torsjö live vers2

Privata fyrverkerier har inget berättigande

Privata fyrverkerier har inget berättigande

INSÄNDARE. Vi har nu upplevt ännu en jul- och nyårshelg, med alla dess glädjeämnen och gemenskap med familj och goda vänner. Tyvärr infinner sig också varje år ett problem, som tycks öka för varje år, privat användande av fyrverkeripjäser. Användandet sker i regel från före jul fram till trettondagen.

Det finns ett flertal problem med dessa fyrverkerier. Användandet strider i de allra flesta fall mot lagstiftning och gällande förordningar. Det finns begränsningar gällande ålder för inköp och användande, samt begränsningar om var de får användas, normalt avses då tätbegyggt område.

Ordningslagen föreskriver: ”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.” Därutöver har kommuner bemyndigande att utfärda ytterligare begränsningar och restriktioner i lokala ordningsregler.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Produktutvecklingen inom området har gjort att dagens fyrverkerier är kraftigare, både vad gäller storlek och ljudeffekter. Svunnen är ”China-puffens” tid. Idag kan det vara svårt att skilja på en fyrverkeripjäs och en detonation av en bomb. I dagens situation, med sprängning i bostadsområden, kan fyrverkerierna skapa oro angående gängkriminalitet, särskilt hos äldre. Det kan också finnas flyktingar, som flytt från krig, som kan få traumatiska upplevelser från smällandet. Även i år har vi degivits nyhetsrapportering att fyrverkerier har använts som vapen mot poliser på olika håll i landet.

En stor del, om inte majoriteten, av de ungdomar som är ute på gator och torg, avfyrande fyrverkerier är underåriga, ofta under tonåren. Åldersgränsen för både inköp och handhavande är 18 år. Uppenbarligen förekommer en omfattande langning av fyrverkerier till dessa ungdomar, eller så är försäljningsställena inte seriösa nog för att kontrollera åldern.

Den största och kanske allvarligaste negativa effekten är skador på djur, både husdjur och andra djur. Många hundar, katter och hästar är mycket känsliga för smällarna, så till den grad att det är rent djurplågeri. När jag måste ta hunden i bilen och köra utanför staden för att hunden skall kunna kissa, då tycker jag att det är en sådan olägenhet som lagtexten talar om. När jag måste ta hunden till veterinär, som konstaterar efter grundliga undersökningar att det inte föreligger några fysiska problem, utan hunden har fått ett psykiskt trauma och veterinärkostnaden uppgår till 11 000 kronor, då har jag lidit den skada som lagtexten talar om.

Man måste fråga sig vilken nytta fyrverkerierna tillför samhället, om den nyttan uppväger de problem som skapas. När jag pratat med lokala politiker, poliser och även företrädare för brandkår, som fått rycka ut på grund av en kraftig fyrverkerismäll, så har jag mötts av en ”axelryckning” och ett accepterande av problemen. Personligen har jag inte mött någon vuxen som anser att privata fyrverkerier har ett berättigande i dagens samhälle.

Jag uppmanar alla politiker, oavsett partitillhörighet, att aktivt stödja Svenska Djurskyddsföreningens förslag om förbud mot privata fyrverkerier, till fromma för både människor och djur. Det står fortfarande fritt för kommuner och föreningar att i samtal med och efter tillstånd från polisen på bestämd plats och tidpunkt arrangera fyrverkerier. Fram till dess vill jag se dessa politiker verka för att nuvarande lag efterlevs.

Stanley Hallström 
Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se