Gruppen-3a-328x120

Finjasjön har stigit extremt snabbt – lugnare takt nu

Finjasjön har stigit extremt snabbt – lugnare takt nu

Finjasjöns vattenstånd har stigit extremt snabbt de senaste två veckorna. En av förklaringarna är riklig nederbörd efter en ovanligt torr höst. När Hörlingeåns höga flöde sedan mötte Almaån, som är Finjasjöns enda utlopp, tryckte det på så kraftigt att vattnet rann baklänges till sjön. Fenomenet inträffar då och då, men var nu betydligt mer omfattande än tidigare. Hela fem kubikmeter per sekund forsade tillbaka till sjön den 5 januari, enligt Mathias Jönsson på kommunens tekniska förvaltning. Nu har nederbördsmängderna minskat, men vattenståndet väntas fortsätta stiga den närmaste veckan om än i betydligt lugnare takt.

Finjasjön har stigit snabbt på kort tid och hamnen är översvämmad. Foto: Berit Önell

Det är mycket blött i markerna och stora delar av stigarna kring Finjasjön står under vatten. Tormestorps småbåthamn ser ut som den ofta gör så här års med parkeringen helt under vatten och drunknade båtar här och där. Skillnaden är att vattenståndet stigit ovanligt snabbt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– I nuläget är det ingen ovanlig nivå, säger Mathias Jönsson.

Än så länge ser det inte heller ut att vara någon direkt fara för villorna närmast stränderna, men kommer det fler rejäla regn kan situationen snabbt förvärras.

Tekniska förvaltningen har redan lagt ut en sandhög på Björkvikens parkeringsplats där behövande kan hämta för att fylla på sandsäckar. Räddningstjänsten säljer tomma säckar till självkostnadspris.

Vallen över vägen till hamnen har också stängts, trots att vattnet fortfarande har en bra bit kvar till infarten från Brovägen.

– Det finns inte någon satt nivå för när det ska göras. Det är i förebyggande syfte. Men det var lite tidigt utlagt nu kanske, säger Mathias Jönsson.

Vallen har stängts vid infarten till hamnen i Tormestorp.
Vid Björkvikens badplats har kommunen redan lagt ut en hög sand som kan användas till att fylla sandsäckar.

Han konstaterar att vattenståndets stigningshastighet nu avstannat och att även Almaån nu rinner på rätt håll igen.

– Det var några dagar sedan det vände. Den 5 januari var flödet som högst. Sedan infinner sig en jämvikt och det vänder igen. Det här har att göra med att det var väldigt lite nederbörd i höstas och att sjöns nivå var väldigt låg. Hörlingeån reagerade snabbt när det sedan kom mycket regn, förklarar han.

Även om det blir mer nederbörd tror han inte att vattenståndet når upp till förra årets högstanivå på 44,98 meter över havet. Dit är det cirka 70 cm. Vid den stora översvämningen 2002 var nivån 45,47 (omvandlat till samma mätsystem, RH 2000), alltså ytterligare ungefär en halvmeter, 120 cm mer än nu.

Den 12 januari i år började kommunens mätavdelning utöka sina mätningar på grund av den snabba höjningen av vattenståndet. Vanligen görs de en gång i månaden året runt, men under översvämningsperioder blir det en eller två gånger per vecka.

Almaån rann på onsdagen på rätt håll, här vid Helsingborgsvägen, dock mycket långsamt. Det var inte många dagar ett kraftigt vattenflöde istället rann åt andra hållet, in i sjön.

Mätningsingenjör Josefina Persson berättar att sjön stigit 39 cm på fem dagar. Den 12 januari uppmättes 43,88 på fundamentet till bron över Tormestorpsån vid hamnen, den 17 januari var det 44,27.

Under torsdagen blir det nya mätningar.

– Vi har fått i uppdrag att åka ut och mäta igen och då ska vi också kontrollera riktningen i Almaån och försöka uppskatta vattnets hastighet, säger Josefina Persson.

Kontrollen av vattnets riktning görs vid dämmet i Almaån där det också finns en mätpunkt, nära fågelplattformen Slingra dig.

Vattnet har stigit även kring Ormanäs pumpstation och vandringsleden är översvämmad. Bilden togs på tisdagen, på onsdagen hade vattnet stigit lite till.

Mätningarna av vattenståndet görs fortfarande manuellt med ett speciellt måttband.

– Skillnaden mellan vattennivån och en känd mätpunkt räknas ut med centimeternoggrannhet, säger Josefina Persson.

Hennes kollega Jonas Sjögren berättar att automatiska mätstationer som mäter vattenståndet varje timme kommer att sättas upp inom kort. Därmed får Hässleholms kommun samma system som många andra kommuner, bland andra Kristianstad.

Inom ett par veckor ska den första mätaren vara på plats vid dämmet. Därefter ska ytterligare sex mätpunkter utrustas på samma sätt.

– Sedan ska resultatet presenteras på kommunens hemsida, berättar Jonas Sjögren.

Idag mäts det på sex olika punkter, en sjunde har övergetts av arbetsmiljöskäl eftersom den ligger vid en 100-väg, riksväg 23.

Jonas Sjögren säger att det rinner till cirka tio cm per dygn just nu till Finjasjön, men har fått information om att det inte ska bli någon nederbörd de närmaste dagarna.

– Det kommer nog ändå att fortsätta stiga en vecka till utifrån den nederbörd som redan kommit, säger han.

– Jag hoppas att kulmen snart är nådd för det är besvärligt för många. Men sjön är sänkt och vill återta sina ytor, det är inte så konstigt, säger han.

Berit Önell

Muren skyddar något mot vattenmassorna vid Björkviken.
Översvämning på gång vid Ormanäsvägen, men än så länge är villorna inte i direkt fara.
Vattnet är på väg att omringa Tormestorps båtklubbs hus, men bron över Tormestorpsån är inte översvämmad ännu.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se