torsjö live vers2

Bygglov för K-Fastigheters höghus upphävt – länsstyrelsen vill stoppa arbetet

Bygglov för K-Fastigheters höghus upphävt – länsstyrelsen vill stoppa arbetet

Länsstyrelsen har upphävt bygglovet för K-Fastigheters skyskrapa i hörnet Hantverkaregatan – Bokebergsgatan. Anledningen är att det redan påbörjade byggprojektet bedöms strida mot detaljplanen. Bland annat är de 16 våningarna i själva verket 18. Enligt länsassessor Emanuel Beyer, som fattat beslutet, innebär det att det inte längre finns något bygglov att bygga efter och att arbetet därför måste avbrytas, trots att tiden för överklagande inte gått ut.

Men K- Fastigheters vd Jacob Karlsson tänker fortsätta med bygget.

Kommunen inte bara godkände bygglovsansökan, miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) var så förtjust i höghuset att han bjöd in till presskonferens tillsammans med Jacob Karlsson efter beslutet i maj. Enligt Jacob Karlsson skulle huset ge Hässleholm en ny “skyline”.

Alla var dock inte lika begeistrade. Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och Norén Fastigheter överklagade bygglovet.

Det svarta 70 meter höga huset skulle bli ett landmärke som syns över hela staden. Foto ur gestalningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

I motsats till kommunen anser länsstyrelsen att bygglovet inte följer detaljplanen. Enligt länsstyrelsen har det planerade huset två våningar mer än tillåtet. Det beror på vad som ska räknas som en våning, en bedömning som kan vara ganska komplicerad. Ett plan som ligger delvis under mark ska enligt länsstyrelsen räknas som en våning, liksom den konstruktion som på ritningarna kallas vindsplan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

“Plan 0” ligger under mark på byggnadens norra och östra sida. På västra sidan däremot ligger det bara delvis under marknivån och på södra sidan inte alls. Större delen av planet ska användas till parkeringsplatser och teknikutrymmen, men det sydvästra hörnet ser enligt länsstyrelsen ut som byggnadens huvudingång. Ytan kallas lobby och på ritningen som visar planlösningen syns bland annat en receptionsdisk och möblemang med två sittgrupper.

En inbyggd så kallad sluss med vikväggar på taket ger i varje fall på avstånd intryck av ytterligare en våning, även om den är mindre än våningen under.

Detaljplanen innehåller ingen begränsning av byggnadshöjden. Däremot ska byggnad över 45 meter förses med belysning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och rapporteras till flyghinderdatabasen. Noréns invändning om höjden på hela 70 meter avfärdas därför.

Garagenedfart kommer inte att kunna byggas på södra sidan av byggnaden på det sätt som detaljplanen kräver.

Länsstyrelsen anser inte att avvikelserna kan anses som mindre och undantag kan inte medges.

Norén Fastigheter hade begärt inhibition, alltså att beslutet ska börja gälla omedelbart, trots att det inte vunnit laga kraft. Men länsstyrelsen menar att det inte finns något beslut att inhibera eftersom bygglovet upphävs.

– Vår uppfattning är att om vi häver bygglovet så finns inget lov som de kan bygga efter, säger Emanuel Beyer.

– I vart fall finns just nu inget lov.

Huset ska vara belyst. Illustration ur gestalningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

För att kunna fortsätta bygga säger han att K-Fastigheter måste överklaga.

– De kan överklaga och begära ett interimistiskt bygglov hos mark- och miljödomstolen.

K-Fastigheter måste enligt länsstyrelsen alltså genast stoppa arbetena och kan inte återuppta dem förrän det finns ett interimistiskt beslut från domstolen.

– Så är vår uppfattning. Sedan har det funnits lite olika uppfattningar i rättspraxis, säger Emanuel Bayer.

Länsstyrelsen ingriper dock inte om K-Fastigheter ändå fortsätter att bygga.

– Det är kommunen som är tillsynsmyndighet som sköter den praktiska handläggningen och i första läget avgör om de ska ingripa eller inte, säger Emanuel Beyer.

Jacob Karlsson säger att han inte hunnit läsa in sig på domen ännu och inte vet om bolaget ska överklaga länsstyrelsens beslut. Inom tre veckor från att bolaget tog del av beslutet ska överklagan vara inne.

– Till den 17 november bör beslutet gälla, säger han.

Jacob Karlsson säger att arbetena kommer att fortsätta. Foto: Berit Önell

Han tror inte på vad Emanuel Beyer säger om att bygget måste stoppas omedelbart.

– Han får svara för det. Ur ett legalt perspektiv är det till den sjuttonde. Vi har skickat beslutet vidare till specialister, säger Jacob Karlsson.

Arbetena kommer alltså att fortsätta.

– De stannar inte för dagen. Vi tar det lite med en klackspark. Det är inte första gången någon överklagar, säger han.

Det man satt igång är att gjuta platta på mark.

– Det jobb vi håller på med nu påverkas inte av antalet våningar. Men om det inte är lagligt ska vi inte bygga, säger Jacob Karlsson.

Ska du kolla upp det nu?

– Nej. Den information vi har fått från våra advokatfirmor är att vi kan köra på. De ska återkomma i nästa vecka. De har sagt att beslutet vinner laga kraft den 17 november, vilket innebär att det gamla beslutet gäller tills dess. Så ser lagen ut.

Han påpekar att länsstyrelsen inte alltid haft rätt i tidigare fall.

– De har nog gjort en liten tankevurpa där, säger han, men vill inte gå in närmare på vad han menar.

– Vi tar det med ro. Vi vill ha plattan satt nu innan vintern så att den hinner härda.

Henry Åhs, jurist på kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, är lite försiktig med att uttala sig i frågan och säger att han inte är expert på inhibition. Men han har inte tidigare stött på något fall där ett överklagat beslut upphör att gälla innan överklagandetiden går ut, om det inte inhiberats.

– Jag skulle nog snarare säga att tills länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft finns ett giltigt bygglov, säger han.

Om K-Fastigheter inte överklagar menar han att bygglovet upphävs om två och en halv vecka.

– Då blir det aktuellt att som tillsynsmyndighet gå in och stoppa arbetet, säger han.

K-Fastigheter kan också välja att söka nytt bygglov utifrån länsstyrelsens beslut.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-16 Jacob Karlsson väntas få bygglov för 70 meter högt kontorshus

2022-05-23 Bygglov klart för 70-metershus: Karlsson på pressträff i stadshuset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se