torsjö live vers2

Efter besöket på boendet: Beslut om stängning skjuts upp

Efter besöket på boendet: Beslut om stängning skjuts upp

Omsorgsnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) mötte på torsdagseftermiddagen boende, anhöriga och gode män på det nedläggningshotade LSS-boendet på Österåsgatan i Hässleholm. En stund senare lyfte han bort ärendet från dagordningen till sammanträdet på tisdag. Nu ska en noggrann konsekvensanalys bli klar innan beslut fattas.

Med vid mötet på Österåsgatans LSS-boende var bland andra, från vänster, Annjeli Elvirsson, Cecilia Åsenbjörk, Lennart Lindell, Gunnel Åberg och Carina Lilja. Foto: Berit Önell

Ett beslut om att föreslå stängning av boendet före halvårsskiftet fattades i omsorgsnämndens arbetsutskott i fredags. Det är en del i omsorgens internbudget där det finns ett sparkrav på tre miljoner. Sedan beslutet blev känt har reaktionerna varit starka, bland annat i insändare och kommentarsfält. Även sjukvården har uttryckt stor oro för konsekvenserna av beslutet som inte heller följt avtalet om samverkan mellan kommun och region.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Robin Gustavsson var inbjuden av gode mannen Carina Lilja som är god man för två av de boende. Hon hade också berättat för honom att flera av de boende ville träffa berörda politiker.

– De känner sig ignorerade och orättvist behandlade och vill därför få ett tillfälle att uttrycka sina känslor och åsikter. De har även frågor att ställa, skrev hon.

Både anhöriga, gode män och personal var samlade när Robin Gustavsson anlände. Han hade inte väntat sig ett fullsatt dagrum och var på väg att backa, men kunde övertalas att komma in och lyssna på allas synpunkter.

– Det här har kommit som en blixt från en klar himmel, sa en av de gode männen som också berättade att inbjudan under dagen kommit till ett informationsmöte den 14 februari klockan 17 – efter att beslutet skulle vara fattat.

– Det är väl ändå lite sent?

De boende förklarade samfällt att de trivs mycket bra på Österåsgatan och absolut inte vill flytta. De är trygga med personalen och varandra. Men alla är nu oroliga för vad en eventuell flytt kommer att innebära.

– Vi som bor här mår väldigt dåligt av att politikerna håller på som de gör, sa Cecilia Åsenbjörk.

– Det är mitt hem ni rotar i, förklarade hon.

Hon har bott här i elva år. Flera av de andra har också bott här i många år, Yvonne i hela 17 år.

– Här är bra personal. Jag är svårt psykiskt sjuk, men klarar mig nu. Jag vill inte bryta upp när jag kommit i ordning med saker och ting, sa hon.

Patrik berättade att han blev inlagd på sjukhuset i Lund på grund av oro för nedläggning av boendet.

– Ni får inte fördärva allting för oss, sa han.

– Det är utan moral att ge sig på oss som har det sämst ställt, sa Lennart Lindell som ifrågasatte hur politikerna kan lägga så mycket pengar på annat.

De boende vill inte flytta från Österåsgatan. Foto: Jonathan Önell

Det blev både gråt och skratt under mötet. Några direkta svar på frågorna kom inte, förutom att inget slutgiltigt beslut är fattat. Robin Gustavsson lovade att ta med sig alla synpunkter och förmedla dem vidare till alla ansvariga.

Efter mötet visade Cecilia sin lägenhet, en stor tvåa med riktigt kök, för Robin Gustavsson.

– Han blev nog förvånad över hur fint det var.

Personalen berättar att lägenheterna här är något helt annat än de små rum med trinettkök som finns på Första Avenyn, dit en del av de boende ska flytta om förslaget blir verklighet. Bristen i lokalerna på Österåsgatan ska vara att det enbart finns samlingsrum på bottenvåningen. Men personal och boende betonar att det inte är ett gruppboende på varje våning utan bara ett gemensamt och att alla träffas i det gemensamma dagrummet.

– Om det behövs går det annars att göra ett samlingsrum till eftersom två lägenheter är lediga.

Omsorgsnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) har nu beslutat att skjuta upp beslutet om LSS-boendet på Österåsgatan i väntan på en mer noggrann konsekvensanalys. Foto: Berit Önell

Robin Gustavsson säger efter mötet till Frilagt att han inte var beredd på att träffa alla, men att han tycker att det är viktigt att komma ut och se verkligheten och lyssna på människor.

– Det har alltid stor betydelse. Jag har varit ordförande väldigt kort tid och inte hunnit besöka olika boenden. Det är mycket att ta till sig, säger han.

Skrivelsen från sjukvårdens psykosteam har han fortfarande inte fått del av. Men när Frilagt ställt frågan ordnar personalen fram en kopia som han får med sig.

Även Ulrika Widmark Barnekow (FV), ersättare i omsorgsnämnden och nämndens kontaktperson för gruppboendena, var med vid mötet tillsammans med sin man, FV:s partiledare Björn Widmark. De satt tysta och lyssnade under Robin Gustavssons medverkan. Sedan berättade Ulrika Widmark Barnekow att hon inte fått någon information om nedläggningshotet före arbetsutskottets möte. Hon fick läsa om beslutet i media.

Ett par timmar efter mötet skickade omsorgsförvaltningens kommunikatör Michell Grönlund ut ett pressmeddelande om att Robin Gustavsson beslutat att lyfta bort ärendet från dagordningen.

– Jag har idag varit och träffat boende, anhöriga, personal samt gode män på boendet på Österåsgatan och jag förstår att detta ärende skapar många starka känslor och följer förstås den debatt som nu pågår i ärendet, säger Robin Gustavsson i pressmeddelandet.

Orsaken till att ärendet får vänta uppges vara att konsekvensanalysen inte kommer att hinna bearbetas fullt ut före sammanträdet.

– Konsekvensanalysen behöver analyseras på ett korrekt och noggrant sätt och jag vill ge förvaltningen tid att göra detta, så att den sedan kan bli ett bra underlag för omsorgsnämnden när vi ska fatta beslutet, säger Robin Gustavsson.

Övriga delar i budgetförslaget kommer att beslutas på tisdag.

Carina Lilja skickade sin inbjudan även till Susanne Lottsfeldt (SD) och Gunilla Zadig (M). De hade på torsdagseftermiddagen ännu inte hört av sig.

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-08 Tung kritik mot stängning av LSS-boende

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se