torsjö live vers2

Fusk med bäst före-datum: 2,2 ton beslagtaget godis till stadshuset

Fusk med bäst före-datum: 2,2 ton beslagtaget godis till stadshuset

När kommunens livsmedelsinspektörer knackade på hos grossistföretaget Mersmak Candy AB i Hässleholm för en oanmäld inspektion verkade lokalen stängd. Men samma kväll var det febril aktivitet där och dagen därpå lämnade företaget 2,2 ton kasserat godis till en privat avfallsanläggning i kommunen. En del av det var ompackat och ommärkt med framflyttat bäst före-datum. Kommunen beslagtog det och alltihop transporterades till stadshuset. Livsmedelsinspektörerna kallar företagets agerande livsmedelsfusk. Dessutom misstänks att en faktura var en efterhandskonstruktion.

På företagets hemsida utlovas att alla produkter är ”halal”. Men det är inte alltid förpackningarna innehåller det etiketterna redovisar.

Fusket avslöjades efter att Malmö stads miljöförvaltning hört av sig till Hässleholms kommuns miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Malmö stad hade då omhändertagit 800 kilo godis som Mersmak Candy hade sålt omärkt till en grossist i Malmö.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De båda kommunerna planerade en gemensamt inspektion i Mersmak Candys lokaler på Läreda industriområde i Hässleholm den 7 september. Men eftersom ingen var på plats i lokalen ringde de till ägaren Mohamad Chehadi (ej att förväxla med hässleholmspolitikern med liknande namn) och bad honom komma till lagret. Han svarade att han befann sig i Stockholm och ville därför boka kontrollen två dagar senare istället.

Men samma kväll kom ett anonymt tips om aktivitet i lagret. En livsmedelsinspektör körde då förbi där och kunde se att lampor var tända och arbete pågick. En bil stod med påslagna lampor vid infarten och några pallar med varor stod utanför lagret. Dagen därpå kom tips om att godis skickats från företaget till avfallsanläggningen. Livsmedelsinspektörerna åkte dit nästa morgon och konstaterade att godiset var av samma sort som Mersmak Candy sålt till grossisten i Malmö. Vissa förpackningar såg ut att ha packats om och godiset hade delats i mindre bitar. Det mesta var mer än två år för gammalt och hade alltså passerat bäst före-datum redan 2020.

Avfallsföretaget skulle köra godiset till en biogasanläggning, men miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen beslöt att omhänderta det för att kunna undersöka det närmare. Alltihop kördes därför till stadshuset.

2,2 ton beslagtaget godis transporterades till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens lokaler på stadshuset i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Samma dag genomfördes en livsmedelskontroll och tre veckor senare ytterligare en som ledde till ett antal enligt inspektörerna mycket allvarliga anmärkningar, en del även misstänkta lagbrott. Inspektörerna reagerade vid det första tillfället på att det fanns många pallar märkta med “retur”. Vid den andra inspektionen fick företaget därför visa upp det och det visade sig vara gammalt godis med bäst före-datum i mars 2022. Det hade sålts till en annan grossist som returnerat det för att kvaliteten inte motsvarade förväntningarna. Mersmak Candy hävdade att godiset slängdes lite efterhand för att det inte skulle bli en stor kostnad för avfallshanteringen vid ett tillfälle.

Livsmedelsinspektörerna informerade Chihadi om att de anser att han försvårat kontrollen genom att meddela att han ville skjuta upp den på grund av att han var bortrest och sedan, trots att han var bortrest, forsla bort 2,2 ton godis från lagret, dessutom av samma typ som Malmö stad tidigare omhändertagit.

Företaget har inte anmält att ompackning av godis ingår i verksamheten, vilket är ett lagkrav. Lämpligt utrymme och arbetssätt har inte redovisats. Märkningen har i vissa fall gällt ett annat slags godis än det som finns i lådorna där godiset dessutom innehållit gluten. På en del godispåsar var märkningen stämplad med färg som försvann när den vidrördes.

Spårbarheten på godiset godkändes inte. Det hjälpte inte att företaget hävdade att godistillverkaren gett tillstånd till att packa om och märka om en del av produkterna och att de nya etiketterna kom från det företaget. En faktura skickades senare in för enbart det ompackade godiset och denna misstänks vara en efterhandskonstruktion.

– Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen misstänker att ni märkt om godis och med uppsåt förlängt bäst före-datum, skriver kommunen i ett vitesföreläggande, undertecknat av miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) den 24 oktober.

Fusket bedöms ha skett systematiskt eftersom det rör sig om många lådor godis. Det är inte heller första gången Mersmak Candy får anmärkningar på grund av bristfällig märkning.

Mersmak Candy fick flera allvarliga anmärkningar vid inspektionerna. Bland annat misstänks livsmedelsfusk där gammalt godis levererats med ändrat bäst före-datum.
MIljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) har skrivit under vitesföreläggandet, men svarar inte när Frilagt ringer och återkommer inte, trots att vi lämnar meddelande. Det gör inte heller Mohamad Chehadi på Mersmak Candy. Foto: Berit Önell

Vitet är löpande på sju punkter där det ska falla ut varje gång någon av bristerna konstateras. På en åttonde punkt gäller ett engångsvite på 10 000 kronor om inte kvitto från avfallsmottagare dit det dokumenterat för gamla godiset skickats lämnas in senast tre veckor efter att beslutet mottagits. Totalt 125 000 kronor, varav det största på 50 000 kronor faller ut varje gång livsmedel märks om med förlängt bäst före-datum. Företaget måste omedelbart sluta med öppen hantering av livsmedel såsom ompackning av godis och upprätta rutiner bland annat för att säkerställa att livsmedel är korrekt märkta och att upplysningar eller handlingar som behövs för livsmedelskontroll lämnas ut till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på begäran.

Vitet har ännu inte utdömts eftersom delgivningen skedde först den 19 december med hjälp av delgivningsman och registrerades den 22 december. Därefter har livsmedelsinspektörerna inte haft möjlighet att göra någon ny tillsyn.

Frilagt har förgäves sökt Mohamad Chehadi på Mersmak Candy samt miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se