logga-ligg-tjock

2,6 miljoner i bidrag för boende till ukrainska flyktingar

2,6 miljoner i bidrag för boende till ukrainska flyktingar

Hässleholms kommun har fått 2,6 miljoner kronor i statliga bidrag för att ordna boende åt ukrainska flyktingar. 916 000 kronor fördelas nu mellan socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för de kostnader som uppstått under oktober och november kring boendet på Qvarngården i Stoby. 2,6 miljoner kan låta mycket, men Richard Heingard, Hässleholms kommuns samordnare i flyktingfrågan, förutsätter att resten av pengarna kommer att gå åt, trots att flera familjer har flyttat från Qvarngården.

Kommunen får 2,6 miljoner kronor i statliga bidrag för flyktingboendet på Qvarngården. Foto: Urban Önell

Statsbidrag på totalt 500 miljoner kronor ska täcka kommunernas kostnader från september 2022 till den 4 mars 2023. Men enligt Richard Heingard uppstod kostnaderna här först i oktober när flyktingarna flyttade in. Det handlar alltså om flyktingar från Ukraina som kommit hit enligt massflyktsdirektivet och som kommunerna numera har ansvar för att ordna boende till. Det tidigare slutdatumet den 4 mars 2023 är nu förlängt till den 4 mars 2024.

Kommunerna får 10 000 kronor per boendeplats för iordningställande och avveckling plus 15 000 kronor per boendeplats som ska täcka eventuella kostnader för att anpassa boendet till personer med särskilda behov. Det kan kosta betydligt mer än 15 000 kronor även om det är få behövande, men beloppet är en schablon.

Dessutom betalar staten 300 kronor per dygn för varje vuxen och 150 kronor för varje minderårig. Enligt anvisningarna ska de pengarna inte bara täcka kostnader för drift och underhåll av boendet utan även för kost och förbrukningsvaror.

Richard Heingard säger dock att kommunens ansvar inte är att ordna kost till flyktingarna utan enbart boende.

– Det har inte varit någon diskussion om kost. Det ingick inte i uppdraget, säger han.

Richard Heingard, samordnare för de ukrainska flyktingarna i Hässleholms kommun.

Flyktingarna har istället dagersättning från Migrationsverket. Vuxna ensamstående får 71 kronor per dag, vuxna som delar hushållskostnader 61 kronor per dag och person medan barnen får lägre ersättning i olika steg beroende på ålder. Dagersättningen ska räcka till mat, hygienartiklar, kläder, skor, sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, fritidsaktiviteter och resor.

Hässleholm har ansvar för 49 personer, men flera familjer har redan flyttat härifrån och antalet är nu strax under 40. Richard Heingard säger att hälften av flyktingarna är rätt nöjda med boendet medan den andra hälften inte är det. Missnöjet gäller främst Qvarngårdens läge.

– Det ligger där det ligger. Tyvärr är det fem kilometer till Ica Maxi.

Det betyder att det krävs en bussresa för att åka och handla, men den 1 november drog Skånetrafiken in de fria resorna i hela Skåne för ukrainska flyktingar. Nu har Migrationsverket beviljat gratis resor för en person i varje familj och enbart inom Hässleholm.

Richard Heingard förstår att flyktingarna skulle vilja ha gångavstånd till affären, särskilt med tanke på den låga dagersättningen. Boendets vandrarhemsstandard med gemensamma duschar och kök är inte heller det bästa. Richard Heingard berättar att kommunen för att underlätta köpte in kylskåp till varje rum och ett par gemensamma frysar, något som statsbidraget också går till.

Richard Heingard tror inte att kommunen kommer att gå plus på flyktingboendet.

– Nej, det är jag rätt säker på. Det kan tillkomma fler boende, säger han.

Fördelningstalet för 2023 är inte beslutat ännu. Kommuner som får högre kostnader än vad bidraget täcker kan äska mer pengar.

Heingard förklarar att en ny avstämning av kostnaderna ska göras i mars då han räknar med att den större delen av bidraget går åt.

– Då handlar det om tre månader. Samtidigt hade vi extra kostnader i inledningsskedet, säger han.

Av de nu fördelade medlen får socialförvaltningen det största beloppet på 723 000 kronor för personal, hyra och städ. Kommunledningsförvaltningen får 120 000 kronor för personal, transport och förnödenheter och tekniska förvaltningen 118 000 kronor för renovering och fastighetsinvesteringar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se