Gruppen-3a-328x120

L och MP får inga platser i kommunens nämnder

L och MP får inga platser i kommunens nämnder

Liberalerna och Miljöpartiet blir utan poster i Hässleholms kommuns nämnder och bolag de kommande fyra åren. Vid måndagskvällens kommunfullmäktige tog de strid, men blir inte ens ersättare. När alla val var klubbade stod det också klart att det blir skifte på ordförandeposterna i de flesta av nämnderna vid årsskiftet.

Efter ett val har de politiska partierna möjlighet att välja samarbetspartners och komma överens om fördelning av ledamöter i nämnderna. Valen beslutas sedan av kommunfullmäktige. Vid proportionella val sker fördelningen istället strikt efter valresultatet. En viss andel av fullmäktiges ledamöter krävs för att få igenom proportionella val, i Hässleholms fall sex ledamöter. MP och L har bara sammanlagt fem och vädjade om stöd från någon mer för att få den insyn de menade att de borde ha rätt till utifrån valresultatet. Valberedningens förslag innebar att den styrande majoriteten med stöd av S och V får de sex aktuella platserna i de största nämnderna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Dolores Öhman (MP). Foto: Berit Önell
Thomas Haraldsson (L). Foto: Berit önell

Thomas Haraldsson (L) påminde om att den elfte platsen i dessa nämnder traditionellt skulle ha lottats ut.

– Vår demokratiska förhoppning är att minst en individ bland de förtroendevalda ärar demokratin, sa Dolores Öhman (M).

Stödet uteblev dock och MP och L nominerade då sina kandidater som ställdes mot en av dem som valberedningen föreslagit i slutna omröstningar. Det drog ut på tiden, men ledde inte till någon ändring. Både Ulf Berggren (SD) och Christer Caesar (KD) reagerade med irritation och den senare anklagade L för att ha gått bakom ryggen på dem genom att komma överens med MP.

Christer Caesar (KD).

Thomas Nilsson (L) protesterade mot den beskrivningen och betonade att alla partier har rätt att förhandla och sondera med vilka partier de vill efter ett val.

Vid voteringarna visade det sig att sex eller sju ledamöter inte röstade för valberedningens förslag. Fyra röstade för L:s och MP:s kandidater och två eller tre bedömdes som ogiltiga.

Nya ordförande tillträder i alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden där Stefan Larsson (M) fortsätter och i valnämnden där Christer Caesar stannar kvar.

Flera helt nya nämndsordförande tar plats och en del tidigare får andra poster. Kenny Hansson (M) avgår som ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och ersätts av tidigare förste vice ordföranden Paul Thurn. Kenny Hansson blir ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Ulf Berggren blir ordförande i tekniska nämnden och överförmyndare.
Torsten Nilsson (M) lämnar tekniska nämnden och blir ordförande i Hässlehem. Foto: Exakta Creative

Thurn blir även ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Torsten Nilsson (M) lämnar ordförandeposten i tekniska nämnden som tas över av tidigare förste vice ordföranden Ulf Berggren. Torsten Nilsson blir istället ordförande i bolaget Hässlehem.

Ny ordförande i arbetsmarknadsnämnden efter Stefan Larsson (M) blir Urban Widmark (M) som 2013 avgick som kommunalråd efter skandalerna kring trygghetsboendet Pärlan och Dryport Skåne.

Ny ordförande i omsorgsnämnden efter Karin Axelsson (M) blir Robin Gustavsson (KD), 80, som inte längre sitter i kommunfullmäktige eftersom han med ålderns rätt ville trappa ner sitt engagemang.

Robin Gustavsson lämnar därmed socialnämnden där istället tidigare vice ordförande Sven Lundh (SD) blir ordförande.

Till överförmyndare valdes Ulf Berggren (SD) med Magnus Åkeborn (V) som ersättare.

Ny ordförande i kommunrevisionen blir Christer Karlsson (S).

I bolagen blir det också en del byten. Christer Caesar fortsätter dock som ordförande i Hässleholm Miljö. Stefan Larsson tar över klubban för Hibab med dotterbolag. I Hässleholm Fiber och dess holdingbolag blir Jerry Andersson (SD) ordförande. I dessa båda bolag bordlades en plats som ledamot eftersom KD inte lyckats få fram en kandidat i tid.

Berit Önell

Här är alla ordinarie ledamöter i kommunens nämnder och bolag.

