torsjö live vers2

Politikerna medger: Bestämde utrymmet för Richters fallskärm

Politikerna medger: Bestämde utrymmet för Richters fallskärm

Det var politikerna som bestämde att tidigare planchefen Gertrud Richter skulle få större fallskärm än både kommundirektör och förvaltningschefer. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande Kenny Hansson (M) medger nu att han gav tjänstemännen ett förhandlingsutrymme – efter avstämning av beloppet med kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD). Båda har tidigare förnekat inblandning. I själva verket gav Hanna Nilsson Kenny Hansson och tjänstemännen fria händer.

– Jag har sagt att de skulle göra det som krävdes för att få bort henne, säger hon.

Det var Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som gav tjänstemännen besked om förhandlingsutrymmet för Gertrud Richters avgångsvederlag. Foto: Berit Önell

Miljö- och stadsbyggnadschefen Helena Östling skrev under avgångsavtalet som ger Gertrud Richter 20 månadslöner. Richter omplacerades 2019 till en nyinrättad tjänst som samhällsstrateg på kommunledningsförvaltningen med bibehållen chefslön på 61 100 kronor i månaden från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men Helena Östling vill inte kalla Gertrud Richters byte av tjänst för omplacering.

– Hon blev erbjuden en ny tjänst, säger hon.

Gertrud Richter får 20 månadslöner i avgångsvederlag. Foto: Lotta Persson

Som hon uppfattat det var Gertrud Richter en resurs som lånades ut till kommunledningsförvaltningen. Tjänsten som planchef fanns kvar och tillsattes internt. Enligt Östling gick Richter från att ha varit avdelningschef till att bli en vanlig medarbetare, dock med bibehållen chefslön.

Helena Östling förstår att beloppet för avgångsvederlaget uppfattas som högt.

– Visst kan man tycka att det är mycket. Vi ska alltid vara mycket noga med hur vi använder skattepengar.

– Det finns en anledning till att man landar i det, säger hon, men vill inte säga mer om det utan hänvisar till att Gertrud Richter kan berätta om hon vill.

Det finns ingen tystnadsklausul i avtalet.

Miljö- och stadsbyggnadschef Helena Östling avslöjar att hon gav förhandlarna ett utrymme som hon i sin tur fått av sin ordförande, Kenny Hansson. Foto: Marita Lindhav

Helena Östling tycker inte att ett avgångsvederlag för en “vanlig” medarbetare är samma sak som de fallskärmar som högre chefer från början har i sina avtal.

– Det går inte riktigt att jämföra. Det är en förhandling, säger hon.

Hon förklarar att förhandlingen skett mellan en facklig företrädare och arbetsgivarens HR-personal. Därmed menar hon inte att hon lägger hela ansvaret på förhandlaren.

– Jag är ansvarig chef, det är mitt ansvar. Sedan har vi HR-personal med kompetens inom arbetsrätt, säger hon.

Men hon tar på sig ett ansvar för den nivå som förhandlaren hade att röra sig med.

– Förhandlaren har följt det utrymme som jag tilldelat, säger hon.

Vem har tilldelat dig det utrymmet?

– Jag har tagit det med min ledning, det är givetvis våra politiker som ger oss vårt utrymme.

Vilka politiker, är det alltså miljö- och stadsbyggnadsnämnden?

– Det är min ordförande som jag ansvarar gentemot. Det är klart att jag samspråkar med ordförande i sådana frågor, säger Helena Östling.

Tjänsten som samhällsstrateg kommer enligt Helena Östling sannolikt inte att tillsättas på nytt. Arbetsuppgifterna kan fördelas på andra eller prioriteras bort.

– Vi har ett sparbeting på 500 000 kronor 2023 och lika mycket 2024, säger hon.

Ändå säger hon bestämt att det aldrig var aktuellt med en uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Om anledningen hade varit arbetsbrist hade vi naturligtvis använt oss av den möjligheten arbetsrättsligt, säger Helena Östling.

Kenny Hansson bekräftar Helena Östlings uppgifter om förhandlingsutrymmet i ett sms till Frilagt.

– Politiken har inte varit inblandade i någon förhandling men det stämmer som Helena säger att jag, i egenskap av ordförande, gav ett förhandlingsutrymme efter avstämning med Hanna Nilsson, skriver han.

Han förklarar att förvaltningen yrkade på ett utrymme och att han förmedlade det till Hanna Nilsson för godkännande, för att sedan förmedla det åter till förvaltningschefen.

– Yrkandet var ett intervall. Hanna godkände taket på intervallet. Jag har enbart framfört det till henne och inte fattat något beslut utan enbart förmedlat mellan förvaltningen och kommunstyrelsens ordförande, förtydligar han.

I övrigt säger han sig inte ha något att kommentera utan hänvisar till kommunstyrelsens ordförande eller nuvarande ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Paul Thurn (SD)

Hanna Nilsson bekräftar också att hon godkänt förhandlingsutrymmet, men säger samtidigt att hon inte varit delaktig.

– Det har jag inte varit. Jag har sagt till dem att de får göra det de behöver för att lösa det, säger hon.

Hanna Nilsson godkände det förslag till förhandlingsutrymme som Kenny Hansson presenterade för henne. Foto: Berit Önell

Hennes villkor var att avgångsvederlaget inte skulle belasta den nya nämnden utan läggas på 2022 års budget.

Hon hävdar fortfarande att hon reagerade på beloppets storlek.

– Klart jag reagerade, säger hon.

– Jag tycker fortfarande att det är mycket, det tycker jag, säger hon.

Var det viktigt att få bort Gertud Richter?

– Ja, det var det. För mig var det väldigt viktigt att lösa det innan den nya mandatperioden började för nämnden, säger hon.

Varför det var viktigt vill hon inte kommentera.

Frilagt har sökt Gertrud Richter. Vi har också talat med HR-personalen som skötte förhandlingen, men som inte vill kommentera.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-30 Gertrud Richter utköpt – bättre fallskärm än kommundirektören

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se