torsjö live vers2

K-Fastigheter har överklagat

K-Fastigheter har överklagat

K-Fastigheter har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet för skyskrapan på fastigheten Rusthållaren 3 i Hässleholm.

Byggnadsarbetena pågick fortfarande på torsdagen. Foto: Urban Önell

Enligt länsstyrelsen strider byggnadsverket i korsningen Hantverkaregatan-Bokebergsgatan mot detaljplanen. Dels bedöms antalet våningar till 18 medan tillåtet våningsantal är 16 och dels är garagenedfarten inte placerad på det sätt detaljplanen kräver. Länsstyrelsen förklarade också att dess beslut innebar att det med omedelbar verkan inte längre fanns något bygglov att bygga efter och att arbetena därför skulle avbrytas trots att tiden för överklagande inte gått ut. Därför borde bolaget begära ett interimistiskt bygglov hos mark- och miljödomstolen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den uppfattningen delar varken kommunen eller K-Fastigheters vd Jacob Karlsson. Bygget har istället fortsatt och någon begäran om interimistiskt bygglov finns inte med i överklagan.

Bolagets advokater skriver i sitt mycket kortfattade överklagande att det finns skäl till ändring av bland annat länsstyrelsens bedömnning av vad ett våningsplan är. Länsstyrelsen har räknat ett källarplan med garage och teknikutrymme som en våning, bland annat för att här också finns en entré som ser ut som byggnadens huvudingång. En inbyggd så kallad sluss med vikväggar på taket ger enligt länsstyrelsen i alla fall på avstånd intryck av ytterligare en våning.

Advokaterna begär anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet till den 12 december. Motiveringen är hög arbetsbelastning och behov av ytterligare sakkunnigutlåtande samt samråd med klienten.

Berit Önell

Läs mer:

2022-11-03 Bygglovet för K-Fastigheters höghus upphävt – länsstyrelsen vill stoppa arbetet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se