torsjö live vers2

Liberal härdsmälta

Liberal härdsmälta

INSÄNDARE. Thomas Haraldsson har skrivit en insändare med några andra liberaler som medsignaturer där han ger en skev bild av politiska skeenden i vår kommun. I den nyligen livligt debatterade kommunala budgeten lades renoveringen av Sösdala simhall på is vilket beror på inga inkomna anbud från någon byggfirma. Omvärldsläget med kraftig inflation och fördyringar i kombination med länge eftersatt underhåll har lett till att ingen vågar ta på sig ansvaret för renovering. I detta läge måste man vara beredd att anpassa inriktning så inte skattemedel förslösas. Detta har vi i SD tagit till oss och det enda rätta i nuläget är att avvakta. Visst går det att med en åsnas envishet driva en fråga in absurdum, men det blir sannolikt mer kostsamt än smakrikt. Vi beklagar givetvis detta men i nuläget är det det mest ärliga och nyktra beskedet till Sösdalaborna. Haraldsson raljerar sedan friskt och skriver att Ulf Berggren (SD) vill bygga och renovera badhus i samtliga stationsorter i vår kommun. Detta hade vi gärna gjort som en del av den kommunala servicen, men det låter sig naturligtvis inte göras. Vi överlåter till liberalerna att räkna på den nödvändiga skattehöjningen för dyligt projekt. Den nya SD, M, KD budgeten innehåller ingen skattehöjning vilket vi tycker borde glädja en liberal. Men Thomas Haraldsson kanske är av annan uppfattning? Liberal politik är sällan verklighetsförankrad men desto oftare dyr och destruktiv.

Sen kommer skribenten in på den sk ”krisbudgeten” 2020. SD nappade som enda oppositionsparti på inbjudan från Kärnalliansen till budgetsamtal. Våra representanter fick efter kort tid höra från liberalernas förhandlare att vårt parti hade en ”intolerant värdegrund” och därför var icke önskvärda att samarbeta med. Därmed var förutsättningarna bortblåsta och SD lämnade rummet lika snabbt som vi dök upp. Lite snöplig avslutning då vi hade sett fram mot konstruktiva samtal utan förbehåll. Nåväl, det blev som bekant ingen krisbudget och resten är historia.

Liberalerna har valt att ställa sig utanför den nya styrande konstellationen i Hässleholm. Detta för att SD ingår och får vara med i besluten. Vi kan konstatera att det flyter på bra i samarbetet och vi har idag ett stabilt majoritetsstyre för kommuninnevånarnas bästa. Liberalerna har däremot flyttats ut i periferin vilket vi inte ser som någon större förlust för samarbetsklimatet nu och framgent.

Hanna Nilsson (SD),
Ulf Berggren (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se