Kommunrevision:
1 (ordf) Christer Karlsson S
2 (1:e vice ordf) Patrik Tysper SD
3 (2:e vice ordf) Johan Berglund M
4 Conny Johansson SD
5 Leif Nilsson M
6 Berit Wirödal KD
7 Lars-Göran Hjertkvist KD
8 Helena Bengtsson S
9 Emil Nilsson C

Arbetsmarknadsnämnd:
1. (ordf.) Urban Widmark M
2. (1 :e vice ordf.) Jens Lindholm SD
3. (2:e vice ordf.) Meta Jarl S
4. Daniel Talmid SD
5. Agnetha Dentback KD
6. Ola Lindahl S
7. Mohamed Chehade V

Barn- och utbildningsnämnd:
1. ( ordf.) Stefan Larsson M
2. (1 :e vice ordf.) Hanna Sjöstrand SD
3. (2:e vice ordf.) Joachim Fors S
4. Harriette Halmberg SD
5. Daniel Talmid SD
6. Mikkel Jönsson SD
7. Kenny Hansson M
8. Stefan Svensson KD
9. Monica Ero S
10. Ulf Nilsson S
11. Magnus Åkeborn V

Kultur- och fritidsnämnd:
1. ( ordf.) Paul Thurn SD
2. (1 :e vice ordf.) Margreth Segerstein M
3. (2:e vice ordf.) Connie Asterman S
4. Torgny Holmberg SD
5. Jens Lindholm SD
6. Jonny Dolkov SD
7. Per Lind M
8. Erika Heil-Utbult KD
9. Michael Tingdahl S
10. Susanne Asserfors S
11. Ann-Kristin Johnsson C

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd:
1. ( ordf.) Paul Thurn SD
2. (1 :e vice ordf.) Bo Persson M
3. (2:e vice ordf.) Johan Lindman S
4. Anita Nilsson SD
5. Lars Klees SD
6. Andreas Novotny M
7. Isabelle Mandegård KD
8. Jonas Klein FV
9. Ann Olausson S
10. Jonas Andersson S
11. Ingrid Widell C

Omsorgsnämnd:
1. ( ordf.) Robin Gustavsson KD
2. (1 :e vice ordf.) Susanne Lottsfeldt SD
3. (2:e vice ordf.) Christer Welinder S
4. Torgny Holmberg SD
5. Karina Olsson SD
6. Gunilla Zadig M
7. Ann Persson M
8. Nilla Swärden M
9. Annette Badics S
10. Anders Wallentheim S
11. Katarina Olsson V

Socialnämnd:

1. (ordf.) Sven Lundh SD
2. (1 :e vice ordf.) Jörgen Nilsson M
3. (2:e vice ordf.) Lena Nilsson S
4. Tony Knutsson SD
5. Harriette Holmberg SD
6. Marina Hallgren SD
7. Joakim Karlsson M
8. Mats Björklund KD
9. Elo Johannesen S
10. Linda Ingvarsson S
11. Nellie Krabbe V

Teknisk nämnd:
1. (ordf.) Ulf Berggren SD
2. (1 :e vice ordf.) Simon Berneblad KD
3. (2:e vice ordf.) Benny Petersson S
4. Johan Peltonen SD
5. Ken Breisch SD
6. Ulrik Moberg SD
7. Axel Johnsson M
8. Ernst Herslow FV
9. Pia Litbo S
10. Olof Asserfors S
11. Magnus Olsson C

Valnämnd:
1. (ordf.) Christer Caesar KD
2. (vice ordf.) Christer Welinder S
3. Håkan Spångberg SD
4. Bert-Arne Brorsson SD
5. Mats Erlingsson M
6. Margareta Axelsson S
7. Magnus Akeborn V

Överförmyndare:
1. Ulf Berggren SD

Styrelse i Hässlehem AB:
1. (ordf.) Torsten Nilsson M
2. (vice ordf.) Bengt Andersson S
3. Hanna Sjöstrand SD
4. Ulf Berggren SD
5. Andre Lådö KD
6. Mohamed Chehade V
7. Susanne Asserfors S

Styrelse i Hässleholm Industribyggnads AB, Byggaren 3 Fastighetsbolag AB och Hässleholm Norra Station AB:
1. ( ordf.) Stefan Larsson M
2. (vice ordf.) Joachim Fors S
3. Susanne Lottsfeldt SD
4. Daniel Talmid SD
5. Lina Bengtsson M
6. Lena Wallentheim S
7. Thomas Lindell S

Styrelse i Hässleholms fibernät AB och Hässleholm fibernät holding AB:
1. ( ordf.) Jerry Andersson SD
2. (vice ordf.) Monica Ero S
3. Roger Olsson SD
4. Sebastian Johansson M
5. Vakant
6. Ulf Nilsson S
7. Lena Nilsson S

Styrelse i Hässleholm Miljö AB:
1. ( ordf.) Christer Caesar KD
2. (vice ordf.) Andreas Dahlberg S
3. Anita Nilsson SD
4. Axel Heinonen M
5. Thom Nilsson FV
6. Irene Nilsson S
7. Arne Persson C

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se