Gruppen-3a-328x120

Replik: S-retorik i näringslivsfrågan blottar bara egna brister

Replik: S-retorik i näringslivsfrågan blottar bara egna brister

INSÄNDARE. Det är trots allt glädjande att se att företags- och näringslivsfrågorna engagerar även S i Hässleholms kommun. Det är knappast deras paradgren, med en ideologi som i grunden förespråkar socialism och därmed motarbetar vårt fria företagande.

Man blir därför inte speciellt förvånad när repliken på vår insändare inte innehåller någon substans. Ingen konkret kritik mot våra förslag eller några egna motförslag, bara idéfattigt och bittert.

S i Hässleholm faller tragiskt nog in i samma retorik som moderpartiet på riksplan fört under lång tid. Allt är någon annans fel och problemen uppstod just när S inte hade makten. Trots att S under många år har varit kommunens största parti, undantaget senaste valet, och Lena Wallentheim själv suttit i kommunstyrelsen längre än någon annan, pekas det ändå finger åt andra. Hur har S själva förvaltat väljarnas mandat vad gäller näringslivsfrågor alla dessa år? Man har snarare varit mer intresserade av att svälla den offentliga verksamheten och lägga ytterligare skattebörda på företag och dess anställda. Vi förstår att det kan vara svårt att efter så många år som yrkespolitiker behålla kontakten med den verklighet som företagare och även arbetstagare står inför, men har man inga egna förslag kan man åtminstone glädjas åt att någon annan försöker.

Att vi har den situation vi har, med främst kommunens attityd till företagande som tyngsta negativa faktorn till vår dåliga ranking, bär nog alla partier en viss skuld i. Liberalerna Hässleholm blickar framåt, det är där lösningarna finns och det är där vår vision om Hässleholm som Möjligheternas Kommun finns. Vi är öppna för att föra dialog med alla som kommer med konkreta och bra förslag som gynnar vårt näringsliv. Vi har i vårt lokala parti en stark grupp som driver våra näringslivsfrågor, flera av oss är sedan många år småföretagare i kommunen och vi vet – på riktigt – vad som krävs för att ett företag ska fungera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Slutligen vill vi lyfta att attityden och bemötandet är en kulturfråga. Som företagare vet vi att företagskulturen börjar längst upp i ledningen och genomsyrar sedan hela organisationen. Det hjälper inte med utredningar, kommissioner eller tillsättningar av arbetsgrupper. Det börjar här och nu genom att vi politiker visar vägen genom att ha en positiv och lösningsorienterad attityd.

Agneta Olsson Enochsson (L)
Thomas Haraldsson (L)
Thomas Nilsson (L)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se