Gruppen-3a-328x120

Skolorna förbereder sig för elkollaps

Skolorna förbereder sig för elkollaps

Skolor och förskolor i Hässleholms kommun förbereder för att kunna hantera en kollaps av elsystemet. Det berättar skolchef Niklas Persson i ett brev till alla vårdnadshavare inför jullovet. Liksom under pandemin, som i och för sig inte är slut, är avsikten att erbjuda platser på förskola och fritidshem för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten. Därför behövs en kartläggning av behovet och dessa vårdnadshavare uppmanas att svara på ett separat utskick.

Barn- och utbildningsförvaltningen, med kontor i Havremagasinet, planerar för att hantera en kollaps i hela eller delar av skolverksamheterna. Foto: Berit Önell

Skolor och förskolor var förra terminen periodvis stängda på grund av pandemin. Niklas Persson påminner i brevet om att 2022 inneburit flera kriser. Han tackar alla vårdnadshavare för gott samarbete och all personal för insatser utöver det vanliga innan han går över till att berätta om förberedelserna för nästa kris: elkrisen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Barn- och utbildningsförvaltningen har i dagarna tagit fram handlingsplaner för hur alla dess verksamheter ska agera vid elbortfall. Det handlar dels om planerade kortare strömavbrott och dels om längre strömavbrott på grund av att hela eller delar av elsystemet kollapsar.

Niklas Persson berättar att alla kommunens förvaltningar fått i uppdrag att förbereda sig för elavbrott. Kommunledningen och säkerhetsavdelningen har kallat till beredskapsmöten.

– Jag tänker att alla håller på med det, säger Niklas Persson.

Han förutsätter att en konkret risk föreligger eftersom man går ut med att verksamheterna ska förbereda sig.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun, konstaterar att det inte går att bedriva verksamhet vid ett längre strömavbrott.

För skolverksamheterna kan ett längre strömavbrott bli kännbart.

– När vi pratar om en kollaps handlar det om uppemot 72 timmar innan allt är återställt. Så lång tid kan vi inte bedriva verksamhet, förklarar han.

Ett stort strömavbrott kan innebära att det inte går att ordna mat till barnen, att det blir kallt i lokalerna, att teknik inte är tillgänglig och att även telefonerna slutar att fungera så att det inte går att kommunicera inom organisationen. Skolor, fritidshem och förskolor måste stänga, men det ska ske på ett ordnat sätt. Elever från årskurs fyra och uppåt utan fritidshemsplats får skoluppgifter med sig hem för resten av dagen.

– Personalen måste veta hur de ska agera vid sådana tillfällen. De måste ha tillsyn tills sista barnet lämnar verksamheten, säger Niklas Persson.

Han berättar att förvaltningsledningen, tillsammans med tekniska förvaltningen som ansvarar för lokalerna, diskuterar olika scenarier.

– Nu håller vi på att undersöka hur många vårdnadshavare som har samhällsviktig tjänst. En lösning kan vara att en förskola och ett fritidshem i Hässleholm håller öppet. Om vi ska kunna lova det måste vi veta att det finns elverk. Tidigt i januari hoppas vi kunna ge besked, säger han.

– Om vi ska drifta enheter med reservaggregat är vi inte riktigt i mål. Händer detta ska vi inom viss tid ha det uppriggat, det ska finnas bränsle med mera.

Det separata utskicket som kräver svar ska underlätta planeringen.

– Det är mest för att vi ska få veta om det är 50 eller 200 barn som behöver plats. När vi vet det kan vi sy ihop förutsättningarna, det ska ju finnas mat med mera, säger Niklas Persson.

Köken behöver köpa in alternativ mat och även andra reservlager behövs. Förvaltningen har samordnat ett inköp av vevradioapparater.

Vevradio eller batteriradio ska finnas på alla arbetsplatser inom skolans värld i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell

Enligt handlingsplanerna ska personalen vidta förebyggande åtgärder för att kunna hantera en del av en dag utan ström. Det innebär bland annat att se till att det finns vatten i dunkar, tillgång till mat, filtar, tändstickor, stearinljus och värmeljus. En radio som går på batterier eller med vev ska finnas på varje arbetsplats för att man ska kunna få information om elnätet kollapsar. Beslut ska fattas om förutbestämda fysiska avstämningsmöten och samlingspunkter för att information ska kunna delges inom organisationen.

Vid ett kort strömavbrott med en återställningstid på mellan en och sex timmar bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheterna inte behöver stänga. Det handlar om planerade avbrott där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område elen behöver kopplas bort, hur mycket och hur länge.

Enligt handlingsplanen ska verksamheterna, enligt steg ett, vid överhängande risk för sådant avbrott dra ner på all strömförbrukning som går att dra ner på. Steg två, om det blir en avstängning, innebär att elektronisk utrustning ska stängas av eftersom det förenklar återgången när strömmen är tillbaka.

Återställningstiden beräknas vid en kollaps till 12-72 timmar och då stänger alltså alla verksamheter utom de som hålls öppna för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se