torsjö live vers2

K-Fastigheter har överklagat

K-Fastigheter har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet för skyskrapan på fastigheten Rusthållaren 3 i Hässleholm. Enligt länsstyrelsen strider byggnadsverket i korsningen Hantverkaregatan-Bokebergsgatan mot detaljplanen. Dels bedöms antalet våningar till 18 medan tillåtet våningsantal är 16 och dels är garagenedfarten inte placerad på det sätt detaljplanen kräver. Länsstyrelsen förklarade också att dess beslut innebar att […]

Hemtjänsten kan ta över covidenheten på Högalid

Den tidigare covidenheten på äldreboendet Högalid i Hässleholm kan byggas om till lokaler för två hemtjänstgrupper samt hälso- och sjukvårdsverksamhet. Den ena av dessa använder idag Högalids storstuga som genom förändringen åter skulle kunna användas som samlings- och möteslokal samtidigt som arbetsmiljön för hemtjänst- och hemsjukvårdspersonalen förbättras. Sedan covidenheten avvecklades hösten 2021 står avdelning sex […]

Tekniska problem åtgärdade

Frilagt hade under söndagskvällen och natten tekniska problem som bland annat ledde till att ett stort antal gamla artiklar ompublicerades och att mejlaviseringar om dessa skickades ut. Orsaken till problemen var en nödvändig uppdatering som tyvärr krånglade. Frilagt beklagar att tidningen tillfälligt inte såg ut och inte heller fungerade som den skulle. Under natten blev […]

Barn sköts till döds på väg till skolan

INSÄNDARE. Det finns viktiga regler att följa även för en ockuperande makt, som enligt folkrätten har ansvar för de människor som bor på det ockuperade området. Deras liv ska tillåtas fortsätta på ett så normalt sätt som möjligt och de ska – inte minst – behandlas humant och med respekt. De är i folkrättslig mening […]