torsjö live vers2

Hemtjänsten kan ta över covidenheten på Högalid

Hemtjänsten kan ta över covidenheten på Högalid

Den tidigare covidenheten på äldreboendet Högalid i Hässleholm kan byggas om till lokaler för två hemtjänstgrupper samt hälso- och sjukvårdsverksamhet. Den ena av dessa använder idag Högalids storstuga som genom förändringen åter skulle kunna användas som samlings- och möteslokal samtidigt som arbetsmiljön för hemtjänst- och hemsjukvårdspersonalen förbättras.

Covid-19-enheten på Högalid öppnade sommaren 2020 och stängdes hösten 2021. Foto: Henrik Andersson

Sedan covidenheten avvecklades hösten 2021 står avdelning sex på Högalid tom. Hemtjänst öster finns i Högalids lokaler och hemtjänstgruppen centrum på Ehrenborgs äldreboende där det är för trångt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Politikerna i omsorgsnämndens arbetsutskott har sagt ja till tjänstemannaförslaget att flytta alla dessa verksamheter till avdelning sex på Högalid som då måste byggas om. Hemtjänstgrupperna skulle kunna placeras på varsitt av avdelningens två våningsplan.

– En bättre arbetsmiljö är viktigast, den har varit eftersatt. Nu kan personalen få bättre utrymmen att byta om i, säger Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Avgränsade omklädningsrum och tvättutrymmen ger också bättre möjligheter att upprätthålla hygienrutinerna.

En annan vinst med omflyttningarna blir att storstugan som rymmer cirka 70 personer kan användas till sitt ursprungliga ändamål som samlingssal för Högalids äldre. De gemensamma aktiviteterna pausades under pandemin och har inte återupptagits. Dessutom kan omsorgsförvaltningen använda utrymmet som bokningsbart mötesrum och utbildningslokal, vilket idag ofta kräver förhyrning av externa lokaler.

Karin Axelsson berättar att fastighetsägaren, det kommunala bostadsbolaget Hässlehem, redan har tittat på hur avdelningen skulle kunna byggas om. Ett hyrestillägg efter ombyggnaden beräknas till cirka 747 000 per år. Men en minskning av hyrda lokaler för större sammanträden väntas också.

Vad de överblivna lokalerna på Ehrenborg ska användas till framöver är oklart. Fortsatt utredning ingår i förslaget som omsorgsnämnden tar ställning till den 6 december.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se