torsjö live vers2

Kommunalråden friserar berättelsen om kommundirektörens uppsägning

Kommunalråden friserar berättelsen om kommundirektörens uppsägning

De ansvariga kommunalråden har nu kommit överens om hur det gick till när förre kommundirektören Bengt-Arne Persson sade upp sig och hans arbetsvillkor omreglerades. Trots endast tre månaders uppsägningstid i anställningsavtalet fick han efter uppgörelse full månadslön om 106 500 kr i tolv månader för att ”vara tillgänglig” hemifrån. I en insändare skriver Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) att det var kommunalråden, inte Bengt-Arne, som tog initiativ till uppsägningen, vilket borde ha lett till 24 månaders avgångsvederlag. Uppgörelsen rättfärdigas alltså av att man trots att man ville bli av med honom kom undan med tolv månaders avgångsvederlag. Det budskapet har också skickats ut internt i förvaltningen. Men detta är inte bara oförenligt med vad de sa till Frilagt för två veckor sedan, uppgifterna motsäges också av Bengt-Arne Persson, som uppgett till Frilagt att han tagit initiativ både till uppsägning och överenskommelse.

När Frilagt för två veckor sedan fick kännedom om Bengt-Arne Perssons årslånga tjänst som så kallad senior rådgivare, ett uppdrag utan egentliga arbetsuppgifter, var första prioritet att ta reda på om det verkligen var sant att han sagt upp sig själv, något som angavs både i avtalet och kommunens officiella pressmeddelande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bengt-Arne själv svarade rakt och tydligt på alla frågor. Han ville gå i pension och i juni 2022 tog han initiativ till överenskommelsen med motiveringen att den skulle underlätta övergången för hans efterträdare. Kommunstyrelsens arbetsutskott som består av de tre kommunalråden varken protesterade eller förhandlade, snarare var det en fråga om en överenskommelse i ”samråd”. Bra hanterat, tyckte han.

Trots att han inte jobbar fortsätter Bengt-Arne Persson att håva in förvaltningens högsta lön.

För två veckor sedan kunde varken Hanna Nilsson (SD) eller Lena Wallentheim (S) svara på frågor om vem som tog initiativ till Bengt-Arne Perssons uppsägning. Lars Johnsson som var ordförande vägrade att alls svara. Nu har de tydligen pratat ihop sig och därefter ändrat inställning. Nu heter det att kommunalråden gemensamt tog initiativ till uppsägningen.

Uppger inga skäl till uppsägning

Frilagt publicerar deras insändare, eller ”pressmeddelande” som Lena Wallentheim kallar dokumentet. Det skickades in på fredag kväll, lite för sent för att man skulle kunna få tag i dem på kontorstid. De skriver:

– Beslutet initierades utifrån att en majoritet av kommunstyrelsens arbetsutskott såg ett behov och en önskan om en ny kommundirektör inför den nya mandatperioden [… och att] det nu var rätt läge för en förändring och dags att gå vidare.

Denna svamliga historieskrivning anger inga konkreta anledningar som rättfärdigar ett utköp av Bengt-Arne. Eftersom Sverige inte har politiskt tillsatta tjänstemän leder maktskifte normalt sett inte till personalutbyte. Han skulle dessutom ändå snart gå i pension.

Inget av kommunalråden har kunnat förmås att komma med negativa omdömen om Bengt-Arne Persson, och i både insändaren och i intervju med Frilagt har de endast positiva saker att säga om honom.

Hanna Nilsson, som idag är kommunstyrelsens ordförande, ombeds komma med något konkret, men levererar mer av samma intetsägande vara.

– Det var framförallt för att vi kände behovet av en stor förändring av arbetssätt och styrning, säger hon.

Frilagt frågar Lena Wallentheim om de kan anföra några skäl utöver förnyelselusta.

– Den frågan får du ställa till Lars Johnsson som fört de enskilda samtalen, säger Lena Wallentheim.

Lars Johnsson (M) som idag sitter i riksdagen är fortsatt onåbar.

