torsjö live vers2

Mer än två tredjedelar misstänker korruption i kommunen

Mer än två tredjedelar misstänker korruption i kommunen

Mer än två tredjedelar av hässleholmarna, 68,2 procent, tror att det förekommer korruption inom kommunens verksamheter. Det visar SCB:s medborgarundersökning som presenterades på måndagen. Liksom tidigare år har kommunen klart sämre resultat än riket i alla frågor som rör förtroende och inflytande. Möjligheterna att ta sig härifrån, både med kollektivtrafik och bil, får däremot höga betyg, liksom sopsortering och bibliotekens utbud.

Medborgarundersökningen visar misstankar om korruption och lågt förtroende för politiker och tjänstemän i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell

SCB gör den årliga medborgarundersökningen på uppdrag av kommunerna. De tillfrågade utses genom ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. I Hässleholm skickades undersökningen under hösten ut till 1 200 medborgare över 18 år. 451 personer svarade, det vill säga 38 procent. Åldersgruppen över 65 år var bäst representerad medan gruppen 18-29 år bara utgjorde tolv procent av de svarande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Undersökningens upplägg ändrades förra året och resultaten är svårare att jämföra mellan olika kommuner och mellan olika år. Men samma typ av brister som 2014 gjorde att Hässleholms kommun placerade sig näst sist av de deltagande kommunerna finns kvar. Det året förklarades bottennoteringen med flera uppmärksammade kommunala skandaler. Dessa slutade med att undertecknad tvingades bort från jobbet som granskande journalist på Norra Skåne efter att kommunalråden tröttnat på avslöjandena och klagat hos tidningsledningen.

På frågan “Upplever du att kommunens verksamheter är fria från korruption” gav nu 68,2 kommunen låga betyg. Förra året var det cirka en tredjedel som svarade att de upplever att det förekommer korruption i kommunens verksamheter.

Men det sämsta resultatet jämför med övriga kommuner gäller i år om invånarna upplever att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade. Bara 10,9 procent ger Hässleholms kommun höga betyg på den punkten, jämfört med 28,2 procent i riket. Bara 9,7 procent av hässleholmarna ger höga betyg för att kommunpolitikerna är lyhörda för invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter. Snittet för riket är där 24,8 procent.

Allmänt sett har 22,9 procent svarat att de har mycket eller ganska stort förtroende för kommunens politiker. Snittet för riket ligger på 41,7 procent. Hässleholmarna ger alltså fortfarande ett mycket lågt betyg, men det har ökat något från förra årets 18 procent som inte hade förtroende. Förtroendet för riksdagens politiker har minskat något i Hässleholm, men ligger fortfarande högre än förtroendet för kommunpolitikerna. Även tilliten till människor i allmänhet har minskat både lokalt och i riket.

Hässleholm ligger lägre än riket också när det gäller upplevelsen av att politikerna arbetar för kommunens bästa (27,1 procent jämfört med 46,2 procent), att politikerna är ansvarstagande (20,2 jämfört med 37,4), att det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen (14,2 jämfört med 26,4) och möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (13,9 jämfört med 21,1 procent).

Mindre än hälften av de svarande upplever att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa. Hässleholm ligger dessutom lägre än rikssnittet på alla frågor som rör bemötande, information och inflytande.

Lina Bengtsson (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

– Vi behöver arbeta vidare med formerna för inflytande, både för medborgare och företag, för att skapa en stark utveckling av Hässleholms kommun framåt, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Lina Bengtsson (M) i ett pressmeddelande.

– SCB:s medborgarundersökning ger ett värdefullt inspel i utvecklingen av servicen i vår kommun, säger där kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).

Även jämlikhet och integration fungerar dåligt i Hässleholms kommun, enligt undersökningen. 13 procent upplever att kommunen arbetar aktivt för att förbättra integration och människors delaktighet i samhället, jämfört med rikssnittet på 27,7 procent. Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer får 38,4 procent höga betyg, jämfört med rikets 50,9 procent.

Utbudet av fritidsgårdar får inte heller många höga betyg, 18,7 procent jämfört med rikets 33,3 procent. Kulturlivet får generellt mest låga betyg, men biblioteken höga. De svarande är mindre nöjda med internetuppkopplingen än rikssnittet.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Något förvånande blir resultaten bättre än rikets för hur kommunen uppfattas minska klimat- och miljöpåverkan och informera invånarna om hur de kan göra detsamma.

Nästan alla, 96,6 procent tycker att möjligheterna att transportera sig med bil är bra. 76 procent tycker att det fungerar bra att göra längre resor härifrån utan bil. Lite sämre går det att ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter med kollektivtrafik.

76,3 procent tycker att utbudet av laddningsstationer för elfordon är för litet. Även utbudet av bilpooler och pendlarparkeringar får lågt betyg.

Dock ger 85,8 procent av de svarande kommunen höga betyg som plats att leva och bo på. Här är rikssnittet 92,4 procent. Andelen som svarar att de kan rekommendera andra att flytta till kommunen har ökat från 37 till 40,3 procent. Det är dock fortfarande en låg siffra jämfört med snittet i riket som är 62,6 procent.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

De svarande är mer otrygga i samhället, men mindre oroliga för att utsättas för exempelvis inbrott, våldsbrott eller att det ska inträffa ett terrordåd i kommunen. 60,8 procent känner sig trygga när det är mörkt ute, jämfört med 75,1 procent i riket.

– I den strategiska planen med budget för 2023 prioriteras bland annat trygghetsfrågorna och vi hoppas att det arbetet kommer medföra att invånarna känner en ökad trygghet framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) i pressmeddelandet.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-21 Fortsatt lågt förtroende för politiker och tjänstemän

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se