torsjö live vers2

Inte aktuellt med slöjförbud

Inte aktuellt med slöjförbud

Det är inte längre aktuellt med ett slöjförbud på förskolor och grundskolor i Hässleholms kommun. Kommunalråden var på onsdagen överens om att SD:s motion från 2019 ska avslås eftersom Högsta förvaltningsdomstolen förklarat sådana förbud olagliga i två andra kommuner. Men ärendet fortsätter ändå hela vägen till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) och partikamraten Camilla Nordström menade i sin motion att slöjan är en symbol för kvinnoförtryck i Mellanöstern och att förtrycket från hemlandet fortsätter i svenska skolor genom slöjan. Därför ville de ha ett förbud mot “värderingsstyrda slöjor” i alla kommunala förskolor och grundskolor.

– Ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Hässleholms kommun vill komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång, skriver de i motionen.

Men nu står det klart att ett sådant generellt förbud är olagligt i Sverige och även i EU. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens domar i december bryter Skurups och Staffanstorps kommuner mot grundlagen genom sina slöjförbud. Flera personer begärde laglighetsprövning av besluten och menade att de inskränkte yttrandefrihet, religionsfrihet samt rätten till privat- och familjeliv i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Dessutom stod de i strid med diskriminerings- och skollagstiftningen.

Domstolen ger dem rätt, men prövar fallet enligt yttrandefriheten istället för religionsfriheten eftersom religiösa klädesplagg ska bedömas som religiösa uttryck. Yttrandefriheten kan i vissa fall begränsas om det finns lagstöd för det, men något sådant lagstöd finns inte när det gäller slöjförbud.

Inför sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott i Hässleholm var beslutsförslaget att avslå motionen.

– Det har gått så långt upp som till högsta domstolen (Högsta förvaltningsdomstolen) som sagt att man inte får göra det. Det spelar ingen roll vad vi tycker, vi kan inte driva det. Det är i så fall något som måste ändras på högre nivå, av regeringen, säger Hanna Nilsson.

Hon förklarar att SD på riksplanet har verkat för en lagändring.

– Men jag ser inte detta som den första frågan vi ska prioritera i Hässleholm. Det är bara att gilla läget, säger hon.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim säger att hon hade velat avslå motionen i vilket fall.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se