torsjö live vers2

Domstolarna skyddar inte allmänheten mot förgiftat vatten

Domstolarna skyddar inte allmänheten mot förgiftat vatten

INSÄNDARE. Skyddar de svenska domstolarna allmänheten från förgiftning?

Svaret blir direkt nej, domstolarna skyddar inte allmänheten och det blev extra tydligt efter hovrättens dom 2022 angående förgiftningen med PFAS av medborgare i Ronneby i Blekinge. Människor som druckit kommunalt dricksvatten blev förgiftade av PFAS ifrån brandskum som använts i decennier vid övningar på flygfält som sedan kontaminerat kommunalt dricksvatten.

Vad är PFAS?

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Det är vår tids PCB och DDT, en grupp på över 4 700 kemikalier kallade högfluorerade. Flera av PFAS-ämnena verkar vara icke nedbrytbara i naturen. PFAS-ämnen är ännu mer svårnedbrytbart än PCB och DDT.

Vilka hälsorisker finns med PFAS?

– PFAS-ämnen lagras i levern, njurarna och i blodet och ger oss cancer. Det ger också skador på vår reproduktionsförmåga, hormonsystem och cellfunktioner. Allvarliga risker för fosterskador finns också. Forskningen är bara i början av att förstå vidden av alla dessa ämnen och hur farliga de egentligen är.

Risk för att drabbas av framtida skada utgör emellertid inte en fysisk personskada enligt hovrätten, i domen från 2022. Hovrätten konstaterar vidare att de höga halter PFAS som uppmätts i kärandenas blod visserligen innebär en förändring av deras kroppar. Hovrätten anser däremot inte att kärandena har förmått bevisa att förändringen i sig utgör skada på kroppen.

Kjell Andersson, Swedish Coast and Sea Center, en av författarna till insändaren.

År 2018 slår Högsta domstolen fast: ”Dricksvatten ska ses som en produkt”. Domen ökar möjligheterna för dem som drabbas av undermåligt dricksvatten att få skadestånd, men med domen 2022 i Ronneby går man helt emot sin tidigare dom.

Härmed kan man argumentera efter hovrättens beslut att det är fullt lagligt att förgifta den svenska befolkningen sakta över tid tills dom får cancer och kanske avlider av förgiftningen.

Miljöbalken Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 § har tydligen upphört att gälla?

Härmed kan hovrättens existensberättigande anses vara förverkad då dom inte längre skyddar allmänheten ifrån förgiftning.

Har vi tidigare varit skyddade mot förgiftning av domstolarna? Vid stora förgiftningsskandaler i Sverige i modern tid har förövarna gått fria, ingen person har fått straff efter att man förstört natur och människors liv. Allt enligt domstolarna och svensk lagstiftning. Tittar man bakåt är det inte någon upplyftande syn som möter medborgaren.

1970-tal: BT Kemi Teckomatorp, en av Sveriges största miljöskandaler, dom åtalade personerna gick fria fast medborgarna blev förgiftade.

1970-tal: Munksjö AB, fälls i domstol att sanera en av sveriges mest förorenade sjöar Munksjön i Jönköping. Till dags datum har inget hänt i fallet, ingen sanering är gjord och människor som badar i sjön blir fortfarande sjuka. Inget badförbud finns ifrån länsstyrelse och kommun och det förgiftade vattnet ifrån sjön rinner ut i dricksvattentäkten Vättern.

1990-tal: Rhoca-gil, skandalen vid bygget av Hallandsåstunneln. De åtalade personerna gick fria fast medborgarna och arbetare vid bygget blev förgiftade.

År 2018: Mörrumsån. Växjö tingsrätts mark- och miljödomstol, Svea hovrätt och Mark- och Miljööverdomstolen har gett tillstånd att släppa ut förorenat lakvatten i Mörrumsån, detta i ett Natura 2000-område utan att verka veta vilka förorenade ämnen som finns i lakvattnet från en gammal soptipp. Vattnet var så giftigt att närliggande avloppsreningsverk inte kunde ta emot lakvattnet, men det gick bra att släppa ut giftet till Sveriges främsta sportfiskevatten där medborgarna äter fisken. Ärendet JO-anmäldes men lades ned av JO på oklara grunder.

Andreas Vos, Swedish Coast and Sea Center, en av författarna till insändaren.

Listan kan göras lång. Svensk vattenvård fungerar inte. I dagsläget finns ingen statlig nationell övergripande databas för att lägga in pågående utsläpp till våra vatten. Därmed finns det heller ingen övergripande tillsyn av svenska avrinningsområden för att skydda medborgarna och naturen ifrån förgiftning.

Lagstiftning för att skydda allmänheten ifrån förgiftning fungerar inte längre.

Ska vi medborgare i landet Sverige tillåta oss genom domstolarna att bli sakta förgiftade till döds över tid och att ingen fälls för brotten?

Ska vi tillåta att det inte finns någon översyn eller kartläggning av vårt vatten för att skydda oss mot förgiftning?

Myndigheterna kan endast provta på ett hundratal ämnen. Ingen vet hur mycket gift vi får i oss via vattnet idag men vi ser att allergier och dödliga sjukdomar ökar årligen. Kan det bero på giftcocktailen som finns i vårt dricksvatten?

Det kanske är dags att vakna upp!

Har det gått så långt att vi själva måste ut på gator och torg och protestera för att sunt förnuft ska råda i landet?

Enligt den svenska regeringsformen utgår all makt ifrån det svenska folket. Det kanske är hög tid att svenska folket sätter ned foten och säger ifrån hur framtiden ska se ut, så att vi kan skydda oss själva och vår natur ifrån förgiftning. För våra politiker och tjänstemän verkar inte klara av att göra det jobbet i dagsläget.

Andreas Vos
Kjell Andersson
Swedish Coast and Sea Center

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se