torsjö live vers2

De saknar respekt för våra gemensamma ansträngningar

De saknar respekt för våra gemensamma ansträngningar

INSÄNDARE. För medborgare-gräsrötters gemensamma ansträngningar, nämligen skattemedel, tycks tjänstemän och politiker helt sakna respekt och ansvar.

Exempel på detta har vi kunnat ta del av i lokalpressen. Vi har mötts av förstasidesrubriker som:

Kommunens tidigare planchef köps ut – får 20 månadslöner och

C-politiker och toppchef i Osby har hastigt lämnat sin tjänst

Det framgår att tjänstemännen Gertrud Richter, samhällsstrateg i Hässleholms kommun, och Anders Edwall, fastighetschef i Osby kommun har ”köpts ut”. Edwall för övrigt varande ledande centerpolitiker i Hässleholms kommun!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Gemensamt för dessa ”ärenden” tycks vara att våra folkvalda politiker ingenting tycks veta trots att det rör sig om kostnader i miljonklassen för oss skattebetalare. Beslut tycks ha fattats av välbetalda kommuntjänstemän helt på egen hand. Frågan uppstår om vad våra välarvoderade kommunalråd egentligen gör i respektive kommunhus. Någon koll på hur det handskas med våra gemensamma ansträngningar skattemedel tycks dessa i vart fall inte ha.

Nu ser vi i NSK 20221231 uppgifter rörande ”affären Edvall” som visar att politikernas påstådda ovetskap om vad som förevarit synes föga trovärdigt.

I våra regioner ser vi ett liknande oroande mönster. I Blekinge Läns Tidning har vi mötts av nedanstående rubrik:

Toppchef inom regionen lämnar – betalade felaktigt ut närmare en miljon

Regionen tycks ha löst problemet med tandvårdsdirektör Håkan Bergevis felaktiga utbetalningar internt. Vederbörande omplaceras med bibehållen lön!

Vi påminner oss för övrigt i sammanhanget om tjänstemannen-regiondirektören Alf Jönsson i Region Skåne som tog timeout och nu sittande med bibehållen lön ca 190 000:- kronor per månad. Den förre ”välarvoderade” socialdemokraten och regionstyrelseordföranden

Henrik Fritzon tyckte sig, som han uttryckte det, ha hittat en riktig tolvtaggare när han lockade Alf Jönsson till regionen.

Henrik Fritzon och många andra välarvoderade politiker med honom tycks för länge sedan ha förträngt att vederbörande har ett politiskt ansvar som innebär att politiker understundom måste ta sitt ansvar och lämna den politiska scenen för gott.

Med det nya år 2023 vi nu har inlett i åtanke, hoppas undertecknad våra lokaltidningar fortsätter sin så viktiga bevakning av oegentligheter av skilda slag i vårt samhälle. En tanke går också till lokal-tidningarnas debatt- och insändarsidor. Vikten av dessa kan inte överskattas.

Till sist med våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel i åtanke måste dessa ovillkorligen användas med respekt för var och en av oss gräsrötter- skattebetalare.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se