torsjö live

Arbetet för sänkta bränslepriser fortsätter

Arbetet för sänkta bränslepriser fortsätter

INSÄNDARE. Ulf Nilsson (”medborgare”), skriver en insändare i Frilagt där han i en raljant ton anklagar Sverigedemokraterna för att medvetet ha fört väljarna bakom ljuset när det gäller sänkta bränslepriser. Dessvärre stämmer det att priserna är kvar på orimliga nivåer och att vi än så länge inte kunnat leverera vad vi lovat. En mindre sänkning i Tidöavtalet står inte i paritet med förväntningarna. Men vi lovar att vi inte är nöjda och att arbetet med sänkningarna fortsätter i samarbete med regeringen. Vi har stora förhoppningar att kunna få ner den så kallade reduktionsplikten till EU:s miniminivå och därmed underlätta för vanliga människor. Reduktionsplikten i Sverige är idag 30,5 procent på diesel och 7,8 procent angående bensin. En sänkning till 6 procent kommer ge en kännbar lättnad vid pump.

Värt att nämna är att det var Socialdemokraterna som införde reduktionsplikten 2018 ivrigt påhejade av sina vänner i MP. SD var det enda partiet som då motsatte sig införandet. Vänsterpartiernas avsikt var att höja plikten successivt till 66 procent till 2030 oavsett vad detta skulle komma att kosta bilägare. De högtflygande planerna att tvinga fram konvertering till eldrift har stött på flera patruller och plötsligt har det upptäckts att även el är en ändlig resurs som behöver framställas.

I spåren av försöken att gynna vissa energikällor har oegentligheter främjats. Preem fick utsläppsrätter av staten utan egen kostnad genom att dra tillbaka sin begäran om att bygga ut sitt oljeraffinaderi. Istället erbjöd man sig att bygga en biobränsleanläggning. Detta skulle gynna den förra regeringens politik att skärpa reduktionsplikten och fördyra diesel och bensin för gemene bilist. Detta fick också regeringen kritik för av konstitutionsutskottet 2020.

Medborgaren Ulf Nilsson konstaterar helt korrekt att omvärlden har inflytande på bränslepriserna och att detta äter upp de hittills blygsamma sänkningarna av skatten. Men om Socialdemokraterna hade vunnit valet hade skattesänkningarna uteblivit och så även de kommande sänkningarna av reduktionsplikten. Detta ”glömmer” herr Nilsson att nämna och misstankarna infinner sig osökt att Nilsson har en egen politisk agenda som sannolikt överensstämmer med den förra regeringens.

Paul Thurn (SD)
Ulf Berggren (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se