logga-ligg-tjock

Förtur på grund av oskälig fördröjning efter nej till assistans

Förtur på grund av oskälig fördröjning efter nej till assistans

Efter att Hässleholms kommun i strid mot en lagakraftvunnen dom nekat ett barn personlig assistans beslöt förvaltningsrätten att det nya överklagandet skulle handläggas med förtur. Motiveringen var att handläggningen hade oskäligt fördröjts.

Som Frilagt tidigare berättat hade flickan enligt den första lagakraftvunna domen rätt till personlig assistans. Kommunen skulle enligt domstolen därefter bedöma omfattningen, inte ifrågasätta behovet. Men kommunen gjorde alltså istället en ny bedömning och hävdade att flickans behov minskat så att hon inte behövde någon assistans.

Kommunens agerande bidrog till att flickan fick vänta på den hjälp som hon enligt domstolen behövde. Det tog mer än två år från att kommunens omsorgsförvaltning sa nej första gången i mars 2020 tills att högsta förvaltningsdomstolen slutligen gav flickan rätt i december 2022.

Efter att ha överklagat kommunens andra nekande i juni 2022 ansökte flickan med hjälp av sin advokat Emilia Liedbäck om förtur hos förvaltningsrätten. Hon framförde då bland annat att processen varit mycket lång och utdragen och att rätten till personlig assistans var avgörande för henne och hennes familj.

– Handläggningen i målet har oskäligt fördröjts via återförvisning med anledning av processuella brister och att kommunen inte beaktar och respekterar lagakraftvunnen dom, skriver advokaten i sin ansökan om förtur.

Hon argumenterar också för att domstolen ska fastställa omfattningen av assistansen för att inte samma sak ska hända en gång till. Enligt advokaten visar de medicinska underlagen att flickan inte kan lämnas ensam. Hon behöver assistans under all sin vakna tid med avdrag för skoltid samt viss tid på natten.

– Kommunen tycks ha svårigheter med att förstå innebörden av förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten ger inte kommunen rätt att göra en ny bedömning avseende hennes grundläggande behov eller pröva om hon ska anses ha rätt till assistans eller inte, skrev advokaten också till kommunen under utredningens gång.

Men kommunens handläggare kom till en helt annan slutsats och menar att kommunen är oförhindrad att göra en annan bedömning. Dessutom hade flickan inte ansökt om retroaktiv ersättning för personlig assistans. Handläggaren hänvisade till att de uppgifter som låg till grund för domen var två år gamla och att flickan utvecklats mycket på den tiden.

Beslutet blev åter att flickans behov av hjälp och stöd med de grundläggande behoven inte bedömdes vara av den omfattning och karaktär som ger rätt till personlig assistans.

Beslutet fattades på delegation av handläggaren. Omsorgsnämndens politiker fick alltså inte ärendet på sitt bord. De har visserligen fått en redovisning av alla delegationsbeslut, men inte i detalj.

– Jag borde ha kommit ihåg det i så fall, säger Christer Welinder (S), andre vice ordförande i nämnden både idag och när besluten fattades. I övrigt vill han inte kommentera saken.

Berit Önell

2023-01-13 Nekade barn personlig assistans trots domstolsbeslut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se