torsjö live vers2

Gertrud Richter utköpt – bättre fallskärm än kommundirektören

Gertrud Richter utköpt – bättre fallskärm än kommundirektören

Tidigare planchefen Gertrud Richter, som för tre år sedan omplacerades för att arbeta med höghastighetsjärnvägen, får 20 månadslöner när hon nu köps ut från kommunen. Det blir drygt 1,2 miljoner kronor. Villkoren är bättre än vad den nye kommundirektören kommer att få om han får sparken, han har 15 månadslöner, vilket dock ger mer i pengar eftersom han har högre lön. Gertrud Richter skulle haft sex månadslöner om arbetsgivaren sagt upp henne på vanligt vis, tre månader om hon själv sagt upp sig.

Gertrud Richter får ett avgångsvederlag på drygt 1,2 miljoner kronor när hon nu köps ut från kommunen. Foto: Lotta Persson

Gertrud Richter tillträdde som planchef i Hässleholms kommun i oktober 2015. På sin Linkedin har hon titeln kvar, men den 1 oktober 2019 omplacerades hon till en nyinrättad tjänst som samhällsstrateg på kommunledningsförvaltningen med bibehållen chefslön på 61 100 kronor i månaden från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Hon skulle biträda projektledare Richard Heingard i förberedelserna för utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Hässleholm. Den senaste tiden har hon arbetat med andra uppgifter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Orsaken till omplaceringen har aldrig offentliggjorts. Men det har stormat en del kring Gertrud Richter, inte minst i samband med att Frilagt avslöjade hennes lögn om att länsstyrelsen i förväg skulle ha lovat godkänna undantag från de föreslagna skyddsavstånden kring reningsverket i Hässleholm. Ett personalärende inleddes, men slutade med att dåvarande miljö- och stadsbyggnadschefen Jan Karlsson uttalade sitt fulla förtroende för henne. Ändå var det sedan han som skrev under omplaceringen.

Hans efterträdare Helena Östling, som själv är på väg att sluta, skrev den 12 december under avgångsavtalet som ger Gertrud Richter hela 20 månadslöner. Richter arbetsbefriades tre dagar därefter. Den 31 december är hennes sista anställningsdag.

Avgångsvederlaget betalas ut i två omgångar. Den 27 januari 2023 får Gertrud Richter tolv månadslöner samt avtalsenliga pensionsinbetalningar för denna tid. Den 26 januari 2024 utbetalas resterande åtta månadslöner plus pensionsinbetalningar. Ersättningen är avräkningsfri, det vill säga utbetalas även om hon får andra inkomster, så länge de inte kommer från Hässleholms kommun eller dess bolag.

Kommundirektör har enligt gällande riktlinjer alltså ett avgångsvederlag på 15 månadslöner vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För förvaltningschefer gäller tolv månadslöner om personen varit anställd i mer än ett år, annars bara sex månader.

Johan Lexfors, personalchef i Hässleholms kommun. Foto: Tomelilla kommun

När Frilagt begär ut handlingarna hänvisar förvaltningen till personalchefen Johan Lexfors “då detta är en fråga för HR-avdelningen”. Men han slår ifrån sig, förklarar att han är ny på jobbet och hänvisar till Helena Östling samt en HR-strateg som slutade direkt efter att ha handlagt ärendet.

– Jag var inte själv inblandad, säger han.

Han medger dock att han vetat om ärendet.

Hur ser du på att avgångsvederlaget är större än vad både kommundirektör och förvaltningschefer skulle få om de köps ut?

– Det låter jättemycket, men jag kan inte värdera det. Det är ett beslut av förvaltningschefen, säger han.

Han hävdar att han inte sett några riktlinjer.

– Om det är så många månader tyder det på att det varit en väldigt komplicerad process, säger han.

Helena Östling är på semester och har inte gått att nå.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- ch stadsbyggnadsnämnden, svarar inte på Frilagts frågor. Foto: Berit Önell

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som ansvarar för förvaltningens verksamhet och budget, svarar inte när Frilagt söker honom och återkommer inte trots att vi lämnat meddelande. Men till Norra Skåne/Kristianstadsbladet säger han att politiken inte varit inblandad ärendet utan bara blivit informerade.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) är inte glad för det stora avgångsvederlaget.

– Det är inte bra att man överhuvudtaget kan dela ut sådana fallskärmar, men vi i politiken är inte inblandade, säger hon.

Hon gissar att nivån beror på något gammalt avtal.

– Jag vet ju vad det handlar om, men känner att jag inte vill uttala mig i personärenden, säger Hanna Nilsson.

Det är ju skattemedel det handlar om, tycker du att det var nödvändigt med ett så stort belopp?

– Jag vill inte uttala mig på det viset. Vi har de här reglerna i Sverige, säger Hanna Nilsson.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Men det finns inga regler med krav på sådana avgångsvederlag. I avtalet för tjänsten som samhällsstrateg regleras inte uppsägningstiden, men enligt kollektivavtalet skulle Gertrud Richter normalt haft sex månaders avlönad uppsägningstid om hon sagts upp på grund av arbetsbrist efter mer än tolv månaders anställningstid. Nu var det uppenbarligen varken arbetsbrist eller något annat giltigt skäl för uppsägningen och då riskerar arbetsgivaren att dras till arbetsdomstolen om arbetstagaren inte kompenseras.

– Jag litar på att förvaltningschefen gjort en bra och balanserad bedömning. Du får fråga Helena, säger Hanna Nilsson.

Hon försäkrar att avgången inte har med budgetens sparkrav att göra.

Berit Önell

Uppdatering:

Artikeln är korrigerad angående den uppsägningstid som gäller enligt kollektivavtalet för kommunanställda, vilket är förmånligare än lagen om anställningsskydd, LAS. Enligt kollektivavtalet skulle Gertrud Richter haft en uppsägningstid på sex månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida efter mer än tolv månaders anställning, enligt LAS fyra månader efter sju års anställning.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se