torsjö live vers2

Kommunalråden friserar berättelsen om kommundirektörens uppsägning

Bilden visar kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

De ansvariga kommunalråden har nu kommit överens om hur det gick till när förre kommundirektören Bengt-Arne Persson sade upp sig och hans arbetsvillkor omreglerades. Trots endast tre månaders uppsägningstid i anställningsavtalet fick han efter uppgörelse full månadslön om 106 500 kr i tolv månader för att ”vara tillgänglig” hemifrån. I en insändare skriver Lars Johnsson […]

Angående kommundirektörens avgång från Hässleholms kommun

INSÄNDARE. Under 2022 togs beslutet att Hässleholms kommun behövde en ny kommundirektör. Beslutet initierades utifrån att en majoritet av kommunstyrelsens arbetsutskott såg ett behov och en önskan om en ny kommundirektör inför den nya mandatperioden. Den dåvarande kommundirektören Bengt-Arne Persson har under många år gjort ett bra arbete i vår kommun och vi i politiken […]