torsjö live vers2

Bostäder vid Hovdalavägen i nytt planförslag

Bilden visar förslaget till plankarta för Västra Hassellunden.

Radhus, parhus och villor med upp till två våningar kan bli verklighet i det 52 000 kvadratmeter stora och sanka området Västra Hassellunden, tidigare även kallat Landhusen, vid Hovdalavägen. Den nya miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska vid sitt första sammanträde på tisdag besluta om förslaget till detaljplan ska ut på samråd. Exploateringen är en del […]

Sjukvården måste fokusera mer på patienten

INSÄNDARE. Som storkonsument av skånsk sjukvård det senaste året är jag djupt oroad. Personalflykt, överbeläggningar, kompetensbrist, pandemi. Ja, det finns många olika teorier och åsikter om vad som felas den skånska sjukvården. En sak är för mig ganska klar – att något måste struktureras om och nya lösningar presenteras. En mer fokusering på och kring […]