Gruppen-3a-328x120

JO-yttrande: Lars Johnsson (M) agerade inte som privatperson

JO-yttrande: Lars Johnsson (M) agerade inte som privatperson

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) handlade inte som privatperson när han stämde träff med en medborgare för att diskutera dennes överklagande av Björksäteraffären. Kommunstyrelsen har nu ändrat i förslaget till yttrande till JO som krävt svar om kommunstyrelsens inställning till agerandet. Det gäller bland annat i vilken egenskap Lars Johnsson tog kontakten och hur det förhåller sig till grundlagens bestämmelser om saklighet och opartiskhet.

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) utreds av JO. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt var först med att berätta om hur Lars Johnsson tog kontakt med Martin Persson via sms och bjöd honom till ett hemligt möte i stadshuset en söndagskväll i maj. Enligt Martin Perssons JO-anmälan utsatte Lars Johnsson honom för påtryckningar för att han skulle dra tillbaka sitt överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende.

– Han pratade om att det nu var risk att köpet inte blev av och att det skulle drabba kommunen negativt. Han sa att det på lång sikt är billigare att kommunen äger äldreboendet. De äldre kunde också bli drabbade och om de skulle tvingas flytta skulle man kanske inte veta var de skulle placeras. Klart att jag kände mig pressad, sa Martin Persson tidigare till Frilagt.

Lars Johnsson, numera riksdagsman, har tidigare förklarat i Frilagt att det inte är korrekt att han försökte övertala Martin Persson. Han ville bara berätta för Martin Persson om konsekvenserna av att processen drog ut på tiden, det vill säga att fastighetsägaren meddelat att det inte längre var aktuellt med försäljning om inte kommunens beslut vann laga kraft före den 30 juni.

Förvaltningsrätten avslog sedan överklagandet, men då var det för sent och kommunen hyr istället äldreboendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig tidigare bakom formuleringen i yttrandet till JO om att Lars Johnsson agerat som privatperson. Men vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags föreslog Ulf Berggren (SD) att denna mening skulle strykas.

– Jag yrkade att vi skulle ta bort en mening som jag tyckte inte stämde med verkligheten. Om man använder kommunens telefon och stämmer träff i stadshuset tycker jag inte att man agerar som privatperson, säger han.

Ingen sa emot honom och yttrandet ändrades.

Ulf Berggren (SD) föreslog att yttrandet skulle ändras.

Ulf Berggren betonar att kommunstyrelsen inte gett Johnsson i uppdrag att ta någon kontakt med Martin Persson. Johnsson har inte heller informerat kommunstyrelsen om saken. Han har agerat på eget initiativ, men inte som privatperson.

Kommunstyrelsen försvarar i yttrandet fortfarande Lars Johnsson genom att mena att det kan förhålla sig så att han bara ville upplysa om vad överklagandet hade för konsekvenser för kommunen.

– Att upplysa om vilka följder ett överklagande kan få bör enligt kommunstyrelsens uppfattning i sig inte anses vara ett försök att undertrycka rätten att överklaga, särskilt inte om nya, för klaganden okända, omständigheter tillkommit i ärendet, skriver kommunstyrelsen.

Berit Önell

Läs mer:

2022-11-01 JO utreder Lars Johnsson (M) – vill ha svar av kommunstyrelsen

2022-12-01 Vill försvara både Lars Johnsson (M) och kommunen inför JO

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se