Gruppen-3a-328x120

Jacob Karlsson väntas få bygglov för 70 meter högt kontorshus

Jacob Karlsson väntas få bygglov för 70 meter högt kontorshus

Om det svarta 70 meter höga huset får bygglov kommer det att bli ett landmärke som syns över hela staden. Foto ur gestalningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

Ett cirka 70 meter högt kontorshus med parkeringshus, restaurang, gym och takterrass i korsningen Hantverkaregatan – Bokebergsgatan i Hässleholm kan snart få klartecken av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Jacob Karlssons 16-våningshus blir 25 meter högre än ett flerbostadshus med lika många våningar som tidigare ägare sökte bygglov för 2011. Ändå bedöms det följa detaljplanen. Förklaringen är att antalet våningar regleras i planen, men inte byggnadshöjden.

Huset föreslås få en spektakulär fasadbelysning. Illustration ur gestalningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det högsta tillåtna våningsantalet i detaljplanen för Rusthållaren 3 och 4 från 2011 är just 16. Huset i den förra ansökan var 46 meter högt, lite lägre än trygghetsboendet Pärlan som idag är den högsta byggnaden i staden med sina 51 meter. Om fastighetskungen Jacob Karlssons svarta, belysta höghus får bygglov tar det över rollen som landmärke.

I ansökan finns förutom de 16 våningarna ett vindsplan som innehåller ett schakt för hissar och trappa till en takterrass. Enligt tjänstemännens bedömning utgör vindsplanet inte en separat våning. Fastighetsägaren Jacob Karlsson med bolaget K-Fast Rusthållaren 3-4 AB har kompletterat sin ansökan med bullerberäkning, sol- och skuggstudie samt gestaltningsprogram.

– Dessa dokument bedöms visa att nu aktuell byggnad kan uppföras utan betydande olägenhet för omgivningen även om dess faktiska höjd blir högre än den byggnad som finns på illustrationsritningar i planbeskrivningen och i bygglovsärendet från 2011, står det i tjänsteskrivelsen.

Varken räddningstjänsten, Luftfartsverket, Trafikverket eller Hässleholm Miljö har haft några invändningar mot byggprojektet. Inga närboende har fått lämna synpunkter eftersom förslaget bedöms vara planenligt.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sätta in ett extra nämndssammanträde den 23 maj för att hinna besluta om bygglovet innan tidsgränsen på tio veckor efter komplett ansökan går ut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se