Gruppen-3a-328x120

Sjukvården måste fokusera mer på patienten

Sjukvården måste fokusera mer på patienten

INSÄNDARE. Som storkonsument av skånsk sjukvård det senaste året är jag djupt oroad. Personalflykt, överbeläggningar, kompetensbrist, pandemi. Ja, det finns många olika teorier och åsikter om vad som felas den skånska sjukvården.

En sak är för mig ganska klar – att något måste struktureras om och nya lösningar presenteras. En mer fokusering på och kring den enskilda patienten problem och behov är nödvändig om vi på sikt skall ha en vårdapparat att vara stolt över i både Skåne och landet.

Att se helheten av och kring våra patienters behov måste prioriteras. Att fortsätta med samma lösningar när behoven och patienterna inte längre är desamma som för tjugo år sedan måste helt enkelt upphöra. För att denna förändring skall kunna genomföras måste all personal från lokalvårdare, servicepersonal, undersköterskor, sjuksköterskor till läkare ha samma mål och vision framför sina ögon.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Patienten i centrum!

Hur detta skall vara genomförbart har jag inga patentlösningar på. Ej heller hur vi skall förmå personalen att känna uppskattning och stöd från politikens håll när budgeten i Region Skåne inte ens ger täckning för förväntade löneökningar.

Oavsett partitillhörighet måste vi agera för de skånska medborgarnas bästa. Att på allvar våga tänka i nya banor, höja löner och förbättra arbetsmiljön på flera olika sätt. Se till att personal stannar så vi inte tappar år av erfarenhet.

Att det finns mycket att göra vet vi så låt oss nu ta krafttag och lyfta våra medarbetare och därigenom kvaliteten på den sjukvård som bedrivs i region Skåne!

Anders Wallentheim
Ledamot i Sjukhusstyrelsen Hässleholm och i regionfullmäktige
Socialdemokrat 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se