eniga i beslutet. Vid arbetsutskottets sammanträde i september beslöts om återremiss efter yrkande av Susanne Lottsfeldt (SD), vice ordförande, som ville ha en redovisning av kostnaderna för att sätta upp baracker intill Björkhaga. Ordförande Karin Axelsson (M) instämde och lade till att möjligheten att använda kommunägda lokaler skulle ses över.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har kollat upp egna lokaler som finns i Sösdala och de har inte tillräckligt stor yta. Moduler blev jättedyrt visade det sig, säger Susanne Lottsfeldt nu.

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh betonar att en annan vinst med flytten är att Björkhaga kommer att kunna utöka boendet med tre lägenheter.

– Dem behöver vi för framtiden, säger hon.

Nämnden beslöt också att ge Hässlehem i uppdrag att förtäta äldreboendet med tre nya lägenheter.

De nya lokalerna ska nu anpassas. Hyresavtalet är skrivet från den 1 januari, men Åsa Ollerstam Lundh har svårt att tro att flytten kan ske riktigt så snart.

Kostnaden för de nya lokalerna blir 750 000 kronor per år de första fem åren och därefter 512 000 kronor per år. Omsorgsnämnden beslöt att begära full kompensation för hyresökningen genom kommunens internhyressystem.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se