Att Lars Johnsson skulle engagera sig i att se till att kommunen får en ny kommundirektör inför nästa mandatperiod framstår som märkligt med tanke på att han själv meddelat att han skulle avgå i samband med valet.

Frilagt har sökt honom för en kommentar. I tidigare kommunikationer vägrade han att alls kommentera personalärenden. Nu hänger han istället ut Bengt-Arne Persson i ett pressmeddelande som på oklara grunder kastar tvivel över hans gärning.

Ytterligare ett brev innehållande liknande formuleringar skickades på fredagseftermiddagen till kommunens anställda, undertecknat Hanna Nilsson, Lina Bengtsson (M) och Christer Caesar (KD), där de försvarar att de lägger pengar på överenskommelsen samtidigt som de drar ner på omsorgsverksamheten. Flera av Frilagts andra ”skriverier” kommenteras också i inlagan.

”Det politiska styret”, brevets författare, från vänster Lina Bengtsson (M), Christer Caesar (KD) och Hanna Nilsson (SD).

Säger emot sig själv

Hanna Nilsson bekräftar att hon var del av den majoritet av kommunstyrelsens arbetsutskott”, de vill säga av de tre kommunalråden, som enligt insändaren beslutade”, det vill säga informellt kom överens om, att säga upp kommundirektören.

När Frilagt intervjuade henne för ett par veckor sedan lät det dock annorlunda. Hon ”visste inte riktigt hur det började”, och även om Bengt-Arne ”ville själv” kunde hon inte säkert svara på vilken part som tog initiativet.

Hon borde rimligen ha kunnat svara på detta om det nu verkligen var så att hon aktivt försökt säga upp honom.

– Initiativet kom inte från mig, säger hon.

Om hon var för ett initiativ borde hon dock ha känt till att det existerade.

– Jag har inte sagt något till dig som inte stämmer.

Hanna Nilsson (SD)

Frilagt delger Hanna Nilsson uppgiften att Bengt-Arne Persson sagt motsatsen: att han var den som tog initiativ att säga upp sig och till överenskommelsen.

– Då vet jag inte varför jag suttit i förhandlingar för att förhandla ner de 24 månaderna, säger hon.

Men i sin tidigare intervju med Frilagt sa hon inget om några förhandlingar, och uppgav tvärtom att hon i detta fall, till skillnad från vid uppsägningen av Gertrud Richter, inte varit personligt involverad, och därför hade svårt att svara på frågor.

– Lars förde all talan med Bengt-Arne, sen stämde han av med oss. Så jag menar att vi förhandlade. Jag har alltså inte förhandlat direkt med honom. I övrigt hänvisar jag till vår insändare, svarar hon.

Vill stå som ansvarig, men inte svara för sig

För två veckor sedan sa sig Lena Wallentheim inte heller vara rätt person att fråga om vem som tog initiativ till uppsägningen. Men nu har hon skrivit under insändaren där hon tar på sig rollen som initiativtagare.

– Jag har skrivit under för att jag ställde mig bakom avtalet som till slut togs fram, för att jag tyckte det var bra om man kom fram till en lösning som accepterades av alla, säger hon.

Att Bengt-Arne motsäger dem vill hon inte kommentera.

– Får svaras på av andra än mig, säger hon.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Bengt-Arne Persson inte längre ”tillgänglig”

Det är osäkert om nye kommundirektören kommer att kunna få någon rådgivning från sin seniore rådgivare. Bengt-Arne har nämligen slutat svara Frilagt i telefon på det privata nummer han gett kommunen. Numera återkommer han endast på sms efter rejäl fördröjning.

Frilagt har sökt Bengt-Arne Persson för att ge honom möjlighet att bemöta såväl kommunalrådens insinuationer om att det kan ha funnits skäl att säga upp honom, såväl som implikationen att han skulle ha talat osant. Han meddelar att han hellre väntar med eventuella kommentarer tills dess att kommunens insändare publicerats.

Jonathan Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se