torsjö live vers2

Förundersökning mot Lars Johnsson (M) nedlagd

Förundersökning mot Lars Johnsson (M) nedlagd

Det är varken tjänstefel eller något annat brottsligt att ett kommunalråd försöker övertala en medborgare att dra tillbaka överklagandet av ett kommunalt beslut. Åtminstone anser Hässleholmspolisen inte att kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) begått något brott när han pratade med Martin Persson om överklagandet av kommunens beslut att köpa äldreboendet Björksäter. Förundersökningen om tjänstefel har lagts ner utan att Martin Persson ens blivit förhörd. Han har nu begärt överprövning hos åklagaren.

Frilagt har tidigare berättat om hur Lars Johnsson inbjöd Martin Persson till ett hemligt möte i stadshuset i Hässleholm en söndagskväll för att prata om överklagandet. Detta framgår av sms mellan de båda. Martin Persson hävdade i sitt överklagande, som gjordes redan i augusti 2021, att köpet av äldreboendet var olagligt eftersom priset var för högt, 220 miljoner kronor medan värderingarna låg på 175-180 miljoner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Lars Johnsson träffade Martin Persson i stadshuset en söndagskväll när ingen annan var där. Foto: Berit Önell

Martin Persson skrev i sin polisanmälan att Lars Johnsson vid mötet den 14 maj utsatte honom för påtryckningar att dra tillbaka överklagandet. Säljaren hade några dagar tidigare meddelat att det inte skulle bli aktuellt med något köp om beslutet inte vunnit laga kraft före den 30 juni. Lars Johnsson har förklarat att hans syfte var att informera Martin Persson om detta för att få honom att dra tillbaka överklagandet, men att han inte på något sätt försökte tvinga Martin Perssons till det.

Martin Persson gjorde polisanmälan den 11 juli. Redan en vecka senare, den 18 juli, beslöt polisens förundersökningsledare Olof Göransson att lägga ner utredningen.

– Varken förfarandet att kommunstyrelsens ordförande samtalar med en överklagande part i ett förvaltningsärende, eller platsen för mötet eller kontaktsättet för att överenskomma om mötet bedöms utgöra något brott som hör under allmänt åtal, skriver han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Han vill inte svara rakt på om det kan vara brottsligt att försöka övertala eller pressa någon att dra tillbaka ett överklagande.

– Jag bedömer inte att det skett något otillbörligt pressande eller brottsligt påtryckande, säger han.

Han nämner att det finns ett undantag i lagen när det gäller tjänstefel för ledamöter i beslutande statlig eller kommunal församling. Men det är inte det som har tillämpats i detta fall.

– Det här är inte överhuvudtaget något brott, säger han.

Han förklarar att det hade kunnat vara ett brott om ett kommunalråd hade tvingat en medborgare att dra tillbaka ett överklagande. Men det hade troligen inte rubricerats som tjänstefel.

– Det skulle kunna vara olaga hot eller olaga tvång. Om någon försöker beröva parten rätten att överklaga, säger han.

Han förklarar att tjänstefel däremot innebär att en tjänsteman gör något den inte får göra eller åsidosätter något som ska göras i tjänsteutövningen.

– Till exempel om en parkeringsvakt som är ålagd att utföra parkeringsanmälningar istället gör överenskommelser med felparkerarna och tar pengarna själv. Han har en myndighetsuppgift och bryter mot reglerna för uppgiften. Det måste finnas regler för vad man får göra för att det ska bli ett tjänstefel. Att prata med en person i ett förvaltningsärende är inte tjänstefel, säger han.

Han tycker att det är fullt naturligt att målsäganden känt att han var i underläge när han befann sig på kommunhuset och pratade med ett kommunalråd. Det gör dock inte mötet brottsligt.

– Det är skillnad på hans upplevelse och det som gjorts, säger Olof Göransson.

Före hans beslut hade ärendet redan varit hos åklagarmyndigheten och vänt. Det bedömdes inte finnas särskilda skäl för att åklagaren skulle leda förundersökningen så därför gick det tillbaka till polisen. Olof Göransson ansåg inte att några utredningsåtgärder behövdes.

– Anmälaren har lämnat in en noggrann beskrivning.

– Jag har gått igenom ett ganska stort material. Utifrån det fann jag att det inte förelåg någon misstanke om brott, säger han.

Martin Persson har begärt överprövning, bland annat med motiveringen att varken han eller Lars Johnsson blivit förhörda.

Martin Persson

– Jag menar att polisen inte har gjort sitt jobb med att inhämta uppgifter från mig som målsägande till förundersökningen, skriver han.

Han skriver också att han får en känsla av att polisen “är kopplad” till Hässleholms kommun och dess politiker. Han begär att åklagaren skyndsamt beslutar att återuppta förundersökningen.

– Ytterligare bevisning finns, men eftersom jag inte blivit förhörd har jag inte kunnat delge polisen den, säger Martin Persson till Frilagt.

Han tycker att det är konstigt om Lars Johnssons agerande är lagligt.

– Då öppnar man för att alla kommunpolitiker i landet kan säga till invånarna att dra tillbaka överklaganden, säger han.

Olof Göransson välkomnar en överprövning.

– Det är jättebra att det överprövas så att chefsåklagaren tittar på det. Det är utmärkt att vi har det systemet, säger han.

Berit Önell

Artikeln har klandrats av Mediernas Etiknämnd. Beslutet kan läsas på www.medieombudsmannen.se

Läs mer:

2022-07-14 Förundersökning efter hemliga mötet i stadshuset

2022-07-15 ”En polisanmäld SD-politiker hade sannolikt blivit avstängd under utredningen”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se