torsjö live vers2

JO utreder Lars Johnsson (M) – vill ha svar av kommunstyrelsen

JO utreder Lars Johnsson (M) – vill ha svar av kommunstyrelsen

JO har beslutat utreda Hässleholms kommunstyrelses moderate förre ordförande – numera riksdagsledamot och ledamot i konstitutionsutskottet – Lars Johnssons möte med en medborgare för att diskutera dennes överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende. Enligt anmälan försökte kommunens högste politiker övertala medborgaren att dra tillbaka överklagandet. Johnsson hävdar att han bara ville informera om konsekvenserna av överklagandet. JO vill nu ha svar från kommunstyrelsen, bland annat om hur agerandet förhåller sig till grundlagens bestämmelser om saklighet och opartiskhet.

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) utreds nu av JO. Foto: Urban Önell
JO vill att kommunstyrelsen ska svara på frågor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare avslöjat kontaktade Lars Johnsson medborgaren Martin Persson för att stämma träff med honom i syfte att prata om överklagandet. Detta framgår också av de bådas sms-konversation som bifogats anmälan till Justitieombudsmannen. Enligt anmälan utsattes Martin Persson vid det hemliga mötet i stadshuset en söndagskväll i maj för påtryckningar om att dra tillbaka överklagandet.

Lars Johnsson har förklarat att han ville berätta för Martin Persson att fastighetsägaren meddelat att det inte längre var aktuellt med försäljning om inte kommunens beslut vann laga kraft före den 30 juni. Han sa till Frilagt att han ville kommunens bästa och inte utsatte Martin Persson för press.

Men om köpet skulle gå igenom krävdes att överklagandet drogs tillbaka. Annars skulle kommunen istället få hyra äldreboendet.

Lars Johnsson kontaktade Martin Persson via sms.

– Han pratade om att det nu var risk att köpet inte blev av och att det skulle drabba kommunen negativt. Han sa att det på lång sikt är billigare att kommunen äger äldreboendet. De äldre kunde också bli drabbade och om de skulle tvingas flytta skulle man kanske inte veta var de skulle placeras. Klart att jag kände mig pressad, sa Martin Persson tidigare till Frilagt.

Han motiverade överklagandet med att köpeskillingen var ett överpris eftersom den kraftigt översteg de två värderingar som kommunen beställt. Domstolen har nu avgjort ärendet till kommunens fördel.

Enligt Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, framstår Lars Johnssons agerande som ett försök att runda rätten att överklaga, vilket han anser högst olämpligt.

JO skickade på tisdagen en begäran om yttrande till den nya kommunstyrelsen i Hässleholm. Förutom att yttra sig om anmälan i stort uppmanas kommunstyrelsen svara på tre frågor. De gäller i vilken egenskap och i vilket syfte Lars Johnsson tog kontakt med anmälaren samt vilken bedömning kommunstyrelsen gör av sms-meddelandena och mötet.

Martin Persson överklagade med motiveringen att köpeskillingen för Björksäter var för hög och därmed kunde innebära ett olagligt stöd.

– Hur bedömer kommunstyrelsen att Lars Johnssons agerande förhåller sig till bestämmelserna om saklighet och opartiskhet i första kapitlet och nionde paragrafen i regeringsformen, undrar JO.

I den paragrafen i grundlagen står det så här: “Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.

Lars Johnsson har nu tagit plats i riksdagen och är ledamot i konstitutionsutskottet, som ska granska att regeringen följer reglerna. Han är också suppleant i trafikutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.

Han håller fast vid att han inte gjort något fel i sina kontakter med Martin Persson.

– Det är inte korrekt att jag försökt övertala honom. Som jag sagt tidigare så har jag informerat honom om konsekvenserna av den tidsutdräkt som överklagandet inneburit. I övrigt har jag inga kommentarer, skriver han till Frilagt i ett mejl.

Martin Persson polisanmälde tidigare också Lars Johnsson för tjänstefel. Anmälan lades ner, liksom en begäran om överprövning.

Berit Önell

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2022-07-11 Polisanmälan mot Lars Johnsson om tjänstefel

2022-07-14 Förundersökning efter hemliga mötet i stadshuset

2022-07-15 En polisanmäld SD-politiker hade sannolikt blivit avstängd under utredningen

2022-07-25 Förundersökning mot Lars Johnsson (M) nedlagd